SENSKADER: Micah Oliver Clemence mener han fortsatt sliter med senskader etter 12 års feilbehandling i psykiatrien. FOTO: ASLE BENTZEN / TV 2
SENSKADER: Micah Oliver Clemence mener han fortsatt sliter med senskader etter 12 års feilbehandling i psykiatrien. FOTO: ASLE BENTZEN / TV 2

Psykiatri-skandalen:
– Han var som en analfabet

BERGEN TINGRETT (TV 2): Psykologen som overtok behandlingen av Micah Clemence (40) etter 12 år på institusjon, beskriver et behandlingsapparat som hadde gitt opp.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Micah Oliver Clemence fra Bergen har tidligere stått frem og fortalt om sin erfaring med psykisk helsevern

Clemence, som flyttet til Norge for å bo sammen med moren i 1994, var pasient ved Sandviken sykehus i Bergen fra 1994 til 2009. I store deler av tiden var han innlagt på tvang. Eller som han selv forklarte i retten:

– Jeg visste aldri om jeg for tiden var tvangsinnlagt eller frivillig pasient. Jeg følte meg hele tiden lurt. 

Sakkyndige har slått fast at han fikk feil diagnose og feil behandling da han var innlagt med paranoid schizofreni. Søknaden om pasientskadeerstatning ble avslått. Denne uken går saken mot Pasientskadenemnda i Bergen tingrett

Striden står om hvorvidt Clemence har fått varige skader av årene med feilbehandling. Nemnda mener plagene han sliter med i dag skyldes sykdommen han egentlig hadde da han ble innlagt: borderline personlighetsforstyrrelse

Clemence krever 15 millioner kroner i kompensasjon for tapte inntekter gjennom et tapt arbeidsliv. Beløpet er ifølge advokat Laila Kjærevik basert på gjennomsnittlig årslønn i Norge, men uvanlig høyt.

Begrunnelsen for beløpet er at Clemence ikke har alminnelige rettigheter i folketrygden, ettersom han opprinnelig er fra Sveits og ikke var i arbeid da han kom til Norge. Partene forhandlet fredag om et forlik som dreide seg om langt lavere beløp, men disse samtalene førte ikke frem. 

Dermed blir det opp til tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell å avgjøre. Dom er ventet innen et par uker. 

– Hadde kastet kortene

Blant vitnene som var kalt inn av Clemences forsvarer, var en psykolog som på den tiden var ansatt ved sykehuset. Han skjønte at noe var galt med diagnose og behandlingsopplegg. 

– Jeg møtte et behandlingsopplegg som hadde kastet kortene. Jeg tenker at det dreier seg om institusjonalisering. Sandviken sykehus var meget integrert i Micah, sa han i retten onsdag.

Psykologen gikk langt i å antyde at schizofrenidiagnosen ble et selvoppfyllende profeti.

– Man fulgte schizofrenisporet, og var ikke i stand til å slippe det. Da skaper man den lidelsen. Det er store krefter i sving når hele apparatet jobber med schizofreni. Det gjør noe med deg som pasient, sa psykologen. 

– Jeg tror de hadde problemer med å sette symptomene i sammenheng, sa han.

Han overtok ansvaret for behandlingen av Clemence i 2006. Da hadde Clemence vært innlagt i 12 år. 

– Han var på mange måter som en analfabet. Han hadde problemer med å forstå ting som vi oppfattet som veldig enkle og hverdagslige, sier psykologen.

Mange forskjellige symptomer

Advokat Erik Fjeldstad, som representerer Pasientskadenemnda i retten, leste opp svært mange beskrivelser av forskjellige symptomer fra journalen til Clemence. Da psykologen ble hørt som vitne, ba Fjeldstad ham kommentere de mange symptomene. 

– Ja, man kan begynne å tenke schizofreni. Men dette blir som regel relativt fort avklart. Han hadde et adferdsmønster som man ikke ser hos schizofrene, sa psykologen.

Da advokat Fjeldstad ville vite om psykologen kunne utelukke at Clemences plager i dag skyldes lidelsen han allerede hadde før han flyttet til Norge, svarte psykologen: 

– Det er vanskelig. Tatt i betraktning det som skjedde mens han var til behandling, har det påvirket ham. Men det er vanskelig å skille forhistorien fra behandlingsoppholdet. 

Spesialist: – Ikke varige skader av feilbehandling

Psykiatri-spesialist Carl Fredrik Haaland, som er overlege ved Gaustad sykehus, var kalt inn av Pasientskadenemndas advokat. I en rapport fra 2011, slo Haaland fast at diagnosen og behandlingen var feil.

