Fem Victor III-ubåter på tokt ut fra Murmansk i mars 1987 havnet ut av syne for NATO. CIA mente at Kongsberg Våpenfabrikk hadde hjulpet russerne. KV-produktet CNC 2000 fikk Eksportproduktprisen 1979.
Fem Victor III-ubåter på tokt ut fra Murmansk i mars 1987 havnet ut av syne for NATO. CIA mente at Kongsberg Våpenfabrikk hadde hjulpet russerne. KV-produktet CNC 2000 fikk Eksportproduktprisen 1979. Foto: Ukjent

Slik hjalp Norge russerne til å lage stillegående ubåter

Amerikanske politikere anklaget norsk selskap for forræderi etter CIA-avsløringene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

MARS 1987: Det er bare noen måneder etter toppmøtet i Reykjavik, der USAs president Ronald Reagan og Sovjet-lederen Mikhail Gorbatsjov forsøkte å komme frem til en avtale om våpennedrustning.

Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan i Reykjavik. FOTO: SCOTT STEWART / AP / NTB SCANPIX
Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan i Reykjavik. FOTO: SCOTT STEWART / AP / NTB SCANPIX

Den sovjetiske statsminister Nikolaj Rysjkov skal komme på offisielt besøk til Norge til våren eller tidlig på sommeren. Tidspunktet er ennå ikke bestemt, men et besøk fra den sovjetiske utenriksministeren blir flyttet på. Rysjkovs møte skal komme først, skriver Aftenposten og Sunnmørsposten.

På ubåtbasen i Murmansk klargjør 33. ubåtdivisjon flere angrepsubåter av typen Victor III til et topphemmelig oppdrag: Nå skal Nordflåten avsløre NATOs antiubåtkrigføring.

En etter en forlater Victor III-ubåtene Zapadnaja Litsa-basen, mens SOSUS-lyttepostene følger dem.

Det neste som skjer, skremmer vannet av NATO. Plutselig endrer ubåtene kurs, og forsvinner ut av syne for den vestlige forsvarsalliansen.

USA setter inn marinen og flyvåpenet i jakten. Ifølge britene blir fire av ubåtene funnet etter kort tid, men den femte er stillere enn de andre. En russisk TV-dokumentar har imidlertid hevdet at de sovjetiske ubåtene er som sunket i havet i hele åtte dager, før de dukker opp igjen ved Bermudatrianglet i Sargassohavet. Der simulerer de angrep på to av de største militærbasene på USAs østkyst.

Har russerne klart å utvikle stillegående ubåter som kan slippe unna NATOs finmaskede overvåkingsnett?

KV-krisen

I 1985 kunngjør Kongsberg Våpenfabrikk at datterselskapet Kongsberg Trade har fått godkjent kontorlokaler i Moskva.

Etter flere år med underskudd oppstår det en akutt likviditetskrise i KV høsten 1986. Samtidig åpnes salgsselskapet i Moskva med pomp og prakt, med handelsministeren tilstede. Ved nyttår er KVs gjeld på 2,7 milliarder kroner.

I løpet av kort tid gjennomføres det en omfattende restrukturering. I mai 1987 legges det kriserammede selskapet under akkord.

Situasjonen forverres da KV/Toshiba-saken blir kjent, og Kongsberg Trade legges ned. I USA er reaksjonene svært sterke. KVs internasjonale tillit svekkes.

AMERIKANSKE MYNDIGHETER MENER DET. Den amerikanske Walker-spionringen som er rullet opp, har advart russerne om at USA brukte propellstøyen for å spore ubåtene. Siden januar har amerikanerne i all fortrolighet rettet alvorlige anklager mot en avtale som et datterselskap av statseide Kongsberg Våpenfabrikk (KV) har inngått i Leningrad.

I over ett år har etterretningsorganisasjonen CIA gransket Kongsberg Trade og den japanske partneren Toshiba, som har hatt kontakt med KGB-agenter i Tokyo. Ifølge CIAs analytikere har Norge levert avanserte styringssystemer til fresemaskinene som havnet hos den sovjetiske marinens skipsverft i Leningrad.

En av Nordflåtens ubåter på basen. FOTO: UKJENT / ARKIV / RUSSISK TV
En av Nordflåtens ubåter på basen. FOTO: UKJENT / ARKIV / RUSSISK TV

Fresemaskinene har gjort det mulig for russerne å produsere syvbladede ubåtpropeller som har redusert støynivået 20 ganger og tilsvarende redusert NATOs muligheter til å oppdage dem. NATOs strategiske stilling er truet, raser amerikanerne i hemmelige møter med norske myndigheter i januar og februar.

