De fleste av våre konkurrenter, også norske, kommersielle kanaler som TV 3, Viasat 4, FEM og MAX, sender fra utlandet og er underlagt andre reklameregler og rammevilkår. TV 2s tv-kanaler er underlagt den norske kringkastingsloven, som blant annet fastsetter reklamereglene. Medietilsynet fører tilsyn med at reklame- og sponsorreglene følges.

Det er de norske reklamereglene som er årsaken til at TV 2 har såkalte «reklamefrie dager» på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag. På disse dagene har TV 2 valgt å stille reklameplassen tilgjengelig for frivillige organisasjoner. I årenes løp har hundrevis av organisasjoner fått spre sine budskap disse dagene.

TV 2 redigeres i samsvar med norsk lovgivning og de prinsipper som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten av Norsk presseforbund. TV 2 har også utarbeidet en egen etikkplakat med tanke på å ivareta bedriftens særlige behov for troverdighet og integritet.

TV 2 er sponsor og samarbeidspartner for en rekke sportsarrangement i Norge. Blant annet er TV 2 Sponsor og samarbeidspartner for Norway Cup og Tour of Norway for kids. TV 2 har også i mange år samarbeidet med frivillige organisasjoner om en årlig Artistgalla til inntekt for gode formål.

Følgende prinsipper ligger til grunn for TV 2s virksomhet:

Uavhengighet: TV 2 skal stå fritt i forhold til økonomiske, politiske og religiøse interessegrupper. Vi skal også stå fritt i forhold til annonsører og eiere.

Samfunnsansvar: Vi skal være kritiske, bidra til en åpen samfunnsdebatt og sørge for at seerne får kunnskaper om viktige samfunnsforhold.

Varsomhet: Vi skal være ansvarsbevisste og etterleve journalistikkens etikk og jus.

Troverdighet: At vi er modige, pågående og nyskapende skal aldri gå på bekostning av vår troverdighet og integritet.