MISTER FOTFESTE: Islamsk stat har kontroll på store landområder, men mister også grepet om flere sentrale irakiske og syriske steder. GRAFIKK: IHS.
MISTER FOTFESTE: Islamsk stat har kontroll på store landområder, men mister også grepet om flere sentrale irakiske og syriske steder. GRAFIKK: IHS.

Islamsk Stat taper terreng

Et ferskt kart over Syria og Irak viser at områdene IS har mistet kontrollen over i 2015 er større enn områdene terrorgruppen har klart å ta.

Kartet i denne artikkelen er utarbeidet av analyseinstituttet IHS, som i en pressemelding slår fast at den såkalte «Islamsk stat» har mistet kontrollen over 128.000 kvadratkilometer i Syria og Irak.

Syriske kurdere har ifølge IHS utvidet sine landområder med 186 prosent dette året.

Tallene baserer seg på analyser gjort blant annet av sosiale medier og kilder inne i områdene, opplyser IHS.

En viktig utvikling er at IS nå har tapt kontrollen langs store deler av den tyrkiske grensen mot Syria, hvor blant annet Kobani og Tal Abyad tidligere var viktige byer for terrorgruppen.

– Vi har allerede sett negative utslag for Islamsk Stats økonomiske situasjon ved at de tapte kontrollen over grenseovergangen Tal Abyad, sier Columb Strack, som er senior-analytiker hos IHS.

Strack sier at IS har gått på betydelige tap både i Irak og Syria, og at bombingene mot oljeraffinerier som terrorgruppen har kontrollert, har bidratt til dette.

Samtidig som de røde feltene viser tilbakegang for IS, lyser et betydelig grønt felt også opp. Dette er områder vest i Syria som Islamsk Stat har tatt kontroll over i 2015. 

Ifølge IHS tok IS kontroll på Palmyra og Ramadi omtrent samtidig i mai i år – og disse offensivene gjorde at IS mistet grepet i nordområdene mot Tyrkia.

I helgen varslet Irak at regjeringsstyrker har som mål å kaste Islamsk Stat ut av storbyen Mosul nord i landet.

I en optimistisk pressemelding sier Abadi at en gjenerobring av Mosul vil fordrive IS fra den mest befolkede byen de kontrollerer, og at det vil være en effektiv stopper for statsstrukturen gruppen har bygget opp i Irak.