Norske advokater vil stanse asyl-utsendinger: Har sendt hastebrev til menneskerettighetsdomstolen

KIRKENES/OSLO (TV 2): Norsk advokatfirma ber nå menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg gripe inn og stanse de planlagte asylutsendingene ved Storskog i Finnmark. 

Asylsøkere som har kommet til Norge fra Russland ble i helgen transportert til Storskog i Finnmark, for å bli returnert til Russland. Mandag kveld har norske advokater fra firmaet Andersen & Bache-Wiig sendt et hastebrev til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. De ber domstolen øyeblikkelig stanse den planlagte utsendingen. Advokatfirmaet mener Norge bryter menneskerettig