FARLIG GIFT: Over 200.000 nordmenn har lungesykdommen KOLS. Forskere ved engelske The Medical Researchs Council mener genetikken har mye å si for utviklingen av sykdommen. Illustrasjonsfoto: Scanpix
FARLIG GIFT: Over 200.000 nordmenn har lungesykdommen KOLS. Forskere ved engelske The Medical Researchs Council mener genetikken har mye å si for utviklingen av sykdommen. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Forskere har løst det gamle røykemysteriet

Derfor blir noen aldri syke selv om de har røyket hele livet. 

BBC News skriver at forskere ved engelske The Medical Researchs Council har oppklart et røykemysterie som lenge har vært en gåte for dem: Hvorfor har noen mennesker bevart sunne lunger til tross for å ha røyket hele livet? Svaret er mutasjoner i DNA-et deres. En analyse av 50.000 deltakere i det britiske