– Myndighetene oppfordret folk til å bygge ut. Nå har vi gjort det, men det er ingen som står klar til å bruke strømmen vår.

Se video øverst i saken.

Asbjørn Heidal er oppgitt. Sammen med familie, grunneiere og lokale entusiaster har de bygget tre mindre kraftverk i området. De pantsatte egne eiendommer og jobbet dugnad for å produsere elektrisitet basert på mindre vassdrag i hjemkommunen Fusa i Hordaland. 

Resultatet: Blodrøde tall etter snart seks år med strømproduksjon.

Går med tap

OPPGITT: Andelseier Asbjørn Heidal er oppgitt over vannkraftverkets utsikter. Foto: Sven Are Nydal / TV 2
OPPGITT: Andelseier Asbjørn Heidal er oppgitt over vannkraftverkets utsikter. Foto: Sven Are Nydal / TV 2

Da de prosjekterte kraftverket regnet de med at strømprisen skulle være 40 øre per kilowatt-time. I stedet har det hele blitt dårlig butikk.

– I sommer var prisen nede i 8 øre. I snitt har den ligget rundt 16 øre. Hadde vi fått 35 øre hadde vi iallfall kunnet drevet i balanse, forteller Heidal.

Flere ganger har de lokale eierne vært nødt til å gå inn med mer kapital for å holde driften i gang.

Mye kraft på vent

Mens klimatoppmøtet i Paris diskuterer hvordan verdens energibruk kan legges om til fornybare kilder, har utbyggingen av små vannkraftverk stanset opp i Norge.

426 kraftverk som har fått tillatelse, er ikke påbegynt. Tallet på søknader er redusert med 30 prosent, viser en fersk oversikt fra NVE.

Norge kunne produsert 3,1 TwH - nok til å dekke årsforbruket til 155.000 boliger - dersom alle med tillatelse hadde latt turbinene snurre.

DYREBAR: Den grønne turbinen produserer grønn energi. Selv om mye er gjort på dugnad, kostet kraftverket over 16 millioner kroner. Foto: Sven Are Nydal / TV 2
DYREBAR: Den grønne turbinen produserer grønn energi. Selv om mye er gjort på dugnad, kostet kraftverket over 16 millioner kroner. Foto: Sven Are Nydal / TV 2

– Vi, og mange med oss, har vært veldig opptatt av å utnytte de ressursene som er her i naturen lokalt, sier Heidal.

Ikke behov

Strømprisene er lave fordi det produseres for mye. Norge er del av det fellesnordiske nettverket. Med begrenset overføringskapasitet til Europa og mindre kraftkrevende industri, er det få som tror prisene kommer til å stige de neste årene.

Toyota og andre store bilkonsern utvikler hydrogendrevne biler. Mange småkraftprodusenter håper lokal produksjon av dette drivstoffet kan skape nye behov for elektrisk kraft.

En rekke småkraftverk har ikke hatt kapital til å drive med underskudd over tid. Flere lokale eiere har kastet kortene og solgt restene til utenlandske oppkjøpsfond.

LIK TV 2 Nyhetene PÅ FACEBOOK