Her får Ruth (97) beskjed om at hun ikke blir tvangssendt hjem

Ruth Lillebordal fra Hamar er så syk at hun heller vil dø enn å bo alene hjemme i sin siste levetid. Det tok ikke kommunen hensyn til. 

For ett år siden tok Hamar kommune seg råd til et stupetårn til 23,5 millioner kroner. I sterk kontrast har kommunen besluttet å kaste ut 97 år gamle Ruth Lillebordal fra korttidsplassen sin på Finsal sykehjem. Beslutningen ble fattet til tross for at hun er så syk at hun heller vil dø enn å bli