Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Eiendom Norge beskriver prisstigningen som moderat. Nå er boligprisene 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.

– Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Han opplyser at årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden utenom mindre leiligheter i de største byene.

– Solgt betydelig flere boliger

Sammenlignet med juli i fjor har det blitt solgt 9,7 prosent flere boliger. Totalt ble det solgt 4.329 boliger i juli.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Statistikken viser også at det ble lagt ut færre boliger for salg sammenlignet med juli 2017.

– Det er lagt ut markant færre boliger i juli i år sammenlignet med juli i fjor, men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 58 dager å selge bolig i juli, hvilket var åtte dager tregere enn det var på samme tid i fjor.

– Det er vesentlig tregere salgstid i juli sammenlignet med resten av året, men det er fremdeles store regionale forskjeller i salgstiden. Vi venter raskere salgstid i månedene som kommer, sier Dreyer.

Oslo og Bergen trekker opp

Til tross for økningen hadde nesten alle byene i Norge en nedgang i boligprisene. Unntaket var Oslo-regionen og Bergen.

Oslo hadde sterkest utvikling i prisene i juli måned med en oppgang på 1,9 prosent. Størst nedgang hadde Trondheim med -1,7 prosent.

– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig, sier Dreyer.

Han forklarer dette med at det i disse to byene er stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp.

– Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier Dreyer.

Dreyer sier at han forventer en fortsatt økning i boligprisene utover høsten.

– Vi går inn i andre halvår med mange boliger som skal selges, og dette i kombinasjon med forventning om økt styringsrente, redusert befolkningsvekst og fremdeles god aktivitet i nyboligmarkedet vil bidra til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet, avslutter Dreyer.