BEKYMRET: Matilda
Hultberg Døving og Fathia Kalif Musse i Uteseksjonen frykter at mange kan ha blitt offer for menneskehandel. FOTO: ANNE SOFIE MENGAAEN / TV 2
BEKYMRET: Matilda Hultberg Døving og Fathia Kalif Musse i Uteseksjonen frykter at mange kan ha blitt offer for menneskehandel. FOTO: ANNE SOFIE MENGAAEN / TV 2

41 barn sporløst forsvunnet fra asylmottak og omsorgsentre 

Uteseksjonen gjør så godt de kan, men ingen har ansvaret for å spore dem opp.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den stadig økende asylstrømmen fører til at asylmottak over hele landet er svært belastede. Samtidig opplever Matilda Hultberg Døving og Fathia Kalif Musse i Uteseksjonen i Oslo kommune at de møter på stadig flere enslige mindreårige asylsøkere alene i sentrum. Ofte er dette unge gutter fra Nord-Afrika. 

Frykter for menneskesmugling

– Vi møter dem ofte i rusmiljøer, sier Døving.

Hun jobber som oppsøker i Uteseksjonen i Oslo kommune og sammen med Fathia Kalif Musse er deres jobb å oppsøke unge mennesker med problemer knyttet til rus og kriminalitet. Av og til møter de på mindreårige asylsøkere som har forsvunnet fra mottak. 

Vaterlandsparken i Oslo sentrum er et av de stede hvor Uteseksjonen har funnet flere enslige mindreårige.  FOTO: ANNE SOFIE MENGAAEN / TV 2
Vaterlandsparken i Oslo sentrum er et av de stede hvor Uteseksjonen har funnet flere enslige mindreårige.  FOTO: ANNE SOFIE MENGAAEN / TV 2

– Dette er barn som er svært sårbare, og som ofte livnærer seg med å selge rusmidler. Vår største frykt er at de skal bli ofre for menneskesmugling, sier Døving.

Flere forsvinner nok umerket 

Ifølge tall fra UDI og Bufetat er 41 barn meldt savnet hittil i år. Dette er et stabilt tall, men Døving tror det dreier seg om langt flere.

– Dialogen med mottakene ikke er like god som den var, på grunn av at det er opprettet mange nye. Flere har nok forsvunnet uten at det har blitt lagt merke til. Det er heller ikke alle som er klar over at vi skal varsles, sier Døving.


Møter dem i åpne rusmiljøer

Døving og Musse fortsetter nedover Vaterlandsparken der store deler av Oslos åpne rusmiljø befinner seg.

– Det er som regel her vi møter på dem, sier Døving. Hun mener det ikke på langt nær gjøres nok for å hjelpe de barna og ungdommene som forsvinner.

Ifølge UDI er det politiet sin oppgave å lete etter de enslige mindreårige hvis det er mistanke om menneskehandel eller noe annet kriminelt. Har de ikke fattet en slik mistanke, er det ingen som har som eneste oppgave å lete etter dem.

Selv skriver UDI i en epost at de fleste ungdommene drar fra mottaket av fri vilje, ofte før aldersundersøkelsen.

– Sannsynligvis fordi den vil vise at de er over 18 år, skriver presserådgiver Jon Olav Kroken i UDI.


Kontaktes av kriminelle miljøer

Døving og Musse har flere ganger opplevd at ungdommer helt ned i 13-årsalderen blir kontaktet av fremmede voksne som tilbyr arbeid som kan gi raske penger.

– Vi har sett flere eksempler på at de har blitt plukket opp i kriminelle nettverk, bekrefter Musse.