HARDE KÅR: For lite søvn går ut over helsa. Sover du mindre enn syv timer, går det ut over en rekke funksjoner. Foto: Colourbox
HARDE KÅR: For lite søvn går ut over helsa. Sover du mindre enn syv timer, går det ut over en rekke funksjoner. Foto: Colourbox

Ny forskning: Lite søvn ødelegger kroppen innenfra

Forskerne er ikke i tvil om hva dårlig og lite søvn gjør med kroppen din. 

Mange sliter med dårlig søvn, og nå løfter danske og amerikanske forskere pekfingeren.

De mener at for lite søvn ødelegger kroppen.

Forskere ved Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og University of Washington mener at mindre enn syv timer søvn gjør at cellene våre fungerer dårligere, og at det er dette som kan forklare hvorfor søvn i så stor grad påvirker helsen vår.

Testet tvillinger

30 tvillingpar har deltatt i den dansk-amerikanske studien, som nylig ble publisert i fagbladet Sleep, og forsker Jonas Mengel-From ved Syddansk Universitet sier dette til nettstedet:

– Tvillingenes cellefunksjon virker å bli redusert til et nivå som tilsvarer at de er ti år eldre enn de er når de sover 90 minutter mindre enn de burde over en lengre periode.

Tvillingparene hadde en gjennomsnittsalder på 42 år og ble utvalgt til å delta i undersøkelsen fordi én av tvillingene sov mellom syv og ni timer hver natt, som er det ekspertene anbefaler, mens den andre sov under syv timer hver natt. Altså mindre enn man bør. 

Går ut over helse og levetid

Ved å se på hvor urolig deltakerne sov, og når de begynte å bevege seg om morgenen, kunne forskerne se på varigheten og kvalitetens av deltakernes søvn. 

Etter 15 netter målte forskerne antallet kopier av av mitokondrie-DNA i deltakernes hvite blodceller. 

Konklusjonen var denne: 

Hvis man sover mindre enn de syv timene, har man færre kopier av mitokondrie-DNA i blodet. Antallet er et tegn på hvor godt cellenes «kjernekraft», altså mitokondriene, fungerer. Jo flere, jo friskere er vi. 

Tinna Stevnsner ved danske Institutt for molekylærbiologi og genetikk sier at studiene er et godt bevis på at søvn i stor grad påvirker helsa. 

– Selv om studien er på få personer, er den god og tar høyde for mange faktorer. Studiene er slik jeg ser det et godt bevis på at søvn kan ha innflytelse på mitokondrienes funksjon og dermed vår evne til å bli friske og vår levetid, sier  hun.

90 minutter gir utslag

Hun forteller at studien også bygges også av tidligere funn som har vist at lavt nivå av mitokondriekoier er forbundet med kortere levetid.

– Hvis vi sammenligner det generelle antallet kopier av av mitokondrie-DNA i tvillinggruppen som sover minst med hva som skjer i andre aldersgrupper, så har tvillingene det samme antall kopier av mitokondrie-DNA som mennesker som er ti år eldre. Tvillingenes cellefunksjoner virker også å bli nedsatt med ti år bare ved å sove 90 minutter mindre enn de bør, sier Stevnsner.