Petter Northug får ikke gå verdenscup eller Tour de Ski

Norges Skiforbund har lagt ut orientering om Northug-saken.

Vil Petter Northug representere Norge i verdenscupen kommende sesong? I forkant av de tre siste sesongene har det vært forhandlinger mellom Northug-leiren og Norges Skiforbund. Både i 2013 og 2014 ble partene enige. 

I år er det foreløpig knute på tråden. Det bekreftet Skiforbundet i en pressemelding mandag.

«Styret i Norges Skiforbund ble på styremøtet sist helg orientert av langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad, om at Petter Northug og Coop ikke har godtatt avtalen han ble tilbudt.

Avtalen er den samme som den han hadde i suksess-sesongen 2014/15. Skistyret tar dette til etterretning og beklager at Petter Northug ikke ønsker å delta på landslaget og i verdenscupen på samme vilkår som alle andre landslagsuttatte utøvere.»

Northug-leiren avventer med å kommentere situasjonen.

– Vi registrerer NSFs pressemelding og vil komme med en redegjørelse i løpet av noen dager, sier Are Sørum Langås til TV 2.

Etter det TV 2 Sporten erfarer ønsker Coop at Northug skal gå verdenscup for Norge.

– Coop vil ikke kommentere det, dette er en sak mellom Petter Northug og Skiforbundet, sier Bjørn Takle Friis i Coop til TV 2.

Vil ikke gjøre nye fremstøt
Skipresident Erik Røste forteller at forhandlingene med Northug-leiren har pågått lenge. 

– Langrennskomitéen fikk mandat 16. juni til å forhandle frem en avtale med Petter Northug, på samme rause vilkår som han hadde sist vinter. Vi kan bare konstatere at de ikke kom til enighet og vi tar dette til etterretning.

– Vi må bare ta til etterretning at han ikke ønsker å delta på samme vilkår som i fjor. Da begynner vi planleggingen rundt de som faktisk ønsker å være med.

– Hva hvis Petter Northug kommer 17. november og ombestemmer seg?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i det. Vi må bare ta utgangspunkt i de som ønsker å delta og kommer ikke til å ta noen nye initiativ for å komme til en enighet.

– Men hva om Northug selv tar initiativ?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Vi anser dette som ferdigbehandlet, sier Røste.

– Hvilke renn kan han gå nå?

– Han kan gå renn der han ikke trenger å bli tatt ut av landslaget. Ingen norske løpere går internasjonale renn uten et slikt uttak, og det krever at en avtale er på plass.

– Hvis Petter Northug og Coop ønsker å utfordre norsk idrett og fellesskapets lover, det som har finansiert mange stolte øyeblikk og som skal sikre samme gode muligheter til fremtidige generasjoner, så må de bare gjøre det. Men vi forholder oss til de lover som gjelder for norsk idrett, legger Røste til.

Vil ha større frihet
Northug er tilbudt en ettårsavtale, men 29-åringen vil gjerne ha en treårsavtale, skriver VG.

I tillegg ønsker Northug å ha større frihet. Tidligere har Northug representert landslaget fra begynnelsen av november til april. Nå ønsker han at representasjonperioden skal bli kortere.

Norges Skiforbund skriver at de ikke vil godta avtaler som er i konflikt med forbundets egne.

«Norges Skiforbund er positiv til langsiktig, individuell sportslig tilrettelegging for våre utøvere, noe Petter og andre løpere har hatt i flere år. Vi er også positive og bidrar til at våre utøvere kan inngå personlige sponsoravtaler, noe alle våre beste utøvere har i dag. Derimot kan vi ikke akseptere at slike avtaler er i konflikt med forbundets egne, eksklusive avtaler. Det er dette saken med Petter Northug handler om.»

Her er hele pressemeldingen som Skiforbundet la ut mandag:

Styret i Norges Skiforbund ble på styremøtet sist helg orientert av langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad, om at Petter Northug og Coop ikke har godtatt avtalen han ble tilbudt.

