Skjerper kontrollen av barnehage-
ansatte for å forhindre overgrep

Fra første desember stilles det strengere krav til alle som skal jobbe i norske barnehager.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske barnehager skal få bedre verktøy til å vurdere om søkere er uegnet til å jobbe med barn. Målet er å begrense risikoen for at norske barn utsettes for overgrep.

Den nye forskriften er i hovedsak en oppdatering av gjeldende rett. Personer dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige har fremdeles yrkesforbud i barnehage.

Må sjekke alle

 – Alle barnehager skal følge loven. Det betyr at de ikke bare skal kreve politiattest av dem som skal jobbe i barnehagen i lengre tid, men også vikarer som er inne i en uke eller to, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til TV 2. 

– Betyr det at hvis barnehagene ikke sjekker de ansatte, så bryter de loven?

– Ja, alle som jobber i norske barnehager skal ha politiattest. Hvis de ikke sjekker dem, bryter de loven, sier kunnskapsministeren.

Grundigere bakgrunnsjekk

Politiattesten skal utvides til å opplyse om personen har vært involvert i saker som omfatter vold, ran, narkotika og mishandling i nære relasjoner.

Barnehagene får også mulighet til å hente informasjon fra politiet om personer som allerede er ansatt. 

– Jo strengere vi er med å sjekke hvem som jobber i barnehagen, jo mindre sjanse er det for at det vil skje overgrep. Selv om vi aldri kan garantere hundre prosent at det ikke vil skje overgrep, må vi gjøre alt i vår makt for å begrense risikoen, sier Røe Isaksen til TV 2. 

I tillegg skal barnehageutdanningene inkludere overgrep i pensum. De nye forskriftene innføres 1. desember. 

Slik strammes regelverket inn:

  • Personer som jobber mindre enn 14 dager skal ikke lenger slippe å levere politiattest. Alle må ha levert attest før de begynner i jobben.
  • Politiattesten gir mer informasjon enn tidligere (siden 2014). Attesten viser om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for sekualforbrytelser mot barn eller voksne. Den gir også informasjon om mishandling i nære relasjoner, vold, ran eller narkotikaforbrytelser.
  • Med ny forskrift må barnehageeier vurdere om andre anmerkninger enn seksuelle overgrep mot mindreårige gjør personen uegnet.
  • Ny forskrift tydeliggjør også at barnehager har mulighet til å innhente oppdaterte opplysninger fra politiet om en person som allerede er ansatt . Det er her ikke snakk om å hente inn ny attest. En ren politiattest på ansettelsestidspunktet er ikke en garanti for at personen er egnet til å jobbe i barnehage, eller ikke begår lovbrudd senere.