LETTET OG RENVASKET: Dagen etter at han fikk vite utfallet av rettssaken mot Pasienstadenemnda, var Micah Clemence både lettet og glad. FOTO: ASLE BENTZEN / TV 2
LETTET OG RENVASKET: Dagen etter at han fikk vite utfallet av rettssaken mot Pasienstadenemnda, var Micah Clemence både lettet og glad. FOTO: ASLE BENTZEN / TV 2

Micah (41) fra Bergen får millionerstatning etter psykiatriskandale

BERGEN (TV 2): Micah Clemence vant en knusende seier i rettssaken mot Pasientskadenemnda. 
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er godt å ha blitt trodd. Det er vanskelig å sette ord på hvor viktig det er. Det er en form for renvasking. Jeg føler ikke at jeg trenger å forklare meg like mye. Det er ikke lenger bare meg som sier dette, men også Bergen tingrett, sier Clemence.

Flere år på tvang

Den sveitsisk-fødte bergenseren har tidligere stått frem hos TV 2 og fortalt om sin erfaring med psykisk helsevesen. Etter at han på 1990-tallet fikk feil diagnose, var han underlagt tvunget psykisk helsevern i nærmere 13 år. 

I en dom fra Bergen tingrett får han medhold på alle punkter, og tilkjennes en erstatning på 3,8 millioner kroner for tapt arbeidsfortjeneste.

I tillegg skal det fastsettes en erstatning for fremtidig inntektstap, men denne tok ikke Bergen tingrett stilling til i dommen. Fremtidstapet blir fastsatt etter at Nav har konkludert om Clemence har rett på uførepensjon eller ikke.

– Glad og lettet

41-åringen sier til TV 2 at han har felt gledestårer etter at dommen fra Bergen tingrett ble kjent for ham, men han var ikke overrasket over resultatet. 

– Nei, ikke overrasket, for jeg vet jo at jeg har rett. Men jeg er glad og lettet, for man kan aldri vite helt sikkert hva som blir tingrettens konklusjon, sier han. 

Tirsdag var han hos advokat Laila Kjærevik for å gå gjennom dommen. 

– Det er viktig for livet, for fremtiden og hele samfunnet, når man i så mange år har sagt det samme og ikke blitt hørt. Jeg har hele tiden ment det samme og ikke gitt meg, og måtte gå så langt som en rettssak for å ordne opp i disse såkalte uenighetene, sier han.

– Men det er veldig godt å bli bekreftet for noe man har kjent i kjernemusklene i alle disse årene, sier han.

En større mening

Med en dom som han kaller en renvasking og et økonomisk fundament i bånn, er han klar for å fortsette livet med foredrag og seminarer.

– Med denne dommen fra tingretten får jeg en helt annen tyngde når jeg skal snakke med folk eller holde foredrag. Jeg vil dele min historie med folk og sitter på masse kunnskap. Men å dele kunnskap og erfaringer er ikke en jobb som blir betalt. Da er det viktig at jeg kan slappe av også økonomisk, sier han.

– Det er en større mening. Jeg føler det i hele kroppen. Ikke at jeg har hele løsningen, men jeg kan belyse et problem på en god måte, sier han.

Medhold på alle punkter

I dommen fra Bergen tingrett har Clemence fått medhold på alle punkter. Partene var enige om at schizofreni-diagnosen som fikk Clemence innlagt i 1994, var feil. 

Kjernespørsmålet som tingretten måtte finne ut av, var hvilke konsekvenser feilbehandlingen har hatt, om det har oppstått varig skade og graden av mén og inntektstap. 

Tingretten slo fast at Clemence har fått varige skader av feilbehandlingen, basert på hans egen forklaring, uttalelser fra sakkyndige og at han forgjeves har prøvd å komme ut i arbeidslivet. I tillegg kommer det retten kaller en logisk følge av institusjonsoppholdet. 

– Det skulle være overraskende om en person kom ut fra tolv års institusjonsbehandling, dels med tunge antipsykotika, uten mén, skriver tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell i domskonklusjonen.

Han skriver videre at årsakssammenheng mellom feilbehandling og varige mén er bevist,  og støtter seg også her på sakkyndiges forklaring. Tingretten slår også fast at Clemence er hundre prosent arbeidsufør.

– Viser at det nytter å kjempe

Clemences advokat, Laila Kjærevik, sier dommen sender et viktig signal. 

– Jeg tenker at den har stor betydning fordi man ser at det nytter å kjempe hvis man vet at man har rett, sier hun.

– Juridisk sett er den ikke revolusjonerende. Den går opp de prinsippene som allerede er opplagt og fastslått tidligere. Men signalet den sender er at man ikke skal gi seg når man har rett, sier hun.

Advokaten sier dommen også understreker viktigheten av å få en ny sakkyndig vurdering av saken.

– Psykiaterne har en enorm makt i rettssystemet, og retten følger stort sett anbefalingene til psykiatrisk sakkyndige. Da er det slik at én persons sonderinger blir gitt altfor stor makt. Det viser at det er viktig å flere øyne på saken. Det går an å begå menneskelige feil, sier Kjærevik.

– Det er ingen som tror at psykiaterne som har behandley Micah ville ham noe vondt, men likevel er det blitt gjort feil. Det har fått vanvittige konsekvenser for Micah, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med Pasientskadenemnda for å få deres kommentar på dommen, men nemnda ønsker ikke å kommentere saken

Micah Oliver Clemence

* Født som jente (Laetitia) i 1975.

* Fikk som barn interesse for billedkunst, og gikk på kunstakademi hjemme i Sveits.

* Opplevde psykiske problemer i tenårene. Hadde flere innleggelser ved psykiatriske institusjoner.

* 1994: Kom til Bergen for å bo sammen med moren og hennes norske mann. Ble syk like etter ankomst, og innlagt på Sandviken sykehus. Får diagnosen schizofreni, og starter behandling.

* 1996: starter behandling med Leponex, en sterk medisin mot schizofreni. Medisineringen fortsetter i årevis. I 2005 blir andre medisiner forsøkt.

* 2006: legene har gått bort fra schizofrenidiagnose og psykotiske symptomer. 

* 2007: Bergen tingrett opphever tvangsvedtaket.

* 2008: Micah blir vurdert som transseksuell av GID-klinikken i Oslo (Gender Identity Disorder).

* Får godkjent navneendring (fra Laetitia til Micah) i 2009. Starter kjønnsbekreftende behandling, men avbryter senere. Han fortsetter hormonbehandling og begynner å leve som mann.

* 2010: Utskrevet fra frivillig behandling ved psykiatrisk avdeling i Helse Bergen.