Men han slo samtidig fast at Clemence ikke har fått varige skader av traumene ved feilbehandlingen. 

ADVOKAT: Laila Kjærevik representerer Micah Oliver Clemence i rettssaken mot Pasientskadenemnda. FOTO: ASLE BENTZEN / TV 2
ADVOKAT: Laila Kjærevik representerer Micah Oliver Clemence i rettssaken mot Pasientskadenemnda. FOTO: ASLE BENTZEN / TV 2

I retten ble han spurt om han står ved denne konklusjonen.

– Ja, jeg tror pasienten har det bedre i dag, selv om han har noen symptomer, sa Haaland. 

Konklusjonen gjorde han som sakkyndig da Clemence søkte pasientskadeerstatning i 2011.

Tvang i psykiatri

* Analyser som Helsedirektoratet har gjort av data fra Norsk pasientregister, viser at rundt 5400 personer ble tvangsinnlagt til sammen 7700 ganger i 2013.

* I 2013 var 16 prosent av innleggelsene og 30 prosent av oppholdsdøgnene i psykisk helsevern for voksne basert på tvang.

* For fem prosent av innleggelsene der tvunget psykisk helsevern ble etablert i 2012, var pasienten tvangsinnlagt i mer enn seks måneder.

* Én prosent hadde også varighet utover ett år.

* Fylkesmennene behandlet i 2013 totalt 983 klager om behandling uten eget samtykke i det psykiske helsevernet. Fylkesmennene opphevet seks prosent av vedtakene på grunn av saksbehandlingsfeil. I 19 saker (to prosent) fikk klager helt eller delvis medhold

* Det er en målsetning både faglig og politisk at psykiske helsetjenester i størst mulig grad skal baseres på frivillighet.

* Norge er ifølge organisasjonen Mental helse blant landene som bruker mest tvang i psykiatrisk behandling.

Kilde: Helsedirektoratet og Mental helse

Blir skuffet hver gang

Da Clemence forklarte seg om problemene han mener er relatert til feilbehandlingen, beskrev han perioder med sosial angst, dager der han bruker mye energi på å komme seg igjennom dagen, og en lav toleranse for stress og nye situasjoner. 

– Mange ganger har jeg satset på å jobbe, men jeg blir skuffet hver gang. Jeg møter mine begrensninger. Mange dager vet jeg ikke hvordan dagen min vil bli. Det kreves masse tiltak for å klare forskjellige ting, sa Clemence. 

– Jeg er meget frustrert over dette. Selv om jeg er oppegående i hodet, klarer jeg det ikke. Det blir jeg deprimert av, sa han. 

Krever diagnosefastsettelse

Psykiatrispesialist Haaland mente plagene til Clemence bør kunne identifiseres i Statens oversikter for diagnoser, for at skadene skal kvalifisere til erstatning. 

– Hvis det er en psykisk skade, bør den kunne finnes i diagnosesystemet. Posttraumatisk stress (PTSD) ville vært en slik skade, men den diagnosen er ikke stilt med diagnoseverktøy, sa Haaland. 

Haaland, Clemences fastlege og rettssakkyndige Terje Torgersen er enige i at Clemence har symptomer på PTSD, men de er uenige i om han faktisk kvalifiserer til diagnosen. 

– Passer ikke inn i diagnosesystemet

Torgersen, som er hentet inn som sakkyndig i denne rettsrunden, mener imidlertid at plagene som Clemence beskriver, ikke passer inn i de vanlige diagnosesystemene. 

– Det er vanskelig for ham å beskrive begrensningene, men de kommer fort. Problemene passer ikke inn i diagnosetabellene, sa Torgersen.

– Hvis vi snur litt på problemstillingen, kan vi spørre: hvorfor skulle han ikke ha problemer etter dette? Man trenger ikke være psykiater for å forstå at den opplevelsen preger et menneske, sa han. 

Tviler på arbeidsliv

Torgersen sa i sin forklaring at feilbehandlingen trolig gjorde Clemence verre enn dersom han ikke hadde fått noen behandling.

Han mener også det er mer sannsynlig at Clemence har varige skader etter innleggelsen enn at han ikke har det. Torgersen tror Clemence neppe vil komme seg inn i arbeidslivet.

– Jeg har aldri vært borti en pasient som har vært tvangsinnlagt i 13 år, som har kommet seg i jobb. All forskning viser at hvis du ikke kommer deg i jobb i 20-årene, klarer du det sannsynligvis ikke - