Barneombudet: – Sikkerhetsnettet rundt 13-åringen har ikke fungert 

Barneombud Anne Lindboe sier et helt system må gjennomgås, etter at en jente (13) ble funnet død på en hytte i Valdres. – Alle steiner må snus slik at det ikke skjer igjen, sier Lindboe.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 13 år gamle jenta som ble funnet død på en hytte i Valdres på nyttårsaften, ble mobbet i flere år på skolen i Bærum kommune. 

Mandag fortalte TV 2 at moren til 13-åringen har kjempet for at datteren skal få hjelp i mange år

Moren er nå siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge, og for ikke å ha gitt jenta hjelpen hun trengte. 

– Noe har gått galt 

Barneombud i Norge, Anne Lindboe, sier til TV 2 Nyhetskanalen at systemet har feilet. 

– Når en 13 år gammel jente dør av det som virker å være avmagring og omsorgssvikt, til tross for at familien har hatt kontakt med barnevernstjenesten - så er det noe som har gått galt, sier Lindboe. 

Hun mener et helt system har sviktet. 

– Sikkerhetsnettet rundt denne jenta har ikke fungert på ordentlig måte. Om det er barnevernet, helse, skole eller mangel på samarbeid mellom kommuner er det vanskelig å si. Nå er det opp til politi og fylkesmann å finne ut hva som har skjedd, sier Lindboe. 

Hun mener det er viktig å ta læring av den tragiske saken. Barneombudet har nå opprettet kontakt med fylkesmannen i både Akershus, Oslo og Oppland. 

– Vi er opptatt av å lære av denne saken, og vil ikke dømme noen. Alle relevante aktører må gjennomgås, og alle steiner må snus slik at det ikke skjer igjen, sier Lindboe.

Flytting ingen unnskyldning 

Barneombudet sier det finnes flere eksempler på saker hvor det har oppstått ytteligere problemer når barn eller familier har flyttet. 

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi i Barneombudet har sett flere eksempler på saker der barn og familie har vært i kontakt med barnvernet i kommunen, også har det tatt for lang tid før den nye kommunen følger opp saken, sier Lindboe. 

Utfordringen er ifølge Lindboe at instansene må samkjøres.

– Når det er to hjelpeinstanser som skal inn så vanskeliggjør flytting det. Men det er ingen unnskyldning for å ta alvorlige saker på alvor, og sørge for rask kontroll over hvordan ting faktisk står til i en familien. Det ser vi noen ganger at det svikter, sier hun. 

Lindboe mener slike saker igjen understreker hvor viktig det er at alle tør å si ifra dersom man mistenker at et barn ikke har det bra. 

– Det er utrolig viktig at man kontakter barnevernstjenesten. De barna er så avhengig av det, for kanskje har man en familie som sliter – og ikke evner å søke hjelp selv, sier hun. 

Fatale konsekvenser

For barnevernstjenesten består 80 prosent av arbeidet i å hjelpe familier. 

– Det å melde fra er det helt riktig. Det er å vise omsorg og ikke det å anklage noen, sier hun. 

– Det kan få fatale konsekvenser dersom man ikke sier fra. Og i ytterste konsekvens, dersom et barn trenger hjelp, kan det barnet miste livet. Det har vi jo sett flere alvorlige eksempler på, sier hun. 

For å sikre barnas rettigheter så må åpenhet og ansvar gå foran. 

– Voksne har visst, men ikke sagt fra fordi de er redd for å ta feil. Det har endt med at det barnet har mistet livet, sier hun. 

Ba om flytting 

Moren til den 13 år gamle jenta sendte brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus allerede første skoledag i 2015. Da havnet 13-åringen på skole med de som tidligere hadde mobbet henne. 

Der ba moren om at den som mobbet datteren måtte bytte skole. 

Fylkesmannen sendte saken videre til Mølladammen skole, og ba skolens ledelse skulle følge opp saken videre. 

I 2013 instruerte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i et brev hvordan opplæringslovens paragraf om muligheten for å flytte mobbere til en annen skole skal forstås:

«Ved mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, har alt personale på skolen en handlingsplikt som innebærer at de må undersøke saken og om mulig gripe inn eller eventuelt sette inn tiltak.

Foreldre/elev kan be om at det settes i verk tiltak for å bedre elevens psykososiale miljø hvis elevens rett ikke er oppfylt. Når foreldrene ber om tiltak, må skolen snarest mulig gjøre et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dersom disse tiltakene ikke stanser krenkelsene, kan siste mulighet være et skolebytte for mobberen».