PIRATTAXI?: Tjenesten Uber lar kunder bestille transport via en applikasjon på mobilen, og sjåførene trenger ikke drosjeløyve. FOTO: ANDREW MATTHEWS / SCANPIX
PIRATTAXI?: Tjenesten Uber lar kunder bestille transport via en applikasjon på mobilen, og sjåførene trenger ikke drosjeløyve. FOTO: ANDREW MATTHEWS / SCANPIX

Uber-sjåfør tatt for piratkjøring i Oslo – frikjent av tingretten

– Dette kan få store konsekvenser for taxinæringen og kundene hvis dommen ikke ankes, sier Norges Taxiforbund. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Midt på natten lørdag 24. oktober tok en mannlig sjåfør på seg et oppdrag gjennom transport-applikasjonen Uber. En passasjer skulle kjøres fra Jens Bjelkes gate til Ensjø i Oslo.

Under kjøreturen ble privatbilen stoppet av politiet. Bilen ble avskiltet og sjåførens førerkort ble beslaglagt. 

Uten løyve

I Norge regulerer Yrkestransportloven at alle sjåfører som driver persontransportvirksomhet må ha løyve. Det har ikke Uber-sjåfører.

«Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknende måte som drosje når tilbud om transport vert retta til allmennheten og på offentlig plass», heter det i straffeloven.

Rettssaken mot Oslo-sjåføren startet 30. november i Oslo tingrett, og sjåføren motsatte seg ikke det faktum at han hadde transportert passasjeren mot en Uber-betaling, men at han var uvitende om at handlingen kunne være straffbar.  

Ikke straffbart

Mandag falt dommen, og sjåføren ble frifunnet. Retten mener mannen ikke kan dømmes fordi Uber ikke tilbyr persontransport mot betaling på offentlig sted og til allmennheten.

Ettersom tilbud og etterspørsel skjer via en app, blir det ikke rammet av Yrkestransportlovens definisjon av offentlig sted. Det presiseres i loven hva offentlig plass betyr:

«Med offentlig plass menes gater, veier, oppstillingsplass m.v. som er åpne for almen ferdsel.», står det i Yrkestransportloven.

Derfor ble Uber-sjåføren frifunnet – selv om retten var enig med aktor om at selve handlingen uten løyve er straffbar.

– Store konsekvenser for taxinæringen

Kristin Male, direktør i Norges Taxiforbund, er opprørt over dommen.

– Dette er en meningsløs dom, og uforståelig når retten sier at handlingen er ulovlig. De kjører uten løyve og kjøreseddel. Vi mener det er åpenbart at tjenesten er på offentlig sted og til allmennheten. Applikasjonen markedsføres aktivt, og er i følge Uber selv lastet ned av 10.000 brukere i Oslo-området. Vi forstår ikke hvordan en domstol kan tolke loven på denne måten, sier Male til TV 2. 

– Kundene vil miste tilbudet

Hun mener dette kan være starten på slutten av taxinæringen slik vi kjenner den i dag.

– Hvis ikke dommen ankes og den skulle bli stående, så er i realiteten hele yrkestransportloven satt ut av spill, med store konsekvenser for drosjenæringen og ikke minst kundene i hele landet. 

– Det er selvsagt et stort problem for næringen at piratvirksomhet på denne måten legitimeres, og får fortsette til det foreligger en rettskraftig dom. Det er en alvorlig situasjon for næringen, men også for samfunnet hvis ulovlig og svart arbeid kan konkurrere ut lovlig virksomhet med et pålagt samfunnsansvar, sier hun.

Male håper ikke dommen vil skape presedens. Da vil også kundene lide, mener hun.

– Lovverket for taxi er ikke vedtatt av hensyn til drosjenæringen, men til kundene – for at det skal være et tilbud overalt, til alle døgnets tider, med kvalitetskrav og krav til betaling av skatter og avgifter.

Sjåfører frifunnet i Stavanger

Det er første gang en dom faller mot en Uber-sjåfør i Norge, men i mai ble en liknende sak behandlet i Stavanger Tingrett. Da ble tre sjåfører tiltalt for å ha drevet samme type persontransport som Uber, men gjennom applikasjonen Haxi. De ble også frifunnet på samme grunnlag som Uber-sjåføren.

– Stavanger-dommen er anket av påtalemyndigheten på grunn av feil lovforståelse og kommer opp i Gulating lagmannsrett den 16. februar i 2016. Derfor må også Uber-dommen ankes, sier Mala fra Norges Taxiforbund.