Jente (8) ble krenket på det verste:

– Min datter ble seksuelt misbrukt av medelever i friminuttene

Foreldrene varslet om mobbing, men skolen klarte ikke å hindre at jenta ble utsatt for alvorlige overgrep i friminuttene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Man tror ikke det kan skje, sier jentas far. 

– Min lille pike utsatt for noe sånt? Det er kanskje noe av problemet, man vil ikke tro det. 

Datteren hans var bare åtte år da hun ble utsatt for seksuelle overgrep på skolen. Han ønsker å fortelle om det for å få fram hvor galt det kan gå hvis mobbing for foregå uten at noen griper inn. Han er anonym for å beskytte datteren.

– Det som er så vondt er å tenke på er at det kunne vært unngått med tettere oppfølging av problemelever, mer inspeksjon og bedre kompetanse på skolene, sier han. 

Startet i første klasse

Allerede i første klasse ble det klart for foreldrene at datteren ikke hadde det bra på skolen. I andre klasse ble Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) koblet inn, og det ble iverksatt tiltak for at jenta skulle få det bedre. Men det hjalp ikke. Etter tredje klasse tok foreldrene henne ut av skolen. Først da fortalte hun om hva som hadde skjedd. 

– Vi var hjemme fredelig og rolig, så kom det plutselig, husker faren. 

– Hun begynte å gråte og vi skjønte jo ikke helt hvorfor, men mellom hikstene kom det fram det ene etter det andre. 

– Kan du gå inn på noe av det hun fortalte?

– At hun ble holdt fast, strippet. De gjorde ting med henne som var smertefullt, nedverdigende - grov seksualisert vold, forteller han.

– På skolen?

– På skolen, i friminuttet. Det var jevnaldrende og eldre. Ikke bare én gang, men flere ganger. 

Stukket med pinner i underlivet

I dommeravhør har jenta forklart at buksene hennes flere ganger ble dratt av.

Mens hun prøvde å ta dem på seg igjen, ble hun én gang slått i underlivet og pinner ble stukket i underlivet hennes.

En annen gang ble matpakken hennes smurt over hele kroppen hennes, også underlivet.
Mer enn ti elever så på, uten å gripe inn. Det stoppet da det ringte inn.

Samtidig fortsetter tredjeklassingen med å være flink og pliktoppfyllende.
Det lærerne og skolens ledere ser er en skoleflink, blid og flittig tredjeklassing.

Staten har nå tilkjent henne voldsoffererstatning. I begrunnelsen uttales følgende:

«Det er ved avgjørelsen lagt vekt på søkers forklaring, samt at de dokumenterte skadene etter nemndas oppfatning er forenlige med at søker har vært utsatt for seksuelle overgrep fra medelever.»

Sluttet å tisse på seg

Foreldrene tok kontakt med skolen og kommunen da de forstod hva som hadde foregått, men de opplever at de ikke blir trodd, hverken da eller nå. 

– Vår opplevelse av den første skolen var at de ikke trodde på det vi fortalte, heller ikke på vår datter. En uke etter at vi byttet skole var kroppen fri for blåmerker. Da hun fikk beskjed om at hun skulle bytte skolen sluttet hun umiddelbart å tisse på seg om natten, forteller faren.

Foreldrene har politianmeldt skolen for brudd på opplæringsloven, men saken er henlagt etter bevisets stilling.

Det er ikke startet politietterforskning mot enkeltpersoner. Skolen har ikke satt inn spesielle tiltak som følge av saken. De har heller ikke hatt tilsyn fra Fylkesmannen, som er klageorgan i slike saker. De kobles kun inn dersom de mottar klage på et vedtak skolen har fattet.

Vil ikke kommentere

TV 2 har vært i kontakt med skolens rektor, men de sier det er kommunen som skal uttale seg. Kommunen sier i en kommentar på generelt grunnlag:

«Vi som skoleeier tar tak i denne type saker umiddelbart og har fast oppfølging med hver enkelt skole og rektor tre ganger i året. Da har vi spesielt fokus på elevenes fysiske og psykososiale miljø.»

– Vi opplever det som rystende at det vi har vært igjennom, og ikke minst det vår datter har opplevd, får absolutt null konsekvenser for rektor og skoleledelse. De er kjent med hva som har skjedd, men det skjer altså ingenting. Jeg kan ikke komme på noe annet sted dette kunne ha skjedd uten at det fikk konsekvenser for de ansvarlige, sier han.

Faren forteller at noe av det vanskeligste er å tenke tilbake på at hver gang han leverte datteren på skolen og vinket farvel, så ble hun sendt inn i et helvete. 

– Det er noe jeg aldri klarer å forsone meg med. 

Har du eller noen du kjenner opplevd å ikke få den hjelpen som trengs i en mobbesak? Ta kontakt med TV 2s journalist her.