Fremskrittspartiet enig om å sette til side Schengen-avtale for å kontrollere innvandring

Fremskrittspartiet vil suspendere Schengen-samarbeidet for å få bedre kontroll med grenseovergangene.

Partiet vedtok en resolusjon, en felles uttalelse om partiets syn, etter partileder Siv Jensens tale søndag.

Blant annet tar Frp til orde for å sette til side Schengen-avtalen, som tillater passeringer av landegrensene uten ordinær passkontroll. 

– Det er i dagens situasjon helt nødvendig at Norge bruker de muligheter vi har innenfor Schengen-avtalen til å suspendere avtalen midlertidig for å opprette full grensekontroll, heter det i Fremskrittspartiets resolusjonstekst.

Videre tar resolusjonen til orde for at økt innvandring i kjølvannet av flyktningkrisen i Middelhavet, ikke skal gå ut over velferdsordninger i Norge. 

– Landsstyret vil understreke at man i all hovedsak dekker inn kostnadene ved den økte migrasjonen til Norge ved bruk av allerede eksisterende inntektsstrøm fra oljebeskatningen og endringer i bistands- og utenriksbudsjettet, står i det i resolusjonen.

Landsstyret understreker også at ikke partiets gjennomslagspunkter i regjeringssamarbeidet ikke skal skal fjernes som følge av økte kostnader med økt innvandring.