Hallstein Havåg (høyre) fra Bellona mener det er en skandale. Nye undersøkelser viser at biler fra blant annet BMW og Mercedes bruker langt mer drivstoff enn de offisielle testresultatene tilsier.  FOTO: BMW/MERCEDES/BELLONA
Hallstein Havåg (høyre) fra Bellona mener det er en skandale. Nye undersøkelser viser at biler fra blant annet BMW og Mercedes bruker langt mer drivstoff enn de offisielle testresultatene tilsier.  FOTO: BMW/MERCEDES/BELLONA

Ikke bare Volkswagen som jukser i biltester:

Slik lurer BMW, Mercedes, VW og andre merker utslippstestene

Flere Mercedes-modeller, BMW- og Peugeot-biler bruker nær 50 prosent mer drivstoff enn oppgitt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I kjølvannet av Volkswagen-skandalen avdekkes nå ytterligere avvik mellom testresultater og hva som er de reelle tallene for bilers utslipp- og forbruk.

I en fersk rapport fra den europeiske paraply-organisasjonen Transport & Environment (T&E),kommer det frem hvordan langt flere bilprodusenter utnytter smutthullene i EUs testregime.

Organisasjonen har utført tester av reelt forbruk over tid og resultatene er oppsiktsvekkende.

Gapet mellom EUs utslippstester og faktisk forbruk har økt de siste årene og for Mercedes A, C og E-klasse, BMW 5-serien samt Peugeot 308 viser avviket nå at de bruker nær 50 prosent mer drivstoff enn det lab-resultatene skulle tilsi, skriver T&E.

– Det er en skandale at vi blir ført bak lyset av bilprodusentene på hvor mye utslipp bilene har og hvor mye drivstoff de faktisk bruker. Disse bilprodusentene har såkalt lave utslipp på bilene sine og får da gunstigere betingelser gjennom lavere avgifter. Så viser det seg at det faktiske forbruket er 50 prosent mer enn oppgitt, sier Hallstein Havåg, fagsjef i Bellona til TV 2.

Rapporten er basert på data fra ICCT, International Council for Clean Transportation, som også stod bak dataene som avdekket jukset på utslippstestene til Vokswagen.

T&E skriver også at konvensjonelle biler kan slippe ut opptil 45 prosent mer CO2 enn det som er målt i laboratoriet ved at bilprodusentene utnytter smutthull i testprosedyren.

Havåg mener dagens EU-test av biler, som stammer fra 1970-tallet, ikke er egnet for moderne biler med mye teknologi.

– Bilprodusentene bygger biler for at de skal gjøre det godt på typegodkjenningstesten, slik at de skal se bra ut på papiret. Men de har ikke vært i stand til å produsere biler som i faktisk bruk er så effektiv som testene skulle tilsi, sier han.

I undersøkelsen har T&E målt gjennomsnittlig forbruk av drivstoff og utslipp av CO2 da dette har nær sammenheng med drivstofforbruket.

LISTA: Her er resultatene for avviket for utvalgte modeller. Illustrasjon: T&E
LISTA: Her er resultatene for avviket for utvalgte modeller. Illustrasjon: T&E

Mercedes E, A og C-klasse har alle et avvik på 53 prosent, BMW 5-serie har 49 prosent, Peugeot 308 har 48 prosent, Renault Megane har 45 prosent, VW Golf har 41 prosent mens Toyota Aygo har et avvik på 40 prosent viser resultatene.

– De valgte å jukse

Ifølge rapporten fra T&E har hovedparten av de påståtte utslippskuttene i EU kommet gjennom å manipulere tester.

Skandalen rundt Volkswagen kan omfatte millioner av biler. Den tyske bilprodusentens dieselbiler har opptil 40 ganger større utslipp av NOX enn det typegodkjenningen viser.

– Bilprodusentene hadde valget mellom å lage mer effektive forbrenningsmotorer eller å jukse på testene. De valgte det siste, sier Havåg.

Tester biler innendørs

EU tester bilene i en såkalt «rullende landevei-test» hvor normale kjøreforhold gjenskapes innendørs i et laboratorium. Bilene testes ikke utendørs.

Å montere mindre hjul, overpumping av dekkene, tildekking av hull for å redusere luftmotstand og fjerning av vindusviskere er forhold som alle vil bidra til å redusere de offisielle testresultatene i laboratoriet, skriver Daily Mail.

Til tross for at det er på trappene et nytt system for typegodkjenning av biler som trolig blir innført i 2017, mener Havåg at norske myndigheter bør innføre sitt eget testregime.

