NFF kritiseres for å drive skademonopol

Kritikere hevder Idrettens Helsesenter bedriver monopol i behandling av idrettsskader.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo (TV 2): Behandling av idrettsskader har etterhvert blitt god butikk for Norges Fotballforbund.

Idrettens Helsesenter er et NFF-eid selskap, som i 2014 hadde driftsinntekter på 69 millioner kroner, og et overskudd på 9 millioner. Til sammenligning gikk selskapet med et underskudd på 1,4 millioner i 2010.

– Ingen melkeku for NFF

Daglig leder i Idrettens Helsesenter, Espen Rooth, henviste til NFF for TV 2s spørsmål. Kai-Erik Arstad, sitter både som assisterende generalsekretær i NFF og styreleder i Idrettens Helsesenter. Han ser ikke problemet.

– Idrettens Helsesenter er ingen melkeku for fotballforbundet. Det er ikke slik at formålet er å tjene penger på dette, men i stedet gi et best mulig tilbud til våre medlemmer. Pengene går tilbake til idretten, så vi har ingen dårlig samvittighet for å sitte igjen med et overskudd, sier han til TV 2. 

– Hvordan går pengene tilbake til idretten, når det er Norges Fotballforbund og ikke Norges Idrettsforbund som eier selskapet?

– Det kan gå tilbake til idretten på flere områder. Foreløpig er det ikke brukt noen ting, men vi har planer om å etablere ting blant annet på Ekeberg, sier Arstad. 

Generalsekretær i NFF, Kjetil Siem, understreker at fotballforbundet så langt ikke har tatt ut utbytte fra selskapet. 

–  Vi styrer ikke pengene tilbake oss selv. De pengene som kommer tilbake blir reinvestert for å forbedre det medisinske tilbudet til alle idrettsutøvere, sier han til TV 2. 

– Men dere kan jo ta ut utbytte fra Idrettens Helsesenter?

– Selvfølgelig kan vi det, men nå bygger vi og investerer i idrettssykehus på Ekeberg. Vi har tenkt å gjøre det samme rundt omkring i Norge, kun for å bedre det medisinske tilbudet til idrettsutøvere. Det er mange gode eksempler på at det har skjedd, svarer Siem. 

– Øker omsetningen på bekostning av andre

Slik som ordningen fungerer nå bestemmer Idrettens Helsesenter hvor du som idrettsutøver skal behandles, innenfor et behandlernettverk av leger og klinikker de selv har godkjent.

IHS har et eget helsesenter på Ekeberg i Oslo, og er godkjent som sykehus.

Kjetil Nord-Varhaug, styreleder i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF), mener det oppstår et monopol ved at IHS sitter på flere sider av bordet.

– Problemet er at Idrettens Helsesenter, som en eid aktør av Norges Fotballforbund, styrer hele kjeden ved at de også kontrollerer Idrettens Skadetelefon som alle må ringe til for å få behandling. På den måten kan de potensielt strømme så mange pasienter de til vil inn til eget senter, og Idrettens Helsesenter øker sin omsetning på bekostning av andre aktører i Oslo-området spesielt, sier han til TV 2.

Nord-Varhaug frykter nettopp det Siem forteller til TV 2, at Fotballforbundet ønsker å opprette Idrettens Helsesenter flere steder i Norge.

– Hvis det gjennomføres vil Idrettens Helsesenter utkonkurrere lokale klinikker på en effektiv måte, og de trenger da ikke lenger å samarbeide med de samarbeidspartnerne de i dag benytter utenfor Oslo-området. Monopolet de har etablert i Oslo vil da videreføres til hele Norge, og det er ikke til det beste for idretten, da all konkurranse forsvinner i markedet. De eneste som vinner på en slik ordning er NFF selv som sikrer seg store inntekter via sitt heleide datterselskap IHS, hevder han.

Nå har de klaget saken inn til Konkurransetilsynet, som har tatt initiativ til et møte i løpet av neste uke.

Arstad mener ordningen fungerer godt. 

– Det er riktig at gjennom Idrettens Helsesenter blir pasientene kanalisert til der vi mener de kan få best mulig hjelp for den skaden de har. Det er noe som fungerer veldig bra, mener han. 

– Fotballforsikringen er en trussel

Bakgrunnen er at alle fotballspillere fra 13 år og oppover står oppført i NFFs spillerregistreringssystem «FIKS». Ved å være registrert der, er du dekket av «Fotballforsikringen» til NFF, som de har gjennom Gjensidige – som også er en av NFFs største sponsorer

Blir du skadet må du melde ifra til Idrettens Skadetelefon, som registrerer skaden elektronisk. Idrettens Skadetelefon er en tjeneste levert av Idrettens Helsesenter. Hvis du velger å benytte deg av forsikringen bestemmer IHS hvor du skal behandles, skriver fotballbladet Josimar som først omtalte saken.