Ved inngangspartiet leser en ansatt ved Kongsberg Våpenfabrikk pressemeldingen om det enorme underskuddet på 912 millioner kroner. FOTO: MORTEN HVAL / NTB SCANPIX
Ved inngangspartiet leser en ansatt ved Kongsberg Våpenfabrikk pressemeldingen om det enorme underskuddet på 912 millioner kroner. FOTO: MORTEN HVAL / NTB SCANPIX

Amerikanerne hevder også at KV og Toshiba har operert med falske dokumenter overfor myndighetene i forbindelse med eksporten til Leningrad, og sendt personell som installerte maskinene på skipsverftet.

Har amerikanerne rett? Det går fra vondt til verre for KV, som året før havnet i akutt likviditetskrise etter en årrekke med underskudd. Mens de sovjetiske ubåtene unnslipper NATO-overvåkingen, beordrer Riksadvokaten etterforskning av amerikanernes påstander. Etterforskningsgruppen består av polititjenestemenn fra Overvåkingssentralen, Kongsberg og Drammen politikammer.

I slutten av mars 1987 blir historien offentlig kjent: Det amerikanske forsvarsdepartementet planlegger sanksjoner mot Kongsberg Våpenfabrikk og den japanske elektronikkgiganten Toshiba, fordi de to selskapene skal ha levert militær teknologi til Sovjetunionen.

Forsvarsminister Johan Jørgen Holst (Ap) og statssekretær Karin Stoltenberg under en pressekonferanse på den norske ambassaden i Washington. FOTO: MORTEN HVAAL / NTB SCANPIX
Forsvarsminister Johan Jørgen Holst (Ap) og statssekretær Karin Stoltenberg under en pressekonferanse på den norske ambassaden i Washington. FOTO: MORTEN HVAAL / NTB SCANPIX

Det dreier seg angivelig om salg av digre dreiebenker for dreiing av propellblader til ubåter.

Den første offisielle kommentaren er avmålt:

– Vi har i noen dager kjent til denne saken og er i ferd med å undersøke den, uttaler pressetalsmann Per Paust i Utenriksdepartementet til NTB 20. mars.

KVs informasjonssjef avviser de amerikanske påstandene:

– Vi lager ikke verktøymaskiner i det hele tatt, og vi har meg bekjent heller aldri gjort det. Vi produserer heller ikke propellblader, sier han til NTB samme dag.

I norske medier hevdes det at det trolig er «andre bedrifter som forsøker å sverte KV», og at den statseide våpenfabrikken nærmest er «manisk opptatt» av å holde seg innenfor regelverket.

Amerikanske kongressrepresentanter bruker slegga på en Toshiba-radio på Capitol Hill. Fra venstre: Don Ritter, Helen Bentley og Elton Gallegly. FOTO: CORBIS / NTB SCANPIX
Amerikanske kongressrepresentanter bruker slegga på en Toshiba-radio på Capitol Hill. Fra venstre: Don Ritter, Helen Bentley og Elton Gallegly. FOTO: CORBIS / NTB SCANPIX

I USA øker presset mot Norge i det som har utviklet seg til å bli en av de alvorligste krisene mellom de to landene etter 1945.

 • Fem republikanske politikere mener at det ulovlige salget til Sovjetunionen har påført USAs nasjonale sikkerhet store skader, og legger i mai frem et lovforslag i Kongressen om at USA forbyr all import fra KV og Toshiba.
 • Senator Richard Shelby er sjokkert, og stiller under en høring flere kritiske spørsmål.
 • I juni kommer et lovforslag om stans av all import til USA av KV-produkter for fem år fremover.
 • Demokraten Charles Wilson fra Texas sammenligner saken med ekteparet Rosenbergs forræderi etter krigen.
 • Senere samme måned vedtar Representantenes hus et lovforslag som åpner for erstatningskrav for skadene som er påført USAs ubåtforsvar.

Norges forsvarsminister Johan Jørgen Holst flys til Washington for møter i Kongressen, og statsminister Gro Harlem Brundtland sender et personlig brev til USAs president der hun beklager KV-skandalen.

Da høringen starter i Representantenes hus, hagler kritikken mot Kongsberg Våpenfabrikk:

– Markedsprisen for forræderi later til å være langt mer enn 30 sølvpenger, sier en senator og viser til at fortjenesten av salget som gjorde Sovjet i stand til å produsere stillegående ubåtpropeller, var 17 millioner dollar.

Kongressmannen Duncan Hunter stiller seg undrende til at ikke flere i KV kjente til det ulovlige salget, og spør om ikke styret i statsbedriften KV visste hva som foregikk.

