MER HJELP: Regjeringen har i en ny opptrappingsplan bevilget 2,4 milliarder kroner til rusfeltet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
MER HJELP: Regjeringen har i en ny opptrappingsplan bevilget 2,4 milliarder kroner til rusfeltet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

–  De må ha et sted å bo, en dør å lukke og en sjanse til å føle trygghet

Alle type tiltak som settes i gang ødelegges av å ikke ha en god boligpolitikk, mener leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen. 

I Norge ble det i 2012 registrert over 6000 personer uten fast bolig. 

Mange av dem lever livet sitt på gaten. I en undersøkelsen ble det klart at det i 2012 var registrert 1376 hjemløse i Oslo. 

I TV 2-serien Petter Uteligger velger tobarnsfaren Petter Nyquist å tilbringe 52 dager på gaten i Oslo. Utgangspunktet hans var klærne han hadde på seg da han dro hjemmefra.

Han ønsket å se hvordan det virkelig er å leve som hjemløs i Norges hovedstad. 

Må sikre pakkeforløp

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, sier det er på høy tid å få på plass «pakkeforløp» i rusomsorgen. Han viser til hvordan helsesektoren har pakkeforløp i forbindelsen med kreftbehandling.

– Rusbehandlingen hadde også trengt sitt «pakkeforløp». Ikke som et standardisert opplegg hvor en løsning skal passe for alle, men hvor all rusbehandling ble en forpliktende, operativ plan som tok for seg alt fra avrusing, til hverdag hjemme i kommunen, hvor pasienten skal leve livet sitt. Slik skal det egentlig være i dag, men «alle» vet at det ikke fungerer sånn i praksis.

– «Pakke-løsningen» må inneholde alt fra selve rusbehandlingen, bolig, aktivitet og hjelp til å lage nye nettverk, sier Micaelsen til TV 2.

Han mener ingenting bør være uprøvd. 

– Heller ikke såkalt heroinassistert behandling for mennesker som har prøvd absolutt alt. Jeg synes i alle fall ikke vi som ikke er fagfolk på feltet, skal stille oss som moralske overdommere og si at legespesialister som er eksperter på rusavhengighet ikke skal kunne forskrive den behandlingen som passer best for hver enkelt, sier Micaelsen. 

I november la regjeringen frem en femårsplan for rusomsorgen. Det er bevilget 2,4 milliarder kroner til rusfeltet, og regjeringen lover en opptrapping – blant annet ved å innføre pakkeforløp.

Mye fordommer  

De som jobber for å bedre hjemløse og rusavhengiges hverdag håper den nye TV 2-serien kan virke positivt. 

– Dette er en gruppe som ikke blir tatt vare på. Og det er knyttet mange fordommer til disse menneskene. Jeg håper folk får øynene opp litt mer, sier Frode Woldsund, regionsleder for Frelsesarmeens rusomsorg. 

Han jobber tett på miljøet i Oslo, og sier antall hjemløse rusmisbrukere i hovedstaden holder seg relativt stabilt. 

– Men det er et skrikende behov for boliger med tett oppfølging. Det er det aller mest primære. De må ha et sted å bo, en dør å lukke og en sjanse til å føle trygghet, sier Woldsund til TV 2. 

Han mener politikere har lukket øynene i lang tid. 

– Dette kunne vært gjort noe med, om noen faktisk ville det. Vi kunne bosatt folk permanent, og jeg mener det ville ført til at folk sluttet med rus. Det har vi sett klare eksempler på før. Da får de trygghet i livet, støtte og motivasjon fra de rundt dem, sier Woldslund. 

Trekker lodd om seng

Leder i Foreningen for Human narkotikapolitikk, Arild Knutsen sier mangelen på steder å sove er kritisk. 

– Folk blir, hver eneste natt, avvist ved overnattingsstedene i Oslo. Der trekkes det lodd om å få en soveplass. Så mange som 30 stykker kan bli avvist i løpet av kveld. Sånn skal det ikke være. Vi må klare å sikre basale behov som søvn, mat og trygghet, sier Knutsen. 

– Alle type tiltak som settes i gang ødelegges av å ikke ha en god boligpolitikk, sier Knutsen. 

Han mener det er på tide å anerkjenne rusmisbrukere og hjemløse som nyttig ressurser. 

– Vi må slutte å skyve vekk folk. De er en ressurs som må brukes og på den måten vil de føle seg mer sett, sier Knutsen. 

Han er glad det lages TV om de som lever et noe annerledes liv. 

– Vi tillater at de vanskeligstilte lever under urimelige forhold og jeg håper denne serien kan hjelpe folk til å se bredden, hjertevarmen og menneskene bak rusen, sier Knutsen. 

Tøff sannhet 

Mange av de som lever på gaten i Oslo jobber som selgere for gatemagasinet =Oslo. Daglig leder i organisasjonen, Camilla Svingen sier det er viktig å vise sannheten om de som lever på gaten. 

– Det er en sannhet veldig mange folk ikke kjenner til. Vi må få ned barrierene mellom de som går på gaten og de som lever på gaten, sier Svingen. 

Hun sier det er på høy tid å sikre et bedre tilbud til de som trenger det. 

– Den største utfordringen er å sikre riktig behandling av rusmisbruket og det å skaffe boliger. Det må lages broer mellom instansene og jobbes frem et helhetlig tilbud, sier Svingen. 

Serien Petter Uteligger ser du på TV 2 mandager klokken 21.45.