I sommer leverte Hanna Vesteragers kollega og verneombud i Arbeidstilsynet André Kaarød et åpent brev til helseministeren. Der ba han på vegne av flere kolleger om en ny vurdering av Hannas sak, fordi de synes det er så urimelig at hun har satt seg i stor gjeld for å bli frisk, spesielt siden man nå vurderer å gjøre nettopp denne behandlingen til en del av det norske helsesystemet.

Les her: Hanna har kjempet seg ut av et liv som ufør

Kaarød avsluttet sitt brev med å skrive følgende:

«Jeg håper du kan bidra til at saken til Hanna blir vurdert på nytt, slik at hun kan få refundert sine behandlingsutgifter.»

Departementet sier nei

Men departementet ønsker ikke å gå videre med saken.

– Departementet har mottatt henvendelsen fra André Kaarød og han vil få svar en av de nærmeste dagene. Vi har forståelse for at Vesterager opplever situasjonen som vanskelig. Det er likevel slik at departementet ikke kan instruere Klagenemnda i enkeltsaker, og vi kan heller ikke gå inn i saker som har vært prøvd for domstolen, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høies statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i en epost til TV 2.

Lang kamp

For fire år siden fikk Hanna Vesterager transplantasjonen som endret livet hennes totalt; Autolog stamcelletransplantasjon for hurtig attakvis MS (relapsing remitting MS). Fra å være 100 prosent sykemeldt og avhengig av stokk for å kunne gå, er hun nå tilbake i full jobb som seniorinspektør i Arbeidstilsynet i Oslo. 

OPPROP: I mai leverte Hanna Vesterager 3222 underskrifter til statsekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Børge Øgård
OPPROP: I mai leverte Hanna Vesterager 3222 underskrifter til statsekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Børge Øgård

Behandlingen hun har fått er den samme som Gunhild Stordalen fikk for sin sykdom, systemisk sklerodermi. 

Hannas problem er at hun har pådratt seg stor gjeld, etter å ha betalt behandlingen selv. Denne behandlingen har lenge vært standard i flere europeiske land. Hanna fikk sin behandling i Sverige etter å ha blitt henvist fra sin lege på Ullevål sykehus. 

Saken ble prøvet for retten. Tingretten mente Hanna skulle få dekket sine utgifter, men lagmannsretten sa nei. 

Leverte 3222 underskrifter

I mai leverte Hanna Vesterager også et opprop med 3222 underskrifter til helseministeren, også da representert av statssekretær Erlandsen.  

– Jeg har ikke fått noe svar fra dem, det er tre måneder siden nå, sier Hanna til TV 2.

Til TV 2 sier Bent Høie (H) at han mener saken ikke kan løses på departementsnivå.

– Denne saken har vært behandlet fullt ut i rettsapparatet i henhold til det regelverket som er vedtatt av Stortinget. Jeg kan ikke gripe inn i enkeltsaker eller på enkeltområder på denne måten, sier han i en e-post.

Vesterager er skuffet over svarene. Hun hadde håp om å få saken opp på departementsnivå etter møtet på helsedepartementet i mai. 

– De sa til meg at dette skal de ta alvorlig, at det var en viktig sak. Men jeg har fortsatt ikke fått noe svar på mitt opprop. 

– Høie ville hjelpe – men så ble han minister

Vesterager har jobbet med saken sin i mange år på politisk nivå, og har tidligere vært i kontakt med Bent Høie (H), som den gang var stortingsrepresentant og leder av Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. 

– Høie kjente veldig godt til denne saken før han ble helseminister. Han sa den gang at dette måtte vi finne en løsning på. Men som statsråd stiller saken seg tydeligvis helt annerledes, sier Hanna tørt. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Hanna får MS-prisen

Samtidig ble det denne uken klart at Hanna Vesterager får MS-prisen for 2015. Hun får prisen for sin kamp for at norske MS-pasienter skal få tilbud om autolog stamcelletransplantasjon, slik hun selv har fått. 

Hittil har omkring 50 norske pasienter reist til utlandet på egen regning for å få denne behandlingen. 

I begrunnelsen for prisen heter det blant annet at «Hanna gjennom sin åpne kamp for å få autolog stamcelletransplantasjon, har gitt et ansikt til alle pasienter som kjemper for å få en type behandling som det er liten kunnskap om i Norge.»

MS-forbundet påpeker også at det sparer samfunnet for mye penger å behandle pasientene, fremfor å la dem stå på dyre medisiner. 

– Behandlingskostnadene ved autolog stamcelletransplantasjon er 550 000 kroner. Et år med forebyggende medisiner koster 200 000 kroner. Denne kostnaden vil påløpe så lenge pasienten har attakkpreget sykdom.

Det betyr at behandling som kan gjøre at pasientene ikke lenger trenger medisiner vil være tjent inn på kort tid. 

Oppfordringen fra MS-forbundets generalsekretær Mona Enstad er meget klar: 

– Helsepolitikerne må gripe sjansen nå og sørge for at dette ikke strander på grunn av kapasitet og økonomi. Utgiftene vil være inntjent på få år, og norske MS-pasienter får nytt håp. 

MS-prisen vil bli tildelt Hanna Vesterager på MS-forbundets inspirasjonskonferanse på Lillestrøm 7. november.

LIK TV 2 Nyhetene PÅ FACEBOOK