I april 1988 kommer avgjørelsen fra Capitol Hill: KV og Toshiba utestenges fra det amerikanske markedet i tre år.

Kongsberg/Toshiba-høringen i 1987

Norges handelsminister Knut Mosbakk (Ap) og styreformann Olav Fjell var tilstede under den offisielle åpningen av et eget representasjonskontor i Moskva, skrev KVs interne bedriftsavis. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2
Norges handelsminister Knut Mosbakk (Ap) og styreformann Olav Fjell var tilstede under den offisielle åpningen av et eget representasjonskontor i Moskva, skrev KVs interne bedriftsavis. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2

HVORFOR SKJEDDE DET ULOVLIGE SALGET? 21. mars 1987 slår norsk politi til mot våpenfabrikken på Kongsberg. Det beslaglegges etter hvert over 250.000 dokumentsider. Men politiet støter på problemer underveis: Arkivene har vært lagret forskjellige steder og delvis makulert.

Nesten to måneder etter at norsk politi startet etterforskningen, kunngjør KV for sine ansatte i et ekstranummer av personalavisen at Kongsberg Trade nedlegges:

«Bakgrunnen for nedleggelsen er at KV etter omorganisering og salg av virksomheter ikke lenger har produkter som er aktuelle for de markeder som Kongsberg Trade var forutsatt å skulle betjene.»

Kongsberg Trade hadde åpnet representasjonskontor i Moskva i oktober 1986, med håp om at kontoret skulle bidra til en tredobling av eksporten til Sovjetunionen.

Samtidig avlyser Kremls ledelse det offisielle Norgesbesøket. Sovjets statsminister Nikolaj Rysjkov kommer ikke likevel. Helt frem til mars hadde Kongsberg Trade forhandlet med Sovjet om en milliardkontrakt som gjaldt bygging av en fabrikk i Leningrad. Den skulle signeres i Norge.

I oktober 1987 legges resultatene av politiets etterforskning frem. Den ulovlige Sovjethandelen er av et langt større omfang enn det amerikanerne har avdekket. Det har skjedd omfattende brudd på de såkalte COCOM-reglene, som skal hindre eksport av embargobelagte produkter til Østblokken.

I Bedrifts-Avisa 1/80 fremheves CNC 2000 som en eksportsuksess, uten at salget til Sovjet nevnes. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2
I Bedrifts-Avisa 1/80 fremheves CNC 2000 som en eksportsuksess, uten at salget til Sovjet nevnes. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2

CIA hevdet at KV og Toshiba hadde levert fire datastyrte dreiebenker til verftet i Leningrad, men over 100 styringssystemer er levert til Sovjetunionen:

«I tidsrommet fra september 1976 til juli 1984 har Kongsberg Våpenfabrikk eksportert til sammen 105 numeriske styringer av typen NC-2000 med Sovjetunionen og 2 med Kina som sluttbrukere. Av disse kan 29 stk styre 2 akser simultant og er derfor lovlige i henhold til COCOM-reglene.»

Politiets etterforskning viser at verktøymaskinene har gjort det mulig for russerne å lage propeller til alle formål, også ubåter:

Tidligere markedsdirektør og salgssjef ved Datadivisjonen i Kongsberg Våpenfabrikk, Bernhard Green. FOTO: BJØRN-OWE HOLMBERG / NTB SCANPIX
Tidligere markedsdirektør og salgssjef ved Datadivisjonen i Kongsberg Våpenfabrikk, Bernhard Green. FOTO: BJØRN-OWE HOLMBERG / NTB SCANPIX

«Eksporten av disse fire verktøymaskinene med Kongsberg Våpenfabrikks NC-2000-styringer har satt russerne i stand til å produsere propeller opp til 11 meter og økt deres produksjonskapasitet.»

HVEM FÅR SKYLDEN? Det største problemet politiet har støtt på under etterforskningen, er de korte foreldelsesfristene. Loven som gjelder, er den foreløpige loven om utførselsforbud fra 1946. Den har en strafferamme på seks måneder og en foreldelsesfrist på to år.

Manglende dokumentbevis som møtereferater har også skapt problemer, og de som etter organisasjonsplanen skulle hatt et ansvar, «har vært mindre samarbeidsvillige», oppsummerer politiet.

Forsvarssjef Vigleik Eide vitner i KV-saken. FOTO: BJØRN-OWE HOLMBERG / NTB SCANPIX
Forsvarssjef Vigleik Eide vitner i KV-saken. FOTO: BJØRN-OWE HOLMBERG / NTB SCANPIX

Dokumentene som kan fastslå om Handelsdepartementet ga utførselstillatelse, er ikke funnet under ransakelsene i Handelsdepartementet eller KV. De er etter alt å dømme makulert, ifølge politiet.

