Dette er Norges mest ettersøkte menn

Voldtektsforbryter, terrorister og rømling fra fengsel. Disse åtte mennene er de som er offentlig ettersøkt av Norge, i tillegg til en hemmelig liste på 151 navn.

I Interpols internasjonale register ligger det informasjon om åtte menn som er etterlyst av Norske myndigheter. - Ut fra prioritet og hva man ser av muligheter jobber Kripos gjennom internasjonale politikanaler og organisasjoner i arbeidet med å få dem pågrepet. Det jobbes også bilateralt opp mot hvert enkelt land som den etterlyste kan ha en tilknytning til, sier Ida Dahl Nilssen i Kripos til TV 2. Kripos ønsker ikke å kommente