TV 2 spurte 984 asylsøkere:
Åtte av ti vil bli i Norge for alltid

TV 2 har utført en rundspørring på 19 asylmottak over hele landet. 79 prosent av de spurte sier de ser for seg en permanent fremtid i Norge. De tror ikke at de kommer til å dra tilbake til sitt hjemland.

Det har kommet 30.000 asylsøkere til Norge i år. Men hvem er de og hva er deres forventning til Norge?

TV 2 Nyhetene har besøkt 19 akuttmottak for asylsøkere over hele landet. Vi har delt ut et spørreskjema med ni spørsmål, på ni språk for å få vite mer om asylsøkerne som kom til Norge i høst.

984 svarte

Det resulterte i en anonym og frivillig rundspørring der 984 voksne asylsøkere svarte på spørsmål om seg selv og fremtiden.

Vil de reise hjem hvis situasjonen bedrer seg i hjemlandet?

– Dersom det forbedrer seg hjemme,drar jeg tilbake, sier Aleh som er fra Syria.

Og hans håp for retur er også det sentrale politikere i Norge har sett for seg.

– Det er jo å håpe at det blir fred der de kommer fra slik at de ønsker å reise hjem hvis de ønsker det, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg tror mange som har rett på beskyttelse, men også har lyst til å dra hjem når de får mulighet til det og det er trygt, sier Knut Arild Hareide, leder i KrF.

Vil bli i Norge

Men TV 2s rundspørring tegner et annet bilde. Den viser tydelig at asylsøkerne ikke vil hjem.

Selv om forholdene i hjemlandet bedrer seg er det bare 15 prosent av de TV 2 snakket med som vil reise tilbake.

– Alt er ødelagt hjemme. Jeg liker Norge og vil hente hele familien hit, sier Delvin som er asylsøker fra Syria.

Av dem som svarte i TV 2s undersøkelse sier hele 79 prosent at de vil skape en permanent fremtid i Norge.

Forsker: - Vi har en dugnad foran oss

Jan-Paul Brekke som er migrasjonsforsker mener TV 2s rundspørring er interessant.

– Det er mange som kommer til å se for seg en fremtid og bli i Norge en del år frem i tid. Det stemmer jo med asylankomstene de siste 10-15 årene, sier Brekke som er forskningssjef i Ipsos.

Brekke mener det haster for Norge å starte integrering av de som har kommet.

– Nå er det absolutt en integrerings-dugnad som står foran det norske folket, mener han.

I rundspørringen fikk asylsøkerne også spørsmål om hvor de ser seg selv om ti år. 58 prosent ser for seg at de bor i Norge om ti år. Mens bare 6 prosent tror de bor i sitt hjemland om ti år. Men på dette spørsmålet er det høy usikkerhet blant de spurte, 35 prosent svarer vet ikke på hvor de forventer at de oppholder seg om ti år.