– EU tester biler som står stille innendørs i 20 til 30 graders varme. Det er klart at avvik slår enda verre ut i Norge hvor det er mye vinter. Vi har tatt til orde for at norske myndigheter utvikler sitt eget testregime, men det gjenstår å se om politikerne er i stand til å ta de grep som er nødvendige for å rydde opp i dette, sier han.

Kan bli dyrere biler

NAF kaller Volkswagen-jukset for svik og bedrag, mens samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sier det kan bli aktuelt å saksøke VW for å ha jukset med utslippsmålingene.

Trolig taper staten enorme summer på bilavgifter ettersom tallene feilaktig er gunstig for bilprodusentene.

– Typegodkjenningen på biler er helt feil. Norge og andre land har tapt milliarder på disse feilmålingene og forbrukerne har fått langt større drivstoffutgifter enn de var forespeilet. Vi har regnet på dette, for enkelte biler kan det være snakk om en avgiftsøkning med opptil 60.000 kroner, sier Havåg.

VW-skandalen bare toppen av isfjellet

Transport & Environment anslår at hvis ikke EU drastisk endrer testregimet vil problemet bare øke og at gjennomsnittsavviket mellom testresultater og faktiske forhold for alle biler vil være rundt 50 prosent innen fem år.

– Volkswagen-skandalen var bare toppen av isfjellet. Under dette ligger bilprodusentenes omfattende misbruk av testregimet. De siste tre årene har det ikke vært noen forbedringer i drivstofforbruket fra nye biler. Den eneste løsningen nå er en omfattende gjennomgang av testene som måler luftutslipp og drivstofforbruk. Alle bilprodusenter må legge all uredelig praksis på bordet, sier Greg Archer i T&E.

Har nådd en grense

Havåg tror mye av forklaringen bak Volkswagen-skandalen er at man har nådd en nedre grense for hva som er mulig for en vanlig forbrenningsmotor med hensyn til utslipp.

– Vi ser at det blir dyrere og dyrere for bilprodusentene å skulle produsere forbrenningsmotorer som er effektive nok. Før eller siden, og den utviklingen kommer til å gå fortere enn vi tror, så kommer det til å bli billigere å produsere en elbil enn en bil med tradisjonell forbrenningsmotor. Og det er bilprodusentene nødt til å ta inn over seg hvis de har tenkt å overleve i et samfunn der en har som mål å ha nullutslipp fra bilparken i fremtiden, sier han.

Mercedes-Benz svarer

Forelagt T&Es rapport samt denne artikkel har Mercedes-Benz Norge svart følgende:

«Mercedes-Benz’ oppgitte forbrukstall er basert på EUs lovpålagte NEDC-testsyklus, som gjennomføres i laboratorium. Siden virkelig bruk ikke alltid reflekterer forholdene i laboratoriet, kan reelt forbruk avvike fra de standardiserte tallene.

Siden T&E dessverre ikke har publisert alle forutsetninger for sin test, kan vi heller ikke kommentere deres oppgitte resultater. Videre mener vi at testens datagrunnlag ikke er godt nok for å gjøre en vitenskapelig vurdering.

Mercedes-Benz støtter forøvrig innføringen av WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Denne prosedyren er laget for å overgå NEDC, med det mål å bringe de standardiserte og de reelle forbrukstallene nærmere hverandre.

Mercedes-Benz er tilhenger av tett dialog mellom bilindustrien (ACEA) og myndighetene, og er jevnlig i kontakt med EPA og ARB i USA.»

Peugeot Norge svarer

«Peugeot følger de lovpålagte bestemmelsene i de markedene de operer i. Peugeots oppgitte forbrukstall er basert EUs kjøresyklus NEDC, og er ikke manipulert.

Reelle utslipp vil naturlig nok variere noe fra denne laboratorietesten.

For å bringe oppgitte og reelle forbrukstall nærmere hverandre støtter Peugeot innføring av den nye kjøresyklusen WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) som erstatning for dagens NEDC.»

BMW Norge svarer

«BMW følger de juridiske kravene som gjelder i hvert enkelt marked og oppfyller alle lokale testkrav til måling av utslipp. Det er mange faktorer som kan påvirke det reelle utslippsnivået på veien, slik som kjørestil, temperatur, veiforhold og drivstoffkvalitet.

I ekstreme tilfeller kan enkelte kombinasjoner av disse faktorene resultere i betydelige forskjeller mellom utslippsnivået i tester og det som blir registrert ved kjøring på veien.

EU arbeider med å etablere et nytt testsystem (WLTP) og en utbedret metode for å måle utslippsnivået ved reell kjøring (RDE). BMW ønsker disse nye testmetodene velkommen for å skape klarhet i utslippsnivåene for både forbrukerne og bilindustrien.»