IMMUNTERAPI: Legere og forskere er ikke i tvil om at de er vitne til et stort gjennombrudd i kreftbehandlingen.
IMMUNTERAPI: Legere og forskere er ikke i tvil om at de er vitne til et stort gjennombrudd i kreftbehandlingen.

Helsetopper frykter vi ikke har råd til den nye supermedisinen mot kreft 

Direktørene i helseregionene advarer departementet om at de nye kreftmedisinene vil bli så dyre at sykehusene rett og slett ikke har råd. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som TV 2 tidligere har fortalt har en ny type immunterapi med såkalte PD1-hemmere, som hjelper kroppens eget immunsystem med å slåss mot kreften, vist svært lovende resultater.

Pasienter som er rammet av flere typer kreft har fått forlenget levetid og økt livskvalitet. I tillegg kan PD1-hemmere bli aktuelle å bruke mot en rekke andre kreftformer.

Problemet er at medisinen er veldig kostbar.

Kan koste milliarder

Med en pris på 1,1 millioner kroner per pasient per år, kan den nye behandlingen koste opp mot tre milliarder for helseregionene, påpeker fagdirektør Bård-Christian Schem i Helse Vest i et notat til sine kolleger, skriver Bergens Tidende

Rundt 1500 lungekreftpasienter er aktuelle for å få PD1-medikamentet. Prisen for dagens medisiner til disse pasientene er om lag 10.000 kroner per år.

– Hele denne medisin-gruppen er veldig spennende. Og jeg vil jo tro at vi vil se en sterk utvikling på denne gruppen framover, både på effekt og at det går ned i pris, sier Lars Vorland, direktør i Helse Nord, til TV 2.

Men han er også svært bekymret for de svimlende summene på medikamentene. 

Et foreløpig «nei»

Norsk lungekreftforening mener behandlingen må tas i bruk umiddelbart, mens Beslutningsforum for nye metoder – der direktørene for de fire helseregionene sitter – har sagt et foreløpig nei.

Forumet vil gå grundigere inn i om de store kostnadene vil lønne seg samfunnsøkonomisk før de eventuelt sier ja. Helseminister Bent Høie nekter legemiddelfirmaene å diktere prisen.

Legemiddelverket har ikke vurdert saken ennå.

Innrømmer at godkjennelsen tar tid

Og mens norske pasienter må vente, kan danske kreftrammede allerede nå ta i bruk de dyre immunterapi-medisinene.  

– Går det for lang tid før man får en godkjennelse i Norge?

– I Danmark har man også problemer med at kostnadene på disse medikamentene blir for store. Vi diskuterer hvordan vi skal kunne ta i bruk alle disse legemidlene, for prisen er veldig høy. Vi ønsker disse medikamentene, men det må være til en pris som er akseptabel, sier Lars Vorland. 

– Men bruker dere for lang tid?

– Vi har nok brukt noe lang tid på noen av medikamentene. Jeg tror tiden vil gå ned, men det tar tid å gjøre metodevurdering, sier Vorland

Krever helseministerens på banen

Forumet vil be Helsedepartementet engasjere seg i spørsmålet om hvordan de galopperende utgiftene skal håndteres.

Helseminister Bent Høie (H) sier sykehusenes budsjetter har økt de siste årene for å møte økte kostnader. Samtidig er han tydelig på at legemiddelindustrien ikke skal få diktere prisene.

(TV 2/NTB)