Overlege: – Kjenner du noen i systemet får du bedre behandling

Overlege og professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller, mener politikerne bør være langt mer bekymret enn de er i dag over at det norske helsevesenet er i ferd med å forvitre.

TV 2 har tidligere fortalt om at flere leger mener det finnes et klasseskille ved norske sykehus. 

Både leger og flere pasientombud mener det er en klassedeling på norske sykehus - der eldre mennesker ofte verken får god nok - eller verdig behandling.

Overlege og professor i geriatri, Trogeir Bruun Wyller, er bekymret for det han mener er et klassedelt helsevesen.

– De som kjenner noen i systemet har et kjempefortrinn i forhold til dem som ikke kjenner noen, sier han.

Nettverk viktig

Overlegen mener kontakter og nettverk har betydning for hva slags behandling man får ved norske sykehus.

– Hvis man kjenner noen kommer man raskere til riktig avdeling, man kan sørge for å gjøre oppmerksom på de forskjellige problemene som foreligger. Man kan også motsette seg å bli sendt ut før ting er tilstrekkelig avklart, sier han.

– Bør bekymre politikerne

I det en rekke fagpersoner nå kaller et klassedelt helsevesen er det de eldre som kommer dårligst ut.

Bruun Wyller synes det han ser er trist. 

– Et helsevesen som skulle være gratis og skattefinansiert og likt for alle er jo på en måte juvelen i den norske velferdsstaten slik den ble bygget opp etter andre verdenskrig. Og det er i ferd med å forvitre. Det er veldig trist, og det synes jeg bør bekymre politikerne mye mer enn det gjør, sier han.