Fikling med mobiltelefonen er den hyppigste årsaken til at bilister havner over i motsatt kjørefelt. Foto: Scanpix/ANB
Fikling med mobiltelefonen er den hyppigste årsaken til at bilister havner over i motsatt kjørefelt. Foto: Scanpix/ANB

En av fem har kommet over i motsatt kjørefelt

– Mørketallene er trolig langt høyere.

Én av fem medgir at de har kommet over i motsatt kjørefelt

– Tallene viser med all tydelighet behov for enda mer fokus på hva uoppmerksomhet i trafikken kan føre til. Inntil nå har det vært forsket lite på temaet i Norge, men utenlandsk forskning viser at uoppmerksomhet eller distraksjon ligger til grunn for mange alvorlige ulykker, sier leder av Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Kjell Seim.

Mørketall

20 prosent av norske sjåfører innrømmer at de har kommet over i motgående kjørefelt på grunn av uoppmerksomhet, viser en ny undersøkelse. Seim sier at cirka 20 prosent av dødsulykkene skyldes distraksjon.

– Mørketallene er trolig langt høyere. I dag har vi dessverre få gode metoder som fanger opp uoppmerksomhet eller distraksjon, sier han, til siste.no.

Les også: Bilen din kan bli avskiltet

Verstinger

Undersøkelsen viser at de spurte mener at trøtthet og bruk av mobil, fulgt av leting etter ting i bilen, lese avisen og taste adresse inn på GPS-en utgjør de største faremomentene.

– Det er godt å se at folk har fått med seg hvor farlig mobilbruk i bil kan være. Jeg tror også at vi bør ha enda høyere fokus på trøtthet. Det å være sløv og ukonsentrert bare et lite øyeblikk kan få katastrofale følger, sier Kjell Seim.

Undersøkelsen viser at personer i alderen 40-49 år oftest har vært utsatt for å komme over i motgående kjørefelt. De yngste (18-29 år) rangerer sminking og dårlig tid høyere enn de eldre (50 år og oppover). De eldre rangerer det å lese avisen og fluer/veps i bilen høyere enn de yngre.

Les også: Beste krasjtest noensinne

Mulig å ta grep

I følge Hans Christian Østrem i Statens vegvesen Region øst kan det være vanskelig å forhindre at motgående trafikk kommer over i ditt kjørefelt. Som sjåfør kan du likevel ta grep for at du selv ikke havner der.

– Forskning viser at 7 av 10 ulykker som skyldes distraksjon, har bakgrunn i forhold inne i din egen bil. Det betyr at du som sjåfør med relativt enkle grep kan bidra til reduksjon av ulykker, forteller Østrem.

Han oppfordrer trafikantene i større grad til å planlegge reisen på forhånd.

– Mange sjåfører regner med at de kan ordne ting underveis mens de kjører. Da kan det lett oppstå farlige situasjoner. Vårt råd er at du derfor planlegger eventuell mobilbruk, bruk av GPS, matinntak, drikke og forholdene for barna før du reiser, sier Østrem.

Du kan lese mer om bil og trafikk på siste.no – her:

LES OGSÅ: Alt er galt, men det stemmer på en prikk!