Det utilstrekkelige lovverket gjør at bare én mann får status som siktet: Den britiske selgeren Bernhard Green. Tre andre mistenkes for å ha gitt falske opplysninger til Handelsdepartementet da KV i 1982 søkte om eksportlisens til en Sovjet-leveranse.

– Jeg føler meg ensom, alene og uthengt som syndebukk. Spesielt fordi jeg er siktet for å ha gitt Handelsdepartementet gale opplysninger i forbindelse med søknaden om eksportlisens. Minst femti andre kunne ha vært siktet for det samme, sier Green til VG om anklagene.

Kongsberg Våpenfabrikks Sovjet-eksport var knyttet til en norsk-sovjetisk avtale mellom statsministrene Trygve Bratteli og Aleksej Kosygin. Dokumentet er funnet i KVs arkiver. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2
Kongsberg Våpenfabrikks Sovjet-eksport var knyttet til en norsk-sovjetisk avtale mellom statsministrene Trygve Bratteli og Aleksej Kosygin. Dokumentet er funnet i KVs arkiver. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2

Under rettssaken opplyser forsvarssjef Vigleik Eide at det fra 1984 til 1987 ble produsert 50 støysvake propeller ved verftet i Leningrad. Norges sikkerhet er også svekket.

I november 1988 feller Kongsberg byrett dom over briten som var den eneste på tiltalebenken: Han får domutsettelse, som er den mildeste formen for straff. Etter at dommen ankes, ender Høyesterett i januar 1989 med å gi ham syv måneders fengsel.

– Minimum 10 fra KV burde sonet sammen med meg her. Folk i ledende stillinger. Vi var inne i dette sammen. Ingen kunne ha gjort det alene, sier han til VG fra cella.

HVORDAN OPPSTO SOVJET-HANDELEN? Rapporten fra Drammen politikammer er ikke til å misforstå: Statsbedriften som fra 1970-tallet var to Ap-regjeringers industriforbilde, var dypt involvert i handel med Sovjet.

Under rettssaken kommer det frem at Green, som tidligere jobbet som selger mot Øst-Europa, overtok rollen etter «Mr. Øst-Europa», den tidligere eksportdirektøren Olav Krause Sættem.

– Det er ikke noe å bry seg om. I øst vil de aldri greie å ta igjen vårt forsprang på teknologi i alle fall, uttalte eksportdirektøren ifølge et vitne.

Ifølge et annet vitne var Sættems holdning at man heller brøt COCOM-reglene, hvis man ikke fikk kontrakter med Sovjetunionen.

Hvem var «Mr. Øst-Europa», KVs eksportdirektør fra 1962 til han ble syk i 1982? I Retriever-arkivet finnes VG-notisen «Linge-klubben jubilerer» fra april 1958. Normandie-veteranen Sættem, som var en av Linge-agentene som tok seg til Norge fra Shetland i fiskeskøyte under krigen, var klubbens formann i jubileumsåret.

HVA STÅR I KV-DOKUMENTENE? Handelen med Sovjet startet allerede på slutten av 1960-tallet. Etter Norge og Sovjets avtale om et økonomisk, industrielt og teknisk samarbeid i 1972, ble Kongsberg Våpenfabrikk en viktig aktør.

I 1976 markedsføres KVs produkter aktivt i Øst-Europa, med en midlertidig stans etter at Norge anklages for ulovlig maskinsalg til Sovjet via Frankrike.

Dokumentene som forteller hvordan Kongsberg Våpenfabrikk utviklet samarbeidet med Sovjet gjennom 1970- og 1980-tallet, oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg. KV leverte seks styringer til Sovjet via Toshiba i 1980, fremgår det av dokumentet til høyre. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2
Dokumentene som forteller hvordan Kongsberg Våpenfabrikk utviklet samarbeidet med Sovjet gjennom 1970- og 1980-tallet, oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg. KV leverte seks styringer til Sovjet via Toshiba i 1980, fremgår det av dokumentet til høyre. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2

Første storkontrakt i 1974:

