SAKSØKER: I mars 2016 skal saken mellom Anders Behring Breivik og staten Norge opp i Oslo tingrett. Breivik ønsker selv å møte i retten. AFP PHOTO / POOL / JUNGE, HEIKO FOTO: JUNGE, HEIKO /
SAKSØKER: I mars 2016 skal saken mellom Anders Behring Breivik og staten Norge opp i Oslo tingrett. Breivik ønsker selv å møte i retten. AFP PHOTO / POOL / JUNGE, HEIKO FOTO: JUNGE, HEIKO /

Advokater er uenige om Breiviks rett til å møte i sin egen rettssak

Advokat Harald Stabell mener massemorderen har sin fulle rett til å møte personlig i Oslo tingrett når rettsaken starter. Anne Robberstad mener det motsatte.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Terrordømte Anders Behring Breivik har gått til søksmål mot den norske stat.

Saken skal opp i Oslo tingrett 15.-18. mars 2016, og ifølge Breiviks advokat, Øystein Storrvik, ønsker Breivik selv å møte i retten. 

Advokat Harald Stabell.
Advokat Harald Stabell.

– Vi har et sterkt ønske om at han skal stille i retten, fordi det vil bety mye for fremtiden hans. For å kunne danne seg et inntrykk av hvilke tilstander han lever under til vanlig, så burde retten møte ham, sa advokat Øystein Storrvik under et planleggingsmøte fredag.

Storrvik mener også at ved å ikke tillate Breivik å møte i retten, så understreker det søksmålets faktum ved at han blir forskjellsbehandlet og fratas rettighetene sine. 

Breivik ønsker selv å møte i rettsaken og være tilstede alle de tre dagene som er satt av i Oslo Tingrett. 

I tillegg til Øystein Storrvik, så var dommer Helen Andænes Sekulic og Marius Kjelstrup Emberland fra Justisdepartementet var tilstede for å diskutere saken og praktiske utfordringer. 

Dommeren åpner for at Breivik skal møte

Dommer Helen Andænes Sekulic, foreslår at Breivik blir kalt inn til rettsaken, og at det på kort tid må bli opp til Skien fengsel å vurdere om det er løsbart å frakte ham til Oslo Tingrett.

– Jeg kan ikke se at retten har noen hjemmel til å nekte ham å møte hvis han vil det, sa hun.

– Han har ikke rett til å slippe ut av fengselet

Jusprofessor Anne Robberstad, mener at dommeren har rett i at det ikke finnes en nektende hjemmel, men at Breivik ikke har rettigheter som gjør at han skal få slippe ut av fengselet. 

– Å kunne delta i sin egen rettssak er en grunnleggende rettighet. Det er så selvfølgelig at det ikke engang står i loven, så basalt er det. Dommeren har helt rett når hun sier at retten ikke har noen hjemmel for å nekte ham å møte. Men det er et stort men. At Breivik skal møte, forutsetter at han har anledning. Han har ingen rett til å slippe ut av fengselet bare fordi han har en rettssak, sier Robberstad til TV 2 og legger til:

– Hvis det var slik, så kunne alle innsatte anlegge sivile rettssaker for å få seg turer ut av fengselet. Om fengselsvesenet konkluderer med at det ikke er sikkert å frakte ham til Oslo Tingrett, så bryter ikke det med Breiviks rettigheter. 

– Må få møte 

Advokat Harald Stabell sier til TV 2 at han aldri har hørt om sivile saker hvor én av partene ikke får møte selv i retten. 

– Anders Behring Breivik bør få møte i retten, og jeg mener han har en klar rett til det. Jeg mener det sikkerhetsmessige og hensynet til pårørende må vike, for han har rett til å reise sak, skriver Stabell i en epost til TV 2. 

Han sier han håper at retten ikke lar sikkerhetshensyn gå foran Breiviks ønske om å møte i Oslo tingrett i mars. 

– Alternativet måtte være å ta saken på videolink fra fengselet, men det vil kreve hans samtykke, sier Stabell. 

Utfordrer demokratiet 

Stabell sier saken utfordrer norsk rettspraksis og demokrati. 

– Jeg har gjennom hele denne saken ment at saken er en prøve på om vårt demokrati fungerer, inkludert vårt rettsvesen. Selv en person som Breivik har sine rettigheter, sier Stabell. 

– En forskjellsbehandling vil bare gi ham mulighet til å framkomme med sin politisk forvridde oppfatning, og gi han et politisk poeng, mener Stabell. 

Under planleggingsmøtet ble det også diskutert hvorvidt Breivik bare skal møte i retten når han skal avgi sin forklaring den første rettsdagen, eller alle tre dagene. Det ble ingen avklaring på dette spørsmålet.

Det ble også diskutert hvilken rettssal som har den beste sikkerheten for at Breivik skal kunne møte opp.

Rettssak i fengselet

I 2000 gikk narkobaronen Princ Dobroshi også til søksmål mot staten for å få bedre soningsforhold.

Da ble retten satt i et lite værelse i Ringerike kretsfengsel, fordi fengselsvesenet ikke turte å slippe ham utenfor murene.

Retten vurderte at rømningsfaren var så stor, fordi han i 1996 rømte fra Ullersmo fengsel til tross for at sikkerheten var på høyeste nivå. Han forsvant sporløst, og ble ikke funnet før tre år senere – etter å ha gjennomgått kosmetisk kirurgi.

Etter å ha vært på isolat i halvannet år, fikk han medhold i sitt søksmål og slapp ut av isolat.