– Platini er ikke egnet dersom han trekkes inn i denne saken

NFF åpner for å revurdere sin holdning til Michel Platinis presidentkandidatur. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I siktelsen som de sveitsiske påtalemyndighetene tok ut mot avtroppende FIFA-president Sepp Blatter blir UEFA-president Michel Platini dratt inn i korrupssjonskandalen.

Platini mottok i 2011 en betaling på 17,5 millioner kroner fra FIFA for arbeid gjort mellom 1999 og 2002. Betalingen blir omtalt som illojal mot organisasjonen og skal ha vært gjennomført av Blatter selv.

– Platini en del av suppen

Den franske UEFA-presidenten har ønsket å overta som FIFA-president etter at Sepp Blatter trakk seg. Det bør han glemme nå, ifølge TV 2s juridiske ekspert.

– Det viser nok engang at Platini også er en del av denne suppen, og med tanke på videre kandidatur er det bekreftelsen på at han er totalt uegnet om man skal endre den organisasjonen, sier Gustad til TV 2.

– Det er egentlig litt uklart hva som ligger i begrepet illojal betaling, men man har i alle fall ikke funnet noen grunn til at han har fått betalingen så lenge etter jobben han har gjort.

Betalingen i 2011 blir koblet til at Platini trakk sitt kandidatur til det da nært forestående FIFA-presidentvalget.

– Man kan jo spekulere i det. Det vil helt sikkert bevisene og etterforskningen konsentrere seg om. Med denne siktelsen har bekreftelsen kommet på at de man har trodd har sittet fast i gjørmen faktisk gjør det. Nå har man for første gang fått en siktelse som jo er et første skritt i retning av en domfellelse, sier Gustad.

– Både Platini og Blatter har et kobbel av advokater som jobber på spreng, samtidig som påtalemyndighetene må analysere bevisene de har sikret. Så kommer den vanskelig jobben – å overbevise om skyld i et rettvesen.

Hun tror at snøballen er begynt å rulle, og at flere nå vil komme frem fra sine lyssky hjemmestider.

– Det er helt sikkert håpet til påtalemyndinghetene at man nå får litt lettere tilgang til beviser i form av vitner som ser for seg en strafferabatt.

Les også: – En gledelig dag for fotball

Opptatt av tillit til fotballen

I juli uttalte president i Norges Fotballforbund, Yngve Hallén, at Michel Platini var en god kandidat til å erstatte Blatter som FIFA-president.

Han vil ikke avfeie franskmannens kandidatur ennå.

– Jeg kjenner ikke saken så godt ennå, men etter det jeg forstår er ikke Platini siktet. Du kan ikke bli ekskludert gjennom å være vitne i en sak. Vi får avvente og så får vi se hva som kommer opp i tiden som kommer. Det er viktig at dette blir gjort grundig nå. Kun slik kan fotballen gjenreise tilliten, sier Yngve Hallén som følger opp med:

– Hvis noen er involvert i noe som strider mot fotballens anseelse, så kan de ikke være kandidater til presidentvervet i FIFA.

Senere fredag, på direkten i TV 2s sportssending, inntok imidlertid Hallén et klarere standpunkt:

– Det er viktig å understreke at han hittil bare er et vitne i denne saken, men vi forventer at han nå legger alt på bordet. Hvis han trekkes inn på en annen måte, så vil han ikke være egnet for presidentvervet.

Selv sier Platini følgende om avhørene og at navnet hans nå dras inn i denne saken:

– Jeg har alltid støttet de relevante myndighetene og autoritetene i deres etterforskende arbeid, og derfor samarbeidet jeg fullt ut.

– Angående betalingen som var gjort til meg ønsker jeg å erklære at denne summen henger sammen med en jobb som jeg gjorde mens jeg var under kontrakt med FIFA og jeg er glad for at jeg kunne klargjøre alt rundt denne saken med autoritetene. Jeg gjorde det også klart at siden jeg bor i Sveits er jeg tilgjengelig for å snakke med dem på et hvilket som helst tidspunkt om ting som har med etterforskningen å gjøre.