– Jo flere moskéer, jo mer ekstremisme vil vi få

Informasjonsleder i Human Rights Service, Hege Storhaug, mener moskéer medvirker til ekstremisme i Europa.

I forbindelse med terroraksjonen i Paris rettes det nå søkelys på rekrutteringsbasene for islamsk ekstremisme i Europa.

Flere av gjerningsmennene bak terroraksjonen i Paris er knyttet til bydelen Molenbeek i Brussel.

Molenbeek beskrives av terroreksperter som et arnested for jihadisme preget av miljøer med ekstreme islamistiske holdninger og en rekrutteringsbase for islamsk ekstremisme i over 20 år.

Leder i Human Rights Service, Hege Storhaug, mener norske politikere må ta lærdom av det som skjer, og legger mye av skylden på moskéer.

– Jo mer moskéer, jo mer ekstremisme vil du få. Det mener jeg kommer veldig tydelig frem i det europiske bildet. Det har blitt mer og mer ekstremisme i Europa, og det har vokst samtidig som moskéene også har vokst, sier Storhaug til TV 2.

Motvirker ikke radikalisering

Hun har ingen tro på at moskéene kan ha en preventiv effekt og motvirke radikalisering.

– Nei, jeg vil heller si det motsatte. Det som er problemet er lovreligionen islam som avviser verdslig lovverk. Når du organiserer islam i shia- eller sunni-moskeer er det med en gang et spørsmål om hvilken lovskole og hvilken form for sharia de skal følge. Alle kjente jihadister i Europa har hatt tilknytting til en moské, sier hun.

– De ekstreme har makten i moskeene

Storhaug mener norske myndigheter aldri burde godtatt moskéer i Norge.

I sin nye bok «Islam. Den 11. landeplage», bruker hun den danske ex-islamisten Ahmed Akkari som sannhetsvitne.

– Han var imam på innsiden av flere moskéer i Danmark og han var sharia-dommer i ghettoene. Han forklarer hvem som er på innsiden og har makt i disse moskéene, og det er ikke de frihetsorienterte muslimene. De går ikke i disse moskéene for der er det de ekstreme i den ikke-voldelige drakten og den voldelige drakten som har makten, sier hun.

Manglende integrering

Storhaug mener de frihetsorienterte muslimene er våre venner, men at det er de ekstreme islamistene som vinner frem i Molenbeek og flere lignende ghettofiserte områder i Europa.

– Frankrike er det landet i Europa som er hardest rammet av mangel på integrering av deler av den muslimske befolkningen. Jeg skiller veldig klart mellom de frihetsorienterte muslimene som er på det verdslige demokratiets side. Så har du de andre, som avviser demokratiet og knytter seg opp mot islam som en lovreligion. Disse kreftene får makt over befolkningen i disse områdene, mener Storhaug.

En generasjon i ferd med å gå tapt

Hvordan får de det til?

– For de ekstreme kreftene er Islam en lovreligion og man avviser kategorisk å bli en del av verdifelleskapet. I en alarmerende rapport, «en radikal generasjon» bestilt av den franske statsministeren Manuel Valls, snakkes det om nær en hel generasjon på innsiden av disse områdene som er i ferd med å gå tapt. 

– Det er blitt et massefenomen, og det nye er at før så man at det var sårbare personer som ble rekruttert til voldelig jihad, hellig krig. Nå rekrutteres det også stabile personer som er vanskelig å identifisere, og man forventer at dette bare vil øke, sier hun.

– Vi har det i også i Norge

Er det noe i det franske eller belgiske samfunnet som ikke klarer å fange dette opp eller feiler på et hvis?

– Nei, jeg vil ikke si det. Dette vil du finne betydelig i for eksempel Storbritannia, det er dokumentert. Vi har det også i Norge, sier PST. Det som kanskje er noe av det mest betente å gå inn på her, er jo at alle ser at dette er knyttet til islam.

Hva er det med islam som gjør at dette kan skje?

– Problemet er at islam aldri har gått gjennom en humaniserende reformasjon. Det har vi aldri sett. Og det kombinert med at Muhammed, profeten, under sine maktdager var en krigsherre som brukte vold som metode for å vinne frem. Det er jo det disse ekstremistene kopierer, sier Storhaug.

– En gavepakke til IS

– Storhaugs oppfordring om å stenge moskéene i Norge vil kun føre til ytterligere radikalisering, og vil dessuten være en gavepakke til grupperinger som IS. Det dypt problematiske med Storhaugs oppfordring er at hun ikke skiller mellom moskéer og muslimer i Norge, men skjærer alle over én kam. En slik holdning er ensbetydende med å dele Norges samfunn i et «oss» og «dem», hvor alle muslimer ses på som et potensielt onde. En slik holdning er akkurat det IS ønsker seg, og er dermed en rekrutteringsgavepakke for dem, skriver Zartashnt Munir Ahmad Khan,
leder i Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge i en kommentar til TV 2.

Ahmadiyya-menigheten driver Norden største moské, Bait-un-Nasr, på Furuset i Oslo med plass til nærmere 5000 mennesker.

– Hvis muslimer i Norge opplever å bli holdt utenfor den norske identiteten, i kraft av å være muslimer og i kraft av å gå til sine moskéer, så vil de dessverre være i fare for å la seg tiltrekke av IS, som nettopp vil tilby dem en felles identitet og sosialt samhold, skriver han.

– Moskeer kan misbrukes

– Nå er det også slik at moskéer dessverre kan misbrukes til å være samlingssteder for hatideologi. Dette gjøres gjerne av ekstreme miljøer, som ofte ikke har noen tilknytning til lederskapet i moskéen. Hva er så løsningen på radikalisering? Vi har ikke alle svarene, men vi tror at nøkkelord som inkludering og deltakelse i samfunnet er essensielt. Særlig gjennom religionsdialog og andre dialogarenaer, hvor ulike religiøse og ikke-religiøse grupper kan møtes, vil være et botemiddel mot sosial isolasjon, skriver Khan.

– STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn er et eksempel på dette. En stengning av moskéer vil kun føre til at problemet forsvinner under radaren og forsterkes ytterligere. Det vill dessuten ville klart bryte mot grunnleggende menneskerettigheter, som for eksempel Artikkel 18, legger han til.

– Åpen for alle

– I religionen islam er moskéen å forstå som et tilbedelsessted for Gud, og følgelig en kilde til åndelighet og kjærlighet. Moskéen er ment å være åpen for alle, også for andre religioner og til å være en aktiv aktør for samfunnets beste. Denne tradisjonen går tilbake til profeten Muhammad, som tillot en gruppe kristne å be i Profetens egen moské i Medina. Moskéens åpenhet springer utfra et grunnleggende islamsk prinsipp om at menneskets kjærlighet for Gud ikke er fullstendig før en også samtidig elsker sine medmennesker. Vår moské på Furuset er en slik moské, hvor vi månedlig arrangerer åpen dag. Vi har dessuten en årelang tradisjon hvor vi hvert år inviterer de ulike trossamfunnene til en «Religionenes dag», et dialogbasert arrangement.

– Terrorister er islams fiender

– Med tanke på at islam legger til grunn åpenhet for sine moskéer er det ikke noe i veien for at myndighetene, gjennom for eksempel PST, følger med på miljøer som kan tenkes å være ekstremistiske. Det burde ikke være noen i veien for at politiet, gjennom gjensidig respekt, kan inviteres inn av moskéene, hvis de ønsker det. Man kan også åpne for debattarenaer, hvor offentligheten, gjennom media, inviteres inn. Deltakelse og åpenhet er viktige verktøy mot all ekstremisme, ikke stengning og isolasjon. Det er viktig å huske på at terrorister er islams fiender. Hvis man ønsker å fjerne ekstremisme, så må man ikke fjerne arenaene hvor de kan konfronteres, nemlig moskéene, avslutter Khan.

STØRST: Nordens største moské, Bait-un-Nasr, ligger på Furuset i Oslo. FOTO: CHELL HILL/WIKIMEDIA COMMONS
STØRST: Nordens største moské, Bait-un-Nasr, ligger på Furuset i Oslo. FOTO: CHELL HILL/WIKIMEDIA COMMONS
LEDER: Zartasht Munir Ahmad Khan er leder i Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge. FOTO: AL ISLAM
LEDER: Zartasht Munir Ahmad Khan er leder i Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge. FOTO: AL ISLAM