Sterkere juleøl i butikkene?

Til nå har du måttet gå på Vinmonopolet for å kjøpe juleøl sterkere enn pils. Nå kan det bli slutt på det.

Selv om det er lørdag, er Stortinget samlet også i dag. Da vil Venstre fremme et forslag om at regjeringen skal endre alkoholloven, slik at vanlige dagligvarebutikker skal kunne selge øl med en alkoholstyrke helt opp til sju prosent. Kan skje allerede tidlig 2016 Siden 1993 har butikkene kun fått lov å selge pils med en maksimal alkoholstyrke på 4,75 prosent. Øl sterkere enn dette har kun vært lov å selge på Vinmonopolet. - Ølkulturen har utviklet seg mye i Norge, og fo