Bilder fra Nordflåtens første kontrasabotasjeøvelse i 2016. FOTO: DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET
Bilder fra Nordflåtens første kontrasabotasjeøvelse i 2016. FOTO: DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET Foto: Handout Det russiske forsvarsdepartementet

Putin tar jerngrep i nord – ruster opp atombasene nær Norge

FFI-forsker mener Russlands militære planer for 2016 viser hvordan Russland og Vesten er i en spiral av mistillit.

Onsdag la det russiske forsvarsdepartementet ut flere bilder fra Nordflåtens første kontrasabotasjeøvelse i 2016. Flere lignende øvelser skal holdes i løpet av året, skriver mil.ru.

FFI-forsker Tor Bukkvoll tror ikke Russland er i stand til å opprette nye divisjoner i 2016. FOTO: - / FFI
FFI-forsker Tor Bukkvoll tror ikke Russland er i stand til å opprette nye divisjoner i 2016. FOTO: - / FFI

Dykkere og sikkerhetspersonell fra atomubåtbasen på Kolahalvøya deltok i øvelsen der det ble trent på å slå tilbake et angrep fra fiendtlige dykkere.

Militæret i Russland vil få flere nye enheter med atomvåpen og opprette tre nye divisjoner vest i landet. Dette vil være blant de viktigste militære oppgavene i 2016, sa forsvarsminister Sergej Sjojgu tirsdag.

Han varslet også opprustning av basene hvor landets atomubåter og langtrekkende bombefly er stasjonert.

Russlands strategiske baser i nord er av stor betydning for landets stormaktsambisjoner. Landet ruster opp i Arktis, og den russiske ubåtaktiviteten har økt med 50 prosent det siste året. I desember ble det gjennomført en missiltest fra en neddykket russisk atomubåt i Delta IV-klassen rett ved Norges grense.

Varslet nye enheter med atomvåpen

De tre nye divisjonene skal opprettes i løpet av året. En militær divisjon består vanligvis av minst 10.000 soldater.

Samtidig skal fem nye regimenter utstyrt med strategiske atomvåpen gå inn i aktiv tjeneste, ifølge TASS.

– Vår viktigste innsats bør være å styrke potensialet til våre strategiske kjernevåpenstyrker og gjennomføre det militære romfartsprogrammet, sa Sjojgu, ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti.

Den russiske bastionen og bastionforsvarets utstrekning forklares i ekspertgruppens rapport. FOTO: FAKSIMILE / RAPPORTEN «ET FELLES LØFT».
Den russiske bastionen og bastionforsvarets utstrekning forklares i ekspertgruppens rapport. FOTO: FAKSIMILE / RAPPORTEN «ET FELLES LØFT».

Nordområdene ser dermed ut til å få stadig større betydning for Russlands stormaktspolitikk. I 2013 skrev TV 2 om Russlands nye lagre for over 100 interkontinentale missiler av typen Bulava 12 mil unna norskegrensa. Landets strategiske atomubåter, som patruljerer i Barentshavet, skal beskyttes mot fiendtlige styrker, og basene deres må beskyttes.

Hva dette kan bety for Norges sikkerhet, beskrev «Ekspertgruppen for forsvaret av Norge» i 2014: 

«Det er en prioritert oppgave å beskytte basene og patruljeområdene mot fiendtlige styrker. I en konflikt vil Russland søke å etablere kontroll i nærområdet og nekte andre tilgang i mer fremskutte områder. I bredeste forstand inkluderer bastionforsvaret nordlige deler av norsk territorium, Barentshavet og Norskehavet. Som ledd i beskyttelsen av den strategiske atomubåtkapasiteten og av Russland generelt bygges det også et robust luftforsvar, i form av flere flybaser, luftvern og radarstasjoner for tidligvarsling i hele det arktiske området, inkludert Kolahalvøya.»

– Spiral av mistillit

Selv om forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt tviler sterkt på at Russland er i stand til å opprette nye divisjoner, er Sjojgus kunngjøring et nytt skritt som fører Russland og Vesten fra hverandre, sier han.

– Det er en spiral av mistillit som har fått en ytterligere omdreining, sier Bukkvoll til TV 2.

– Russland har store problemer med å bemanne de avdelingene de allerede har, så jeg tviler sterkt på at de er i stand til å opprette tre nye divisjoner. Jeg tror det dreier seg om en reorganisering, mener FFI-forskeren. 

Han mener Sjojgus utsagn om nye divisjoner og regimenter er et politisk signal til NATO: Russland svarer på den vestlige forsvarsalliansens utvidelse østover.

I den nye sikkerhetsplanen som president Vladimir Putin undertegnet nyttårsaften, beskrives NATO for første gang som en av de største truslene mot Russlands sikkerhet. Behovet for en forbedret militær infrastruktur i Arktis nevnes også i sikkerhetsplanen.

Det nye spionskipet «Marjata» ble ferdigstilt i Virginia, USA.  FOTO: AGOEKE / WIKIMEDIA COMMONS
Det nye spionskipet «Marjata» ble ferdigstilt i Virginia, USA. FOTO: AGOEKE / WIKIMEDIA COMMONS

– Det er ikke mye nytt i atomvåpensatsingen, strategiske atomvåpen er fremdeles bærebjelken for Russland. For Norge betyr dette konkret at nordområdene blir enda mer strategisk, militærpolitisk sett, sier FFI-forskeren. 

I 2016 settes Norges nye spionskip inn i aktiv tjeneste. Nye «Marjata» skal være Norges øyne og ører i nordområdene, og tråle militær og sivil aktivitet i Barentshavet.