BEKLAGER FEIL: UP-sjef Runar Karlsen sier det er beklagelig at feil i målemetodene førte til inndratt førerkort. Foto: Morten Holm/Scanpix
BEKLAGER FEIL: UP-sjef Runar Karlsen sier det er beklagelig at feil i målemetodene førte til inndratt førerkort. Foto: Morten Holm/Scanpix

UP gjorde feil i fartskontroll –  16 mistet lappen på to timer

En politimann fikk førerkortet tilbake etter å ha påvist feil i målingen. Nå ber politiet statsadvokaten om å gi også de andre lappen tilbake.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiet i Nordre Buskerud har satt i gang undersøkelser av førerkortbeslagene, som ble gjort under en fartskontroll på Sollihøgda i Hole 26. april.

16 bilførere mistet lappen i løpet av de to timene kontrollen varte. Én av dem var en politimann, som ble målt til 123 kilometer i timen. 

Mente han kjørte saktere

Politimannen samtykket ikke til beslaget. Han mente han hadde hatt langt lavere hastighet, og ba om innsyn i loggføringene til UP-betjentene som foretok kontrollen.

Her påpekte politimannen flere feil. Han fikk medhold i dette i Ringerike tingrett, som satte måleresultatet til side. Dermed ble politimannens egen vurdering av farten, mellom 100 og 110 kilometer i timen, lagt til grunn. 

Det var Budstikka som først omtalte denne saken.

Politiet gransker inndragelsene

Ringerike tingrett mener selve målingen av farten er korrekt. Men feilen i loggen, feil logging av siktetest, feilføring av politmannens samtykke til førerkortbeslag, samt at han ikke ble forelagt måleresultatet, gjør at målingen ble satt til side.

Det er disse feilene, som ble oppdaget på grunn av mannens inngående kjennskap til metoder for fartskontroller, som gjør at Nordre Buskerud politidistrikt sjekker opp i de andre førerkortbeslagene. 

Er du blant bilistene som ble fotgjengere denne dagen? Skriv til oss: asle.bentzen@tv2.no

Påtaleleder i Nordre Buskerud politidistrikt, politiinspektør Petter Solberg, sier til TV 2 at han vil innstille på at statsadvokaten opphever førerkortbeslagene og foreleggene som ble gitt denne dagen.

– Det dreier seg om totalt 19 personer. 16 personer har fått inndratt førerkort, og tre personer fikk forenklede forelegg. Som påtalemyndighet i politiet kan vi ikke oppheve dette, men vi vil sende en innstilling til statsadvokaten og innstille på opphevelse av samtlige straffereaksjoner, sier Solberg.

– Er dette kun en formalitet, eller kan statsadvokaten sette foten ned?

– Prosessen er overordnet, så det er statsadvokaten som beslutter det. Men jeg innstiller på det, ut fra en likhetsbetraktning, sier Solberg.

Flere av bilistene har allerede fått tilbake sine førerkort, ettersom det er gått nærmere fem måneder. Men noen av bilistene som ble målt, måtte avlegge ny førerprøve. Denne straffereaksjonen blir trolig opphevet. 

Solberg mener saken vil være oversendt statsadvokaten i begynnelsen av neste uke.

Slurvefeil

Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, sier han tar dommen til etterretning. 

– Det er gjort slurvefeil som rokker ved påliteligheten av målemetoden. Selve måleresultatet er rett, men summen av småfeil rokker ved påliteligheten til loggen. Og sånn må det være, sier Karlsen til TV 2.

– UP har hatt en runde der vi påpeker at slik feil ikke skal skje, sier han.

UP-sjefen har vært i kontakt med betjentene som sto for fartskontrollen.

– Vedkommende er nok ikke så fornøyd selv. Men så lenge det er mennesker som gjør denne oppgaven, kan menneskelige feil forekomme, sier Karlsen. 

– Feilen ble oppdaget takket være politimannens yrkeskunnskaper. Kunne samme feil vært oppdaget hvis det ikke var en politimann?

– Jeg tror ikke det ville blitt oppdaget på samme måte, sier Karlsen.

– Hva med de andre bilistene som mistet lappen denne dagen?

– Det skal være lik behandling. Hvis det påpekes de samme feilene, skal det gjelde det samme for disse. Men jeg vet ikke om feilen er gjennomgående lik for alle, sier han.

Uvanlig mange førerkortbeslag

16 førerkort ble beslaglagt i løpet av to timer. Det var blant annet det høye antallet inndragelser som fikk politimannen til å mistenke at noe var galt med målingene.

– 16 inndragelser er uvanlig mye, men jeg kan ikke si kun ut fra antallet om dette betyr at det er mange feil, sier Karlsen.

– Men jeg påpeker at det er loggføringen som er feil, ikke fartsmålingen. Testen av måleapparatet er også korrekt utført, men summen av feil rokker ved påliteligheten, sier UP-sjefen.

Flere måneder uten førerkort

TV 2 har vært i kontakt med politimannen, men han ønsker ikke å uttale seg til pressen. Han henviser til advokat Geir Knutsen.

– Høyesterett sier i flere dommer det er viktig at allmennheten har tiltro til politiets målinger. Da er det viktig at politiet følger de reglene de selv har satt for loggføring og kontroll av måleresultater. I denne saken kom retten til at det var tre konkrete feil, i tillegg til at han ikke fikk se resultatet, sier Knutsen.

For politimannen fikk det store konsekvenser. Han fikk 3600 i bot, istedenfor 12.000, og fikk førerkortet tilbake.

– Men da hadde han jo allerede vært uten førerkort i fire og en halv måned. Han fikk ikke førerkortet tilbake før dommen falt, sier advokaten.

Aktor hadde bedt om fem måneders inndragelse. Dermed hadde politimannen nærmest sonet ferdig denne delen av straffen allerede før han fikk dommen. 

– De fleste resignerer

Advokat Knutsen sier feilen neppe ville blitt oppdaget dersom det ikke var en person med inngående kjennskap til målemetodene det gjaldt. 

– Hvis du fikk en advokat som kjenner slike saker, kunne det blitt oppdaget. Men du kunne ikke oppdaget det selv, sier han.

– De fleste resignerer, politiet gjør jo stort sett som de skal. Derfor er det viktig at tilliten til politiet ikke blir ødelagt, sier han.