Kongehuset står sterkt i Norge

En fersk TV 2-gallup viser at tre av fire tror at Ingrid Alexandra en gang blir dronning. 

I helgen har kongeparet feiret 25-årsjubileum som regenter. Rundt 10.000 nordmenn deltok i feiringen på ulike arrangementer i slottsparken. 

Støtte i folket

Monarkiundersøkelsen TNS Gallup har laget for TV 2 viser at monarkiet står sterkt i Norge. To av tre spurte, eller 67,1 prosent av de som har en mening ville på fritt grunnlag valgt monarki som statsform. 32,9 prosent svarer at de ville valgt republikk.

– Jeg opplever at monarkiet står veldig sterkt, det har kanskje ikke stått så sterkt på mange år som i dag, fordi vi har en kongefamilie som deltar og er et nasjonalt symbol for oss alle, men samtidig veldig nær, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Tallene har vært omtrent uendret siden TNS Gallup første gang gjorde denne type målinger for TV 2 på begynnelsen av 2000-tallet.

Feiret av folket 

Rundt 10.000 nordmenn deltok i feiringen av kongeparet på slottsplassen i dag. Flere av dem TV 2 snakket med der var glad for monarkiet. 

– Jeg er veldig positiv til monarki i Norge. Det har en ekstra betydning i vår nasjon, sier Finn Bjerke.

– Jeg ønsker at vi fortsatt skal være kongedømme. Jeg er veldig for det, sier Tove Amundsen.

– Jeg ville foretrukket republikk, men vi har en fantastisk konge, sier Per Albin Lexberg.

Mener kongehuset er styrket

Statsminister Erna Solberg mener kongeparets stilling er blitt sterkere de siste årene.  

– Jeg tror den er veldig styrket. Ved skiftet for 25 år siden var det en del som lurte på om den nye kongen ville klare å være like nær folket som de gamle Kongen. Jeg tror han klarer det enda mer, sier Solberg til TV 2. 

Hun mener han har vært opptatt av å sette spørsmål og personer på dagsorden.

– Dette gir en opplevelse av å bli sett for de som har de vanskeligst i Norge. Der har kongen og dronningen en helt utrolig virkning, sier Solberg. 

Selv vil ikke kongen mene noe om monarkiets framtid. 

– Hvor sterkt føler kongen at monarkiet står i Norge?

– Det er det ikke for meg å bestemme faktisk, ei heller å mene noe særlig om. Det er det andre som må mene noe om, sier kong Harald til TV 2.

Vil ha republikk

Lederne for flere av ungdomspartiene mener det er på høy tid med debatt om Norges statsform.

– Jeg vil at det norske folket selv skal få bestemme statsoverhode,  og så vil jeg slippe kongefamilien fri, sier Nicholas Wilkinson, som er leder i Sosialistisk Ungdom.

Fire av ti spurte under 30 år som har en mening, svarer at de på fritt grunnlag ville valgt republikk som styringsform i Norge.

– Det er at makt går i arv er et prinsipp som vi er motstandere av. I framtiden har vi ikke et slikt system, sier AUF-leder Mani Husseini.

Også Unge Venstre mener det er på høy tid med debatt om statsformen.

– Det er en institusjon fra middelalderen, nå er det på tide å gå videre og få noe som er mer samlende enn det kongefamilien har vært så langt, sier leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.


Tror Ingrid Alexandra blir dronning

Monarkiundersøkelsen viser at tre av fire nordmenn, eller 76,2 prosent av de spurte som har en mening tror prinsesse Ingrid Alexandra en dag vil bli dronning i Norge, mens 23,8 prosent ikke tror det vil skje.

Statsminister Erna Solberg er blant dem som har troen på et langt liv for monarkiet.

– Ja, jeg tror det. Jeg tror monarkiet vil vise seg å være en veldig levedyktig form for statsform nettopp fordi vi trenger nasjonale symboler, sier Solberg.

Målingen er tatt opp samtidig som partibarometeret i januar.