Slik blir det nye, rødgrønnne Oslo:
Vil kutte biltrafikken med 30 prosent 

Klima, barn og eldre trekkes spesielt frem i det nye byrådets politiske manifest. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter tre ukers forhandlinger kunne  Arbeiderpartiet, MDG og SV legge frem sitt politiske manifest mandag. 

– Dette er en historisk dag, med et skifte i Oslo etter 19 år med Høyre, FRP Krf og venstre, sa Raymond Johansen da han innledet pressekonferansen mandag. Han understreker at det er første gang MDG er med i et samarbeid.

Mange utfordringer 

– Vi går til denne oppgaven med stort alvor og stor ydmykhet. Oslo er i stor endring, sa Johansen, og påpekte den store tilflytningen til hovedstaden, som tilsvarer Molde by annen hvert år. 

Han sier at alle partiene hadde store klimaambisjoner da de begynte forhandlingene, og sier at det preger erklæringen. Han dro også frem eldreomsorg og satsing på barn og unge som viktige satsingsområder. 

– Vi skal samarbeide med private aktører, men det er kommunen som skal ha hovedansvaret for innbyggernes velferd. 

– Kommer dere til å få støtte av Rødt? 
–  Jeg har stor tro på at vi kommer til å få en samarbeidsavtale med Rødt. Men jeg tror også at andre av bystyrepartiene vil finne saker de vil kunne støtte, som satsing på barn og unge, klima osv Vi ønsker å være en åpen by, og denne åpenhetskulturen skal gjennomsyre alt vi gjør, sa Raymond Johansen.

Byrådet skal ikke lenger heter byråd. Nå får Oslo byregjering, og Johansen blir byregjeringsleder. Bydelsutvalg skifter navn til bydelsstyre og lederne her blir bydelsordførere. 

Lan Marie Nguyen Berg sier at hun er stolt av denne erklæringen og gleder seg til å gjennomføre den grønne politikken i Oslo. 

– For første gang i historien har et byråd lagt fram en byrådserklæring som skal redusere biltrafikken. Vi vil innføre lavutslippssoner så snart lovverket er på plass. I 2030 vil det fortsatt være mulig å kjøre bil i Oslo – men de bilene skal være utslippsfrie, sa hun til pressen. 

– Vi kommer til å dra byen i en ny og radikal retning. En varmere og mindre delt by. Folk har fått mye igjen for å stemme SV, sa påtroppende ordfører Marianne Borgen på pressekonferansen. 

Se hele erklæringen her 

Dette er partienes hovedføringer: 

Eiendomsskatt: Byrådet vil innføre eiendomsskatt i Oslo. Dette vil gi kommunen økte inntekter, som er helt nødvendig for å styrke velferdstilbudet på 
prioriterte områder. Fra 2016 skal det innføres eiendomsskatt på boliger i
Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Det første året er
satsen på 2 promille, resten av perioden vil den være på 3 promille.

Klima: Klimagassutslipp skal halveres i Oslo innen 2020. Oslo kommune skal trekke alle sine investeringer i fossil energi ut av selskaper som driver med fossil energi. Byrådet vil ha en massiv satsning på kollektiv transport. 

Biltrafikk: Kapasiteten skal ikke økes på E18 vestkorridoren eller på andre veier inn til Oslo. Utbedringer kan forekomme, som støyskjermer, men ikke noe som kan øke kapasiteten. Sentrum innenfor Ring 1 skal gjøres bilfritt, og det skal bli flere bilfrie gater i Oslo. Det skal bli rushtidsavgift og miljødifferensierte bompenger. Biltrafikken skal kuttes med en femtedel innen 2020 og med 30 prosent innen 2030. Ny t-banetunnel skal gjøre det enklere å bruke kollektivt. 

De eldre: Det skal ansettes 500 flere i hjemmetjenestene. Det skal gjøre det lettere for de som ønsker å bo hjemme å fortsette å gjøre det. 

Barnehager: Det nye byrådet vil ha et barnehageløft med 3000 nye plasser i Oslo.  De vil også ha barnehageopptak i året. Slik det er nå er det mange barn født mellom 1. september og 31. desember som sliter med å få plass før i august året de fyller 2 år. 

Målet er at alle ettåringer skal få plass innen to måneder etter søknad. Kommunen skal ta et hovedansvar for å bygge barnehager, og samarbeide tett med ideelle aktører og private aktører for å opprette nye plasser.

Gi norskopplæring til alle ansatte som ikke behersker norsk godt nok, og gjøre bydelene i stand til å kunne ha vikarer ved sykdom. Vedtaket om basebarnehager skal oppheves. 

Ha forsøk med kveldsåpen barnehage, og forsøk med helg- og nattåpen barnehage for å dekke behov når foresatte jobber utenom normalarbeidsdagen.

Kjernetid på aktivitetsskolen (AKS): Dette tilsvarer SFO i andre kommuner, og er et tilbud for elever fra 1. til 4. klasse. Kjernetid regnes fra skoledagens slutt og frem til kl 16. Ordningen innføres først i bydel Alna, men skal utvides til seks andre bydeler hvor oppslutningen per i dag er lav: Bjerke, Stovner, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Det blir også i noen av skolene i St Hanshaugen bydel. 

Skolen: 200 flere lærere, med hovedvekt på lavere trinn. Byrådet vil se på hvordan utenlandske elever tas i mot, og spre mottaksklasser over hele byen. Gi gode tilbud om etter- og videreutdanning for lærerne. 

Dyrevern: Partiene vil etablere dyrepoliti i Oslo. Det nye byrådet går også inn for å bidra til å etablere et nytt hjelpesenter for smådyr i Oslo, i samarbeid med Dyrebeskyttelsen og andre aktører. De vil oppfordre til ID-merking av katter og hunder og etablere flere hundelufteparker. 

Sykkelveier: Partiene ønsker å trappe opp byggingen av flere sykkelveier, spesielt i i indre by. Det skal iløpet av de fire neste årene bygges minst 60 kilometer sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater. Fem sykkelstrekninger skal være klare innen 2017. Det skal opprettes et elsykkelfond som skal hjelpe folk å kjøpe elsykler.  

Stemmerett for 16-åringer: Oslo vil søke om å bli forsøkskommune. 

Kommunen som arbeidsgiver: Det jobber 53.000 personer i Oslo kommune. De rødgrønne ønsker å fjerne ufrivillig deltid og for å etablere en heltidskultur i Oslo
kommune. De vil også tilrettelegge for at flere med funksjonsnedsettelser kan arbeide i Oslo, og sørge for at de ansatte har gode norskkunnskaper ved å tilby
språkopplæring.