En presisering til den artikkelen er at ordningen med "fritt sykehusvalg" KUN gjelder for offentlige sykehus eller klinikker. Uavhengig av fotballforsikringen til NFF vil alle forsikringsselskap kreve å godkjenne privat behandling ut i fra deres eget behandlingsnettverk, men da står du i alle fall fritt til å velge forsikringsselskap. 

Gjennom ordningen med Idrettens Skadetelefon får flere anerkjente leger og fysioterapeuter ikke lov til å behandle norske idrettsutøvere. 

– Dette er jo en form for tvangsdirigering av pasienter, som jeg ikke har noe særlig sansen for. Det vil si at de bruker forsikringen som en slags form for trussel i behandlingssituasjonen, mener Odd Arne Daljord. 

Han er en anerkjent lege ved NIMI, og var tidligere landslagslege for håndball. Samtidig har Daljord naturlig nok en interesse siden han mister pasienter på grunn av denne ordningen, men mener denne løsningen går utover pasientene. 

– Det er nesten en slags form for krig dette her, og det er noe som rammer pasientene. Det er svært så uheldig for behandling av pasienter at man har et system som kan virke som et monopol, hevder Daljord overfor TV 2. 

En utrolig påstand mener Arstad. 

– Dette kjører vi helt i tråd med lover og regler i Norge, så monopol blir helt uforståelig for meg. Vi har jo opplevd at kvaliteten definitivt har høynet seg på dette området, og på den måten har vi hevet tilbudet våre utøvere får. At noen reagerer må vi forholde oss til, og vi har derfor fått eksterne vurderinger av konkurransesituasjonen som konkluderer med det vi har trodd og visst hele tiden - dette er innenfor Norges lover og regler, sier han. 

TV 2 har bedt om å få se dette dokumentet, uten at Idrettens Helsesenter har gått med på det. 

– Hvis du insinuerer at vi sier vi har gjort en ekstern vurdering uten å faktisk ha den, så tror jeg vi er litt på villspor. At dere ikke får se dokumentet kan blant annet skyldes at det ligger forretningshemmeligheter i dette dokumentet som ikke vil ha ut i offentligheten, hevder Arstad. 

60 % opereres på egen klinikk

På sine hjemmesider henviser Idrettens Helsesenter til at de har 383 leger og behandlere over hele landet, og at de har et kvalitetssikret behandlingsnettverk for å sikre sine medlemmer best mulig behandling. 

Ifølge deres hjemmesider har antall operasjoner gått betraktelig ned etter at selskapet ble opprettet i 2009, men samtidig står det at IHS bestilte 333 operasjoner hos private sykehus i 2014 og 209 operasjoner så langt i 2015. Av disse utførte IHS 204 operasjoner (61%) i 2014 og 129 operasjoner (61%) pr 31/7-2015. 

– Jeg kjenner ikke til tallet du referer til, men det kan godt være. I så fall er det et tall som vi ikke har noen problemer med, sier Arstad.

Leder i Norsk Ortopedisk Forening, Jon Olav Drogset, reagerer på at over halvparten av operasjonene foretas i Oslo. 

– Jeg reagerer på prinsippet i saken, at det skal sitte noen i Oslo og bestemme hvem som får behandle idrettsutøvere i Norge. Det kan ikke være sånn at to-tre personer i Oslo skal få bestemme hvem som er best kvalifisert. Det finnes ingen tall som kan bevise hvor flinke folk er, så det er etter min forstand en selvutnevnt greie. Jeg sier ikke at leger og fysioterapeuter som er tilknyttet Idrettens Helsesenter er dårlige, men det kan ikke være sånn at de skal styre hele markedet, sier han til TV 2. 

Drogset har tidligere jobbet for Rosenborg-klinikken, der de har merket at antall pasienter har sunket. Men han har ikke lenger bindinger til klinikken. Nå er han lege for A-laget til Rosenborg som er uavhengig av Rosenborg-klinikken, og er overlege ved det offentlige sykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim. 

- Jeg kritiserer ikke partene som sådan, men derimot de forskjellige særforbundene som har gått med på en sånn type avtale. Vi har mottatt mange klager fra våre medlemmer som ikke får behandle klientene. Også flere som er innenfor behandlingsnettverket til Idrettens Helsesenter opplever at de taper klienter. Mange pasienter kvier seg for å reise til folk de ikke kjenner, og det er sånn ordningen fungerer nå, mener Drogset.