Kunnskapsministeren: – Ikke alle barn er trygge på skolen

Foreldre er lovpålagt å sende barna sine til skolen hver dag, men Torbjørn Røe Isaksen innrømmer at dagens system er for svakt til å håndtere alvorlig mobbing. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 fortalte søndag kveld den svært graverende historien om hvordan ei åtte år gammel jente ble utsatt for vold og grove seksuelle overgrep av medelever i skoletiden.

Mer enn ti medelever utsatte jenta for alvorlige krenkelser gjentatte ganger. Foreldrene valgte å ta datteren ut av skolen da ledelsen ikke tok grep. De sa opp jobbene sine og flyttet til et nytt sted – da forsvant blåmerkene umiddelbart fra datterens kropp.

I ettertid har jenta fått voldsofferstatning, foreldrene har politianmeldt skolen for brudd på opplæringsloven, men saken er henlagt etter bevisets stilling. Det er ikke startet politietterforskning mot enkeltpersoner, skolen har ikke satt inn spesielle tiltak som følge av saken, og de har heller ikke hatt tilsyn fra Fylkesmannen som er klageorgan i slike saker.

– Dette viser så veldig åpenbart at systemet svikter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Innrømmer at barn er utrygge

Han er mannen som har ansvar for at alle foreldre kan sende barna sine trygt til skolen hver dag, slik de er lovpålagt å gjøre. Han innrømmer at ikke alle barn har det trygt på skolen. 

– Når vi ser på mobbetallene våre, så kan vi faktisk ikke si at alle barn er trygge på skolen. For vi vet at det er barn over hele landet som blir mobbet og trakassert,  og noen av dem på det groveste og på det alle mest krenkende og vi vet at vi ikke griper nok fatt i det, sier Røe Isaksen. 

Flere rektorer bør sparkes

Når Kunnskapsministeren ser TV 2s reportasje for første gang, rister han stadig på hodet. Han er rystet over nok en alvorlig sak som ikke har fått konsekvenser og han mener skolen ikke har gjort jobben sin.

– De har fått beskjed om at en elev har blitt utsatt for mobbing, og da har de plikt til å å sette i verk de tiltakene som må til for at ikke det skal skje dagen etter og når det går over år etter år, så er det en svikt fra hele systemet. Og sånn som den saken som blir beskrevet her og slik den blir beskrevet, så mener jeg det burde være en politisak også. 

– Ledelser på skoler som åpenbart ikke gjør jobben sin, burde heller ikke ha jobben sin, og det mener jeg er et helt åpenbart poeng. 

Har du eller noen du kjenner opplevd å ikke få den hjelpen som trengs i en mobbesak? Ta kontakt med TV 2s journalist her.

Innfører fire av 101 forslag

I mars fikk Kunnskapsministeren 101 forslag fra landets fremste eksperter i Djupedalsutvalget om hva som må gjøres for å bekjempe mobbing.

Nå innfører han fire av 101 forslag. Han lover mobbebøter, flere helsesøstre og lovendringer på nyåret, samt en ny nettside med informasjon om klagemuligheter og hjelp. Men Barneombudet mener det ikke er nok. Hun mener det viktigste er at ansvaret må bort fra kommunen og fylkesmannen.

– Barns rettssikkerhet blir ikke godt ivaretatt med dagens system! I altfor mange tilfeller er Fylkesmannen for passiv og det er for store forskjeller i hvordan mobbesaker blir behandler på de ulike skolene og fylkene, sier Barneombud Anne Lindboe. 

Ønsker et nasjonalt mobbeombud

Både hun og ekspertutvalget vil ha et nasjonalt mobbeombud.

– Jeg forventer at vi får et godt nasjonalt klagesystem med juridiske muskler, som sørger for at alle barn får likebehandling over hele landet. Barn må bli hørt og tatt på alvor, og sakene må få en rask løsning, sier hun. 

– Når man hører om historier som i søndagens reportasje, kan foreldre ha tillit til at barna deres blir tatt godt nok vare på?

– Nei, og det er en begrunnet mistillit når man hører om slike saker. Systemet i dag er altfor lite synlig og tilgjengelig for foreldre, og barna får ikke den unnskyldningen de trenger når skaden først har skjedd.