AMBISIØST: Ski kommune bestemte at veisalting skulle fases ut, men det viste seg ikke å være så enkelt. FOTO: LARS BARTH-HEYERDAHL / TV 2
AMBISIØST: Ski kommune bestemte at veisalting skulle fases ut, men det viste seg ikke å være så enkelt. FOTO: LARS BARTH-HEYERDAHL / TV 2

Slik gikk det da Ski skulle kvitte seg med veisaltet

I 2011 bestemte Ski kommune at de skulle slutte med veisalt innen 2015.

I det enstemmige kommunestyrevedtaket påpekes alle ulempene knyttet til bruk av salt.

«Ski kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, bidra til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier, og flere andre uheldige følgeskader», heter det i vedtaket.

Innen 2015 skulle saltet i Akershus-kommunen vært faset ut til fordel for et mer miljøvennlig alternativ. Så hva har kommunen fått til ved starten av vintersesongen 2015?

– Vi har redusert saltforbruket veldig, men utfaset er det ikke, sier ordfører Anne Kristine Linnestad (H) til TV 2.

Mangler alternativer

– Det dreier seg om trafikksikkerhet. Vi har veistrekninger og kryss i Ski kommune hvor sikkerheten må gå foran miljøet. Det handler om at bussen må komme seg fra et stopp til hovedveien uten å gå på tvers. Vi har ingen alternativer som er gode nok. Så helt ut klarer vi ikke å få det, men vi har fått til en voldsom reduksjon og ikke minst en bevisstgjøring rundt dette, sier Linnestad.

KRAFTIG REDUKSJON: Men Ski-ordfører Anne Kristine Linnestad tror ikke det blir slutt på saltingen i kommunen. FOTO: SKI KOMMUNE / SKJERMDUMP
KRAFTIG REDUKSJON: Men Ski-ordfører Anne Kristine Linnestad tror ikke det blir slutt på saltingen i kommunen. FOTO: SKI KOMMUNE / SKJERMDUMP

Det årlige saltforbruket rapporteres i kommunens grønne regnskap. I rapporten for 2013, som er den siste som foreløpig er tilgjengelig, fremgår det at saltbruken ble mer enn halvert fra 2010 til 2011. Deretter har den krabbet videre nedover. 

Ordføreren vil ikke komme med noen prognose for hvor mye salt kommunen regner med å bruke kommende vintersesong, men sier at målet er å bruke minst mulig.

– Vi ser også på andre løsninger, som varm sand blandet med salt. En av utfordringene er at vi ikke kan bruke det samme utstyret på sand som på salt. Vi er svært bevisste på hvor mye salt vi bruker, men helt i null tror jeg ikke vi vil komme, sier Linnestad.

– Voldsomt engasjement

Glenn Kullberg var drivkraften bak vedtaket i 2011. Han la merke til død vegetasjon rundt om i Ski og begynte å undersøke saken. Han fant ut at veisalting var en sannsynlig årsak og leste seg opp på emnet.

– Jo mer jeg fant, jo verre ble det, sier Kullberg til TV 2.

Kullberg bestemte seg for å fronte et innbyggerinitiativ mot veisalting og begynte å banke på dører for å samle underskrifter.

– Når jeg pratet med folk, merket jeg et voldsomt engasjement. Når jeg sa hva det gjaldt, ble jeg stadig invitert inn på kaffe. Minst 70-80 prosent var sterkt negative til veisalting og skrev gjerne under, forteller Kullberg.

Ambulansesjåfører takket

Han sier at alt fra drosjesjåfører til hundeeiere som opplevde at kjæledyrene fikk poteskader som følge av veisalt støttet saken.

– Jeg fikk mailer fra ambulansesjåfører som takket for engasjementet. Jeg skjønte at jeg ikke var på ville veier og at mitt engasjement var legitimt, sier Ski-mannen.

Han stiller spørsmål ved om salting virkelig reduserer alvorlige ulykker. Han viser til at folk vil kjøre fortere på en «svart» vei enn når den er dekket av snø. Dermed blir ulykkene mer alvorlige.

Kullberg viser til Transportøkonomisk institutt og til erfaringer fra Sverige. Han stiller spørsmål ved om det virkelig er bedre med bare, våte veier i kulda enn vinterdekke.

– Tørr, hvit snø er ikke ille å kjøre på. Men der det er saltet sånn at snøen ikke fester seg, blir det grøt, eller «potetmelsnø», der bilene sklir rundt selv på nye vinterdekk. I perioden fram til veien blir helt bar igjen, er kjøreforholdene kraftig forverret, sier han.

Har ikke sett noen plan

Camilla Hille representerer Venstre i Ski kommunestyre. Hun har fulgt opp saltsaken siden vedtaket ble fattet.

Hun er klar på at det må settes klare miljøkrav samtidig som man tar vare på trafikksikkerhet og miljø.

– Jeg har savnet en forpliktende utfasingsplan som jeg ikke har sett i løpet av mine fire år i kommunestyret og vil nok undersøke nærmere om vi kan redusere bruken enda mer, sier Hille til TV 2.