Ikke flere ulykker – nå blir det fri fart på flere veier

Ikke bare i Tyskland du kan teste toppfarten.

I Norge er det lovlig å kjøre i opptil 100 km/t på enkelte motorveier. I Australia har en imidlertid gjort forsøk med fri fart på enkelte strekninger, og det gikk så bra at de nå åpner opp for denne løsninger flere steder.
I Norge er det lovlig å kjøre i opptil 100 km/t på enkelte motorveier. I Australia har en imidlertid gjort forsøk med fri fart på enkelte strekninger, og det gikk så bra at de nå åpner opp for denne løsninger flere steder.

De tyske autobahn-motorveiene, der det ikke er noen fartsgrense, har lenge vært omdiskutert. Mange mener at det er på tide å innføre fartsgrenser også her. Både sikkerhet og miljøhensyn brukes som argumenter for å avvikle ordningen med fri fart.

Men enn så lenge lever dette videre. 

Det er imidlertid svært få andre som gjør det samme, før man i Australia plutselig bestemte seg for å teste det ut i 2014. Der innledet man et forsøk med fri fart på utvalgte strekninger. Totalt ble 270 kilometer med motorvei plutselig uten noen fartsgrense. 

Nå er de så fornøyde med testperioden, at ytterligere 66 kilometer vei får samme løsning.

Les også: Nå kan flere kjøre i 110 km/t

Folk flest forsiktige

Australia har i stor grad lagt opp til selvstyre, og det er i Nordterritoriet en har valgt å kutte fartsgrensen enkelte steder.

Det er gjort målinger i etterkant, som viser at det kun har vært en forsiktig økning av farten. 85 prosent av bilførerne kjører mellom 133-139 km/t. 

Disse testene mener man viser at folk flest er flinke til å avpasse farten etter forholdene.

Det har siden testperioden startet, vært elleve ulykker på disse veiene. Så langt har imidlertid ingen omkommet. I ett tilfelle ble en person alvorlig skadet, men her var både promille og manglende bruk av bilbelte avgjørende faktorer.

Les også: Tatt for råkjøring – slapp straff! Se hvorfor

Rasekjøring

Basert på dette, mener en altså at løsningen fungerer så bra, at en har bestemt seg for å utvide omfanget. Totalt er det derfor nå 336 kilometer der en kan kjøre så fort en vil.

Men helt uten problemer har ikke fri fart-løsningen vært. Det burde nok heller ikke være overraskende, at noen har valgt å bruke strekningen til å teste toppfarten til enkelte biler.

Resultatet har også vært at en del av denne kjøringen har blitt lagt ut på youtube. Og filming av speedometeret med mobilen, mens du kjører i 300 km/t, kan knapt kalles sikker og ansvarlig kjøring ...

Les også: Så fort kan du kjøre i 110 km/t-grensa, før du mister lappen

Trygt på motorveiene

Her i Norge har vi valgt en litt mer forsiktig tilnærming til en litt mer liberal fartsgrense. Det er nå lovlig å kjøre i opptil 110 km/t på enkelte norske motorveier. Det er til sammen fem strekninger i Vestfold, Telemark og Buskerud og tre strekninger i Østfold og Akershus som har den nye fartsgrensen.

110 km/t-sonene gjelder imidlertid kun på sommertid, og ikke den delen av året da piggdekk er lovlig.

Målinger gjort i sommer, viser at snittfarten knapt har endret seg, etter at grensen ble endret fra 100 til 110 km/t. I venstrefeltet ligger bilistene mellom 110-112 km/t.

Trygge motorveier

Firefelts motorveier, med midtskille og planløs av- og påkjøring, er de sikreste veiene vi har. Det skyldes mye at møteulykker, som ofte kan få fatale utfall, er så godt som utelukket.

Så kan en naturligvis spørre seg: Er det smart, miljøvennlig og/eller samfunnsøkonomisk forsvarlig å tenke i retning av høyere fartsgrense, eller sågar fri fart, også i Norge? Si din mening i kommentarfeltet under:

Les også: Denne BMWen satte norsk råkjørings-rekord