Asylflommen får Frp til å fosse fram på ny gallup

Fremskrittspartiet får sin høyeste oppslutning siden stortingsvalget på TV 2s desembergallup.

Mens antall asylsøkere som kommer til Norge har skutt i været, strømmer velgerne til Fremskrittspartiet. TNS Gallups desembermåling for TV 2 er den andre på rad som viser kraftig vekst for Fremskrittspartiet.

Kraftig vekst

På årets siste TV 2-gallup får Fremskrittspartiet 15,6 prosent, en fremgang på 3,1 fra november. Også i forrige måned gikk partiet frem, med 3,0, slik at fremgangen side oktober er på hele 6,1 prosentpoeng.

Dette er den høyeste oppslutningen TNS Gallup har målt for Frp siden stortingsvalget i 2013. Bakgrunnstallene viser at tidligere Frp-velgere nå vender tilbake til partiet, som har slitt med lav oppslutning på flere målinger. 

Frp har bedret bytteforholdet mot Arbeiderpartiet og Høyre med hele 157.000 velgere de to siste månedene. 

– Det handler jo selvfølgelig om at vi har økende tillit, og kanskje særlig på et område hvor vi har høy troverdighet gjennom veldig mange år, sier Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

Kjetil Løset blogger: Borgerlig flertall

Støre faller mest

Fremskrittspartiets økte vekst sammenfalt med veksten i antall asylsøkere. FOTO: GRAFIKK / TV 2
Fremskrittspartiets økte vekst sammenfalt med veksten i antall asylsøkere. FOTO: GRAFIKK / TV 2

Arbeiderpartiet er den store taperen på desembermålingen med en tilbakegang på 3,8 prosentpoeng til 34,2 prosent. Det er den laveste oppslutningen for partiet siden september 2014 og en av de dårligste siden Jonas Gahr Støre ble valgt til partileder.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet fortsatt holder godt på sine egne velgere fra forrige stortingsvalg,. men partiet henter nå 64.000 færre velgere som stemte på andre partier, sammenlignet med bakgrunnstallene i november.

Høyre tilbake

Også Høyre går noe ned med 1,5 prosentpoeng til 22,2 prosent i desember. Tilbakegangen skyldes at det er langt færre tidligere Frp-velgere som sier de vil stemme Høyre.

Men det er samtidig verdt å merke seg at Høyres bytteforhold mot Arbeiderpartiet er bedret med rundt 30.000 velgere siden oktober.

KrF på vippen

For første gang siden august 2014 viser TV 2s mandatberegning at det ligger an til flertall for de fire borgerlige samarbeidspartiene. Høyre får 41 mandater, Frp 29, KrF 10 og Venstre 9. Samlet får de fire dermed 89 mandater, mot venstresidens 80.

Men også en annen mulig konstellasjon får flertall. Arbeiderpartiet får 63, Sp 12 og KrF 10 som gir et knappest mulig flertall på 85 på Stortinget.

Lysbakken ute

De to partiene som valgt å stå utenfor asylforliket på Stortinget havner begge under sperregrensa. SV får 3,9 prosent (+ 0,1) og mandater fra Oslo og Akershus. Dermed mister SV-leder Audun Lysbakken stortingsplassen fra Hordaland.

De Grønne får også 3,9 (+ 0,5), som også gir to mandater på Stortinget. 

Senterpartiet får 6,6 prosent (+ 0,3), mens Venstre 5,2 (+ 1,5) etter en lav måling i november. KrF får 5,2 (- 0,1), Rødt 2,1 (som sist) og et mandat på Stortinget. Andre partier og lister får 1,2 (+ 0,1). 

Målingen er laget av TNS Gallup for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 972 personer med stemmerett. Målingen er tatt opp 24. - 30. november. 82,3 prosent av de spurte oppga partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.

LIK TV 2 Nyhetene PÅ FACEBOOK