NORGESAKTUELL: Justin Bieber kommer til Norge for å gjeste Senkveld og for å spille minikonsert.  FOTO: UNIVERSAL MUSIC / PRESSE
NORGESAKTUELL: Justin Bieber kommer til Norge for å gjeste Senkveld og for å spille minikonsert.  FOTO: UNIVERSAL MUSIC / PRESSE

Her finner du informasjon om Justin Biebers Senkveld-besøk 

Besøker Norge for talkshow og minikonsert 29. oktober.

Universal Music Norge og TV 2 presenterer i samarbeid med PLAN-B TV: «Senkveld med Thomas og Harald: Justin Bieber spesial» på Chateau Neuf torsdag 29. oktober 2015.

29. oktober kommer Justin Bieber tilbake til Norge for å gjeste «Senkveld med Thomas og Harald» på TV 2.

I den anledning vil han også spille en minikonsert i Storsalen på Chateau Neuf, som vil sendes på TV 2 senere i høst. Både minikonserten og TV-innspillingen vil foregå på Chateau Neuf.

Det vil ikke bli solgt noen billetter til dette arrangementet verken på forhånd eller på Chateau Neuf. Det er kun de som har fått tildelt billetter gjennom konkurranser som vil få tilgang på området rundt Chateau Neuf på selve konsertdagen.

Tilgang til både Senkveld-innspilling og minikonserten er kun tilgjengelig gjennom konkurranser og lignende arrangert av Universal Music Norge (UMG), TV 2 og våre partnere. Aktuelle klokkeslett for arrangementet vil bli annonsert i media, sosiale media, pressemeldinger, samt direkte til vinnere i løpet av de nærmeste dagene.

Registrer deg her for å oppdatert informasjon om når Universal Music og EXTRAs konkurranse starter. Du vil da også få informasjon om andre aktuelle konkurranser hos andre partnere.

Offentliggjøring av ytterligere konkurranser skjer fortløpende.

BILLETTER
Tilgang til både Senkveld-innspilling og minikonserten er kun tilgjengelig gjennom konkurranser ol. arrangert av UMG, TV 2 og våre partnere.

Ingen billetter vil være tilgjengelig for åpent salg, verken på forhånd eller på arrangementsdagen.

Alle billetter som utstedes vil knyttes til vinnere med navn, og gir alle vinnere tilgang til et nummerert sete til konsertdelen av arrangementet.

Et mindre utvalg vinnere vil få tilgang til både Senkveld-innspillingen og minikonserten. De som får muligheten til dette vil få beskjed bli informert allerede når billetten utstedes.

For å vinne en billett må deltakerene være fylt 16 år eller være samregistrert med en voksen. Alle billetter vil utstedes i grupper på minimum 2 slik at yngre deltakere har muligheten til å komme i følge med en voksen.

Arrangementet har legitimasjonsplikt for å hindre videresalg av billetter.

Registrering av personlig informasjon vil skje hos den partnere som utsteder de aktuelle billettene.

UMN står ikke ansvarlig for ev. reise og opphold for deltakere.

KONKURRANSER

Alle konkurranser hos de forskjellige partnerene har samme grunnregler:

  • Personer over 16 kan delta i alle konkurranser med mulighet for å vinne billett til seg selv og en ekstra person.
  • Personer under 16 kan kun delta i konkurranser dersom de registrerer seg sammen med en foresatt.
  • Alle vinnere og deres reisefølge skal registreres med navn og får utstedt en personlig billett.
  • Alle vinnere må også legitimere seg på selve arrangementet for å sikre at billetter og deltakere stemmer over ens, samt at aldersreglementet overholdes.
  • Dersom det det blir endringer i reisefølget grunnet sykdom e.l. må deltakerene sørge for å registrere endringer samt nytt reisefølge hos den partneren som har utstedt billettene så fort endringen er bekreftet.

Registrer deg her for å oppdatert informasjon om når Universal Music og EXTRAs konkurranse starter. Du vil da også få informasjon om andre aktuelle konkurranser hos andre partnere.

Offetliggjøring av ytterligere konkurranser skjer fortløpende.

INFORMASJON TIL FORELDRE

Ingen billetter vil være til salgs til dette arrangementet.

For å ivareta publikums sikkerhet har arrangementet fått en nedre aldersgrense på 16 år, men barn under 16 kan delta i følge med en voksen person.

Deltakere må være fylt 16 ved arrangementets start (være født senest 29. oktober 1999), eller registrere seg på konkurranser sammen med en voksen.

Disse kriteriene gjelder både for registrering til konkurranser og ved eventuell registrering som vinner, og for deltakelse på selve arrangementet.

Vinnere må registrere personlig informasjon hos den partneren som utsteder de aktuelle billettene.

Alle billetter vil utstedes i grupper på minimum 2 slik at yngre deltakere har muligheten til å komme i følge med en voksen.

Alle billetter som utstedes vil knyttes til vinnere med navn, og gir alle vinnere tilgang til et nummerert sete til konsertdelen av arrangementet.

I tillegg til å forbedre sikkerheten vil dette hjelpe oss å eliminere svartebørssalg av billetter.

For å skape et sikkert arrangemen og for å tilby så like kriterier for deltakelse som mulig er disse reglene absolutte.

SIKKERHET

UMN og TV 2 har engasjert ProSec Security AS for å ta hånd om det sikkerhetsmessige rundt arrangementet.

Chateau Neuf vil kun være tilgjengelig for deltakere med gyldig billett.

Hele området rundt huset vil bli omkranset av høye tildekkede gjerder. I tillegg vil området bli avsperret med konsertbarrikader. Det vil derfor ikke bli noen mulighet til å treffe eller se artisten ved ankomst eller avreise.

Aktuelle klokkeslett for arrangementet – inkludert innslipp og starttider – vil bli annonsert i media, samt direkte til vinnere. Det vil ikke være nødvendig å møte opp tidligere enn annonsert, da det er forhåndsnummererte billetter som er knyttet til setene inne i konsertsalen.

Vi samarbeider også med Majorstua politistasjon – personer uten gyldig billett kan bortvises fra stedet.