Avtalen er den samme som den han hadde i suksess-sesongen 2014/15. Skistyret tar dette til etterretning og beklager at Petter Northug ikke ønsker å delta på landslaget og i verdenscupen på samme vilkår som alle andre landslagsuttatte utøvere.

Norges Skiforbund planlegger kommende verdenscupsesong med de utøvere som har signert avtale og kommer ikke å ta noe ytterligere initiativ overfor Petter Northug eller Coop.

Norges Skiforbund er positiv til langsiktig, individuell sportslig tilrettelegging for våre utøvere, noe Petter og andre løpere har hatt i flere år. Vi er også positive og bidrar til at våre utøvere kan inngå personlige sponsoravtaler, noe alle våre beste utøvere har i dag. Derimot kan vi ikke akseptere at slike avtaler er i konflikt med forbundets egne, eksklusive avtaler. Det er dette saken med Petter Northug handler om.

Det er umulig for Norges Skiforbund å avvike fra prinsippet om at alle som representerer Norge og som er kvalifisert til det, må respektere landslagets kommersielle rettigheter. Det er disse rettighetene som sikrer landslagets drift og finansieringen av fellesskapet i norsk skisport. Norges Skiforbund har et ansvar for helheten og skal sørge for at nye generasjoner får de samme mulighetene som Petter Northug og hans generasjon.

Bakgrunn

Etter en lang, grundig og krevende prosess i Norges Skiforbund, vedtok skistyret på sitt møte 16. juni at langrennskomiteen kunne tilby Petter Northug en plass på landslaget for sesongen 2015/16. En avtale måtte imidlertid være i henhold til NSFs regler og ikke medføre at vi misligholder noen av våre forpliktelser.

Langrennskomiteen valgte på bakgrunn av dette mandatet å tilby Petter Northug en tilsvarende avtale som for sesongen 2014/15, en avtale som fungerte svært bra sportslig. Avtalen åpnet for at Petter Northug kunne ha sportslig frihet og kunne opprettholde avtalen med sin private sponsor Coop fram til sesongstart, men at han må slutte seg til landslaget i sesongen med de samme rettigheter og forpliktelser som alle andre landslagsutøvere.

Skistyret har tatt til etterretning at Petter Northug ikke har akseptert tilbudet. Northug har gitt tilbakemelding om at han ønsker kommersiell frihet også gjennom sesongen. Derfor handler dette ikke bare lenger om sportslig tilrettelegging. Norges Skiforbund har helt siden våren 2013 vært positiv til at Petter Northug kunne få et friere individuelt sportslig opplegg.

Om Coop sin rolle

Idrettsbevegelsen og samvirkebevegelsen er våre to største folkebevegelser på verdensbasis. Begge er bygget på felleskapstanken og fellesskapsløsninger. Av den grunn er Norges Skiforbund svært overrasket over at det er nettopp Coop som utfordrer den norske landslagsmodellen, en modell som har som mål å sørge for at Norge skal være en nasjon av skiløpere, men også verdens beste skinasjon.

Denne modellen har gitt stor suksess i alle våre grener, og har også vært avgjørende for en sammenhengende sportslig suksess som ski-Norge aldri har opplevd maken til. Coop utfordrer norsk idretts lover, og dermed fellesskapet i norsk idrett.

Norges Skiforbund har et ansvar for at også framtidige generasjoner skal få de samme mulighetene som dagens generasjon. Vi registrerer at Coop nedtoner sin egen rolle, men det er et faktum at det er Coop som finansierer Petter Northugs private satsing. I stort sett samtlige møter som har vært i denne saken gjennom flere år, har representanter for toppledelsen i Coop vært aktivt tilstede.

Hva betyr dette?

Ingen utøvere blir tatt ut til å representere Norge i internasjonale konkurranser uten en avtale med Norges Skiforbund. Styret i Norges Skiforbund har konstatert at Petter Northug ikke har ønsket å skrive under på et tilbud fra langrennskomiteen til avtale for kommende sesong, en avtale som er tilsvarende den avtalen som han signerte før fjorårssesongen.

Dette beklager vi sterkt da vi er av den oppfatning at Petter Northug har fått et raust tilbud om deltagelse på landslaget kommende vinter.