VIL FREMME INTEGRERING: Flyktningene som har fått oppholdstillatelse i Norge skal i den nettbaserte løsningen Refugee Home gis et ansikt, navn og en historie. Målet er at fordommer skal reduseres, og mulighetene for god integrering øke. Foto: AFP
VIL FREMME INTEGRERING: Flyktningene som har fått oppholdstillatelse i Norge skal i den nettbaserte løsningen Refugee Home gis et ansikt, navn og en historie. Målet er at fordommer skal reduseres, og mulighetene for god integrering øke. Foto: AFP

Gir en halv million for å fremme bosetting av flyktninger i private hjem 

Flyktningene oppretter profiler på nett med bilde, navn og en historie om seg selv. Det samme gjør utleier. Målet er at de skal finne hverandre i en ny, nettbasert løsning. 

Flere tusen flyktninger sitter i norske asylmottak og venter på å bli bosatt i norske kommuner. Kapasiteten er sprengt, og flyktningkonsulenter i kommunene sliter med å finne nok boliger.

Nå har stiftelsen Bidra.no fått en halv million kroner over statsbudsjettet for å sette i drift sin idé; «Refugee Home».

Ideen handler om at fokus skal bort fra en ukjent flyktning som skal bosettes, til en person med et ansikt, navn og en historie.

– La oss si det er en anleggsgartner fra Aleppo i Syria. Han vil gjerne jobbe med det som er grønt, og da sier det seg selv at det er bedre å bo i Kristiansand enn i Karasjok, sier Jan Olav Ryfetten, gründer og styreleder i stiftelsen Bidra.no til TV 2.

«Flyktningenes Airbnb»

Flyktningene oppretter en profil på nettet, på samme måte som når man bruker utleietjeneste Airbnb. Utleierne oppretter også en profil, hvor de viser hybelen, sokkelleiligheten eller hytta de har å leie ut. 

Flyktningene får lov til å bla seg gjennom utleiemulighetene som finnes, men utleierne får ikke lov til plukke flyktninger. 

– Utleierne får henvendelser fra dem som er interessert. Vi vil ikke risikere at utleiernes siler på bakgrunn av hudfarge og etnisitet, sier Ryfetten.

Han mener navn, ansikt og en historie er viktig for å bygge ned fordommer og bygge opp mulighetene for bolig, arbeid og integrering. 

– Verdt å teste ut

Politikerne har tro på ideen om Refugee Home. Over statsbudsjettet får de tildelt en halv million kroner. 

– Jeg har grunnleggende tro på at det er lettere å hjelpe en person med et navn og et ansikt, enn å hjelpe flyktninger som et samlebegrep, sier Helge Andre Njåstad (Frp), leder i Stortingets kommunal - og forvaltningskomitee, til TV 2.

Njåstad mener det er verdt å teste ut Refugee Home, i tillegg til de offentlige kanalene som finnes. 

– Dette er veldig lavterskel, og kanskje appellerer dette til folk på en annen måte enn om det er det offentlige som spør, sier han. 

– Stor anerkjennelse

– Det er en stor anerkjennelse av jobben vi gjør, og pengene er nok til å komme i gang, sier Ryfetten.

Refugee Home er en en videreutvikling av tilfluktshjem.no, som ble lansert i høst. I løpet av 72 timer var det 1400 som hadde meldt fra om at de hadde en seng, eller en hybel til overs.

En enkelt versjon av Refugee Home, hvor flyktningene kan bla gjennom utleiemulighetene, skal være i drift på nyåret. Personene som skal bosettes er personer som har fått oppholdstillatelse i landet. 

Når flyktning og utleier har blitt enige, kan flyktningen gå til den aktuelle kommunen og fortelle om husleiekontrakten og få dekket kostnadene.