De tolv domfelte i Lime-saken anker

Alle de tolv som ble dømt i Lime-saken anker dommen, melder Aftenposten. Statsadvokaten har kommet med motanke.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter to og et halvt år i rettsapparatet ble dommen i Lime-saken avsagt i Oslo tingrett for seks uker siden. Til sammen 13 personer har stått tiltalt for menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. En av dem ble frikjent.

Nå anker de tolv domfelte til lagmannsretten, ifølge Aftenposten.

Flere av de tolv ble dømt for menneskehandel, men straffen for samtlige var lavere enn det aktoratet hadde bedt om. Hovedmannen Sajjad Hussain fikk ni års fengsel, men ble frifunnet for noen av punktene.

Motanke

Også statsadvokaten har kommet med motanke som gjelder deler av dommen. Blant annet fordi flere tiltalte ble frifunnet for noen av punktene som gjaldt menneskehandel.

– Statsadvokaten har anket på frifinnelsene. Vi har anket på resten. Vi har primært anket til opphevelse av dommen, subsidiært for ny behandling i lagmannsretten, sier Hussains forsvarer John Christian Elden til avisen.

Saken er omtalt som norgeshistoriens største menneskehandelsak, men er også blitt kjent for å ha strukket svært langt ut i tid, noe både aktoratet og retten er blitt kritisert for.

Skal vurdere deling av saken

– Dersom anken behandles fullt ut av lagmannsretten, bør den i stor utstrekning deles og forenkles, slik at behandlingstiden for den enkelte tiltalte blir forsvarlig, sier Elden.

Lagmann Torkjel Nesheim i Borgarting lagmannsrett sier at retten ennå ikke har tatt stilling til om en mulig ankesak blir delt opp.

– Vi ønsker ikke at ankesaken skal ta flere år i lagmannsretten, slik som i tingretten. Gjennom ankeprøvingen vil det bli nærmere avklart hvor omfattende ankebehandlingen blir, herunder om deling av saken er aktuelt.

Forholdene de tolv ble dømt for går tilbake til 2010, men det var først høsten 2014 politiet slo til i en koordinert razzia mot 20 butikker i Oslo, Akershus og Vestfold.