STORSKOG: Statsminister Erna Solberg (H) snakker med en libanesisk familie på ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Hit sendes flyktninger, som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de sendes videre til mottak andre steder i landet.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
STORSKOG: Statsminister Erna Solberg (H) snakker med en libanesisk familie på ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Hit sendes flyktninger, som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de sendes videre til mottak andre steder i landet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

FN slakter Solbergs asylinstruks

FNs høykommissær for flyktninger mener Norge bryter Flyktningkonvensjonen, avtalen som sikrer alle rett til å søke asyl.

I slutten av november i fjor sendte regjeringen en instruks som gjelder for de over 5500 asylsøkerne som kom syklende fra Russland over Storskog i Finnmark i fjor. Instruksen sier at man ikke skal realitetsbehandle asylsøknader fra personer som kommer til Norge etter opphold i Russland. Av instruksen framgår det at asylsøkere som har hatt opphold i et trygt tredjeland, som

Mer innhold fra TV 2