Barne- og likestillingsminister Solveig Horne under onsdagens dialogmøte med ordførere og byråder i de største kommunene om flyktningkrisen. FOTO: MONTASJE / NTB SCANPIX
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne under onsdagens dialogmøte med ordførere og byråder i de største kommunene om flyktningkrisen. FOTO: MONTASJE / NTB SCANPIX

Statsråd Horne: Redd for at barnefattigdommen vil øke

KOMMUNENES HUS (TV 2): – Det kommer til å bli krevende, sier statsråd Solveig Horne om integreringsutfordringene som følger av asyltilstrømningen.

Hittil i år har 755 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år kommet til Norge, mot 188 i hele 2014.

455 enslige mindreårige er uten bosettingsplass, viser statistikken fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Enslige mindreårige utgjør nå rundt en tredel av alle bosettingsklare, og for første gang er alle kommuner spurt om å ta imot dem.

Under onsdagens flyktningtoppmøte kom det frem at kommunene ønsker full refusjon av utgiftene knyttet til bosetting av de enslige mindreårige, men barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier at regjeringen har lagt seg på en annen linje.

Grunnen til at bosettingen av denne gruppen ikke går raskt nok, skyldes økonomi. I samarbeid med KS har regjeringen lagt frem en egen stykkprisfinansiering, forteller hun.

– Kommunene får dekket rundt 90 prosent av kostnadene for å bosette enslige mindreårige til barnevernstiltak, men regjeringen har økt tilskuddet med 100.000 kroner per enslige mindreårige som blir bosatt til neste år. Vi håper at det skal være med å gjøre at vi kan få fortgang i bosettingen av enslige mindreårige, sier Horne til TV 2.

– Kommer til å bli krevende

Samtidig som staten lokker kommunene med tung subsidiering for å bosette de enslige mindreårige asylsøkerne, er over halvparten av barna i familier med vedvarende lavinntekt av innvandrerbakgrunn.

Statsråden medgir at det kommer til å bli krevende å integrere disse to sårbare gruppene. Hun sier det er viktig å ta grep for å hindre at barnefattigdommen øker med en økt asyltilstrømning.

– Ja, det kommer til å bli krevende. For første gang er barn av minoritetsfamilier overrepresentert i våre statistikker om barnefattigdom. Når vi vet at det er en stor tilstrømning, og at det tar tid før de kommer seg ut i arbeid og klarer å forsørge seg selv, er vi redd for at gruppen av barn som lever i lavinntektsfamilier kommer til å øke, sier Horne til TV 2.

Budskapet fra statsråden som har ansvaret for at kommunene skal bosette asylsøkere, er klart: Kommunene må søke tilskudd både til fritidsaktiviteter og ferietilbud.

– Å dekke inn en fritidsaktivitet, blir et viktig arbeid som kommunene er nødt til å gjøre for at de skal bli inkludert. Vi har også et tett samarbeid med Idrettsforbundet, som gir støtte til både idrettslag og fotballklubber, sier Solveig Horne.