 • I 1970 reiser en tremannsdelegasjon ledet av Sættem på en ukes presentasjonstur til Moskva. KV får kontakt med representanter for blant annet skips- og flyindustrien, og den elektroniske industrien.
 • I 1971 besøker de to første russiske delegasjonene Kongsberg Våpenfabrikk.
 • En stor kontrakt til skipsbyggingsindustrien i Leningrad inngås i oktober 1974. KV anslår at en økt eksportandel kan utgjøre 70-80 prosent av den totale omsetningen.
 • Fra mai 1974 til oktober 1976 leverer KV 33 CNC-300-styringer som er fritt programmerbare.
 • I 1976 startes et fireårsprogram for handel med maskiner og utstyr mellom Norge og Sovjetunionen.
 • Sættem er blant KV-toppene som har en rådgiverrolle i den norsk/sovjetiske arbeidsgruppe for maskiner og utstyr.
 • I 1979 bemerker begge partene i arbeidsgruppen at økningen i handelen med maskiner og utstyr i 1978 hovedsaklig skyldes betydelige leveranser fra Norge til Sovjetunionen.
 • I det første halvåret av 1979 har KV bestillinger for totalt 58 millioner kroner til det sovjetiske markedet. En storavtale til 42 millioner omtales slik i tidsskriftet til Norges Eksportråd: «Det gledelige ved denne ordren er at Kongsberg Våpenfabrikk er blitt valgt som leverandør til et såvidt prestisjepreget prosjekt, som gjelder fabrikkanlegg for Atommash, produsent av kraftverk.»
Den dekorerte Linge-agenten Olav Krause Sættem var eksportdirektør fra 1962 til han ble syk i 1982. Til høyre en russisk annonse KV brukte i 1980. FOTO: UKJENT / FAKSIMILE / SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM / TV 2
Den dekorerte Linge-agenten Olav Krause Sættem var eksportdirektør fra 1962 til han ble syk i 1982. Til høyre en russisk annonse KV brukte i 1980. FOTO: UKJENT / FAKSIMILE / SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM / TV 2

Av folderen «Møte på adv. Hauges kontor, Oslo, 21. oktober 1976» i direktørkorrespondansen fremgår det at Sættem vil møte Handelsdepartementet og Utenriksdepartementet for å få dem til å ordne opp:

– Hensikten med møtet er å få myndighetene til å approbere eksport av CNC 2000 med begrunnelse at COCOM-bestemmelsene omgås av andre, og at det ikke kan aksepteres at norsk industri skal bli skadelidende av den grunn. Jeg tror det er meget små sjanser til å få UD/HD med på dette, men det er en «exercise» vi må gjennom før vi går til neste fase, som vil være om KV selv skal omgå embargobestemmelsene ved å modifisere vår CNC 2000, skriver Sættem i notatet.

I 1981 sendte eksportdirektør Sættem inn en signert klage til Justisdepartementet etter at russere på opplæring i Kongsberg ikke fikk oppholdstillatelse. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2
I 1981 sendte eksportdirektør Sættem inn en signert klage til Justisdepartementet etter at russere på opplæring i Kongsberg ikke fikk oppholdstillatelse. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2

En løsning som foreslås for å omgå bestemmelsene, er å produsere en «øst-versjon». Det er bare ett problem. Russerne insisterer på CNC-styringen, som KV ikke har lov til å eksportere: «Vi mister goodwill hos russerne når vi må begrense styringens anvendelighet», mener en i konsernstaben.

HVORDAN LØSER KV PROBLEMET? KV leverer tre CNC 2000-styringer montert på franske fresemaskiner som sendes til Sovjet, samme år som Sovjetunionen er Norges viktigste handelspartner i Øst-Europa med 30 prosent av handelen med sosialistiske land.

På det franske importsertifikatet som følger KVs søknad om utførselslisens, får Handelsdepartementet oppgitt at det skal styres to akser. I leveransen til Sovjetunionen er det imidlertid seks simultane akser.

Rapporten fra Drammen politikammer fastslår at KVs dokumentasjon for et av produktene i mange tilfeller var misvisende. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2
Rapporten fra Drammen politikammer fastslår at KVs dokumentasjon for et av produktene i mange tilfeller var misvisende. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2

Leveransen i 1978 er ifølge norsk politi et klart brudd på COCOM-reglene, men saken er foreldet. Etterforskningen har også avdekket at KV i flere tilfeller oppgir uriktige spesifikasjoner for materiellet de søker utførselstillatelse for. I rapporten fra politimester Tore Johnsen forklares det hvor enkelt det er å bryte reglene:

 • Dokumentasjonen som ligger til grunn for den enkelte søknad, er i mange tilfeller misvisende.
 • KV får godkjent NC-2000 som ikke-strategisk vare bare ved å føre den opp på sin liste og i et vedlegg bekrefte det.

LES DE TI FØRSTE SIDENE AV POLITIRAPPORTEN (pdf-fil)