To av strekningene med 110-grense i Norge blir nå skiltet ned til 100 km/t. Det skal vare fram til over påske neste år. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
To av strekningene med 110-grense i Norge blir nå skiltet ned til 100 km/t. Det skal vare fram til over påske neste år. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Her må du være mer forsiktig med gassfoten

Vegdirektoratet setter ned hastigheten.

6. juni i i fjor det for første gang tillatt å kjøre i 110 km/t på norske veier.Da ble fartsgrensen justert opp på tre strekninger på E18 i Vestfold og Telemark, samt en strekning på E6 i Østfold.

Senere har flere kommet til, til sammen er det nå ti motorveistrekninger i Norge der du lovlig kan kjøre i 110 km/t.

Reduseres til åtte

Det er på veier med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard det er åpnet for høyere fartsgrense. Statens vegvesen har foretatt trafikksikkerhetsinspeksjoner og gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten på de utvalgte strekningene.

Men de ti strekningene reduseres til åtte fra 1. november. Da innføres det nemlig såkalt "vinterfartsgrense" på to av dem.

Dette gjelder strekningen mellom Ås i Akershus og Mosseporten i Østfold. Dessuten E6 fra Dal i Akershus til Kolomoen i Hedmark.

Nå kan flere kjøre i 110 km/t

Skiltes opp igjen etter påske

Dette skjer etter råd fra politi og vegvesen.

– Vi har anbefalt fartsgrenser på 110 på strekningene under forutsetning av at det skiltes ned om vinteren på grunn av vegens standard og kjøreforhold, sier Gry Horne Johansen på veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Planen er at fartsgrensene skal endres etter påske hvert år. Da blir det igjen tillatt å kjøre i 110 km/t på disse strekningene.

Ikke flere ulykker, nå blir det fri fart på flere veier