Tall fra forsikringsbransjen viser at over 15 prosent av bilene som var involvert i en ulykke sist vinter kjørte rundt på sommerdekk. Er uhellet da ute, vil forsikringsselskapet nøye vurdere hva dekkvalget har hatt å si for det som har skjedd. Hvis bilen har vært feil skodd, vil det i mange tilfeller føre til avkortning og i verste fall helt bortfall av forsikringsdekningen. Vi understreker at bildet over kun er ment som en  Illustrasjon. Foto:  Scanpix.
Tall fra forsikringsbransjen viser at over 15 prosent av bilene som var involvert i en ulykke sist vinter kjørte rundt på sommerdekk. Er uhellet da ute, vil forsikringsselskapet nøye vurdere hva dekkvalget har hatt å si for det som har skjedd. Hvis bilen har vært feil skodd, vil det i mange tilfeller føre til avkortning og i verste fall helt bortfall av forsikringsdekningen. Vi understreker at bildet over kun er ment som en  Illustrasjon. Foto:  Scanpix.

Mange kjører fortsatt rundt på sommerdekk

Det kan koste dem dyrt nå.

– Det tar litt tid før vi får inn skadene, men vi regner med at det har skjedd en del skader på det glatte føret, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Den sene vinteren gjør at de fleste har rukket å bytte til vinterdekk, men det er noen som tar sjansen på å kjøre med feil dekk. Mange av disse ulykkene skjer på svært korte turer. Det kan være en 300 meter tur til Kiwi eller et uhell allerede i oppkjørselen. En slik ulykke i dag ville fort ført til en avkortning i skadeoppgjøret, skriver ta.no.

Uaktsomhet

– Alle saker blir selvsagt vurdert for seg, men de fleste som gikk ut døra i dag tidlig burde oppdaget at det var holkeføre. Da blir det fort betegnet som grov uaktsomhet om bilen hadde krasjet.

På landsbasis hadde 15,2 prosent av bilene involvert i uhell sist vinter sommerdekk. Det er en markant økning fra vinteren 2013-14, da 11,8 prosent av ulykkesbilene var skodd med sommerdekk. Selskapet har forsikret nesten hver fjerde personbil som kjører på veiene her i landet.

– Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje, sier Clementz.

Brå snø

Forsikringsselskapet fører hvert år statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har i perioden 1. november til 1. april. Sist vinter registrerte selskapet skader på 18 567 personbiler, og 2785 av disse bilene var utstyrt med sommerdekk.

Det er først og fremst i overgangen mellom høst og vinter og ved første snøfall at ulykkesbilene er feilskodd, opplyser If. Særlig hvis den første snøen kommer tidlig og litt brått på, blir andelen på sommerdekk høy.

– Snøen har latt vente på seg mange steder i år, så vi har håp om at mange har fått skiftet til riktige dekk for årstiden, sier Clementz.

– Dessverre ser vi at enkelte bruker sommerdekk gjennom hele vinteren i kystområder som normalt har lite snø. Det er urovekkende. De dagene det kommer snø brått på eller det er underkjølt veibane, tar en del unødvendige og farlige sjanser. Bestemmelsene i den såkalte kjøretøyforskriften slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører, sier Sigmund Clementz.

Må betale selv

I kjøretøyforskriften heter det: «Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.»

– Mange drøyer for lenge med å bytte dekkene, og tar med det en kalkulert risiko. Mildt kystklima og bare hovedveier med salting gjør nok at en del gambler på sommerdekk. Og når snøen først laver ned, kommer den virkelig brått på. Underkjøling av veibanen er dessuten en usynlig fare, sier han.

Dersom det er årsakssammenheng mellom dårlig veigrep og ulykken, kan forsikringsselskapet gjøre en såkalt avkorting. Det betyr at den som eier bilen eller forvolder skade på en annen bil, person eller eiendom må betale en andel av ulykkesregningen selv.

Sa nei til påbud

I dag kan du lovlig kjøre på sommerdekk om vinteren hvis føret tillater det. I både Sverige og Finland er det påbud om bruk av vinterdekk i vintermånedene. Norske vinterforhold er ofte langt mer krevende enn i våre naboland, så If mener det er nødvendig med påbud om vinterdekk her i landet også.

I 2012 utredet Statens vegvesen Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet om det var nødvendig med vinterdekkpåbud for personbiler. Etter en høringsrunde var konklusjonen til daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) at et pålegg ikke var nødvendig.

If mener fortsatt at et påbud om vinterdekk vil spare menneskeliv og samfunnet for store kostnader knyttet til ulykkene.

Du kan lese mer om bil og trafikk på ta.no – her:

LES OGSÅ: Flere hundre tyveri-meldingen – nå trenger politiet hjelp!