Fotoboks-bildene holder ikke alltid som bevis i retten, det fikk en mann i 30-årene fra Troms erfare. Han slapp bot. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Fotoboks-bildene holder ikke alltid som bevis i retten, det fikk en mann i 30-årene fra Troms erfare. Han slapp bot. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Kornete fotoboks-bilde holdt ikke som bevis

Ble frikjent i retten.

Fotoboksen målte farta til 82 km/t i en 70-sone i Ramfjordbotn utenfor Tromsø.

Mannen som fikk forelegget på 2.400 kroner nektet imidlertid å vedta dette.

I stedet møtte han i Nord-Troms tingrett og bedyret sin uskyld etter fartsovertredelsen, som fant sted 5. mars i fjor. Det skriver Nordlys:

Bildebevis

I retten ble det lagt fram bevis i form av et kornete bilde med «en person som etter rettens skjønn godt kunne være tiltalte».

Men retten var ikke sikker utover tvil på at tiltalte var sjåføren på bildet.

I retten ble også lagt fram en erklæring som angivelig skal ha vært signert av faren til tiltalte. I erklæringen ble det hevdet at det var tiltalte som førte bilen på det aktuelle tidspunktet.

Retten mener imidlertid at skriften ikke tilhører faren, som tiltalte for øvrig hevder har Alzheimer og er lite tilregnelig.

«Hyttebil»

Mannen i midten av 30-årene forklarte, på sin side, at kjøretøyet var en «hyttebil». Flere personer hadde tilgang til bilen, blant annet tiltaltes to brødre.

Retten konkluderte med at fotoboksbildet i seg selv ikke er tilstrekkelig for domfellelse. I dommen heter det også: «Omstendighetene rundt erklæringen fra faren er ikke opplyst for retten, slik at en er tilbakeholden med å tillegge beviset avgjørende vekt».

Dermed endte det med at tiltalte ble frifunnet.

Du kan lese mer om bil og trafikk på nordlys.no – her:

Ola fikk fartsbot – sjekk hva han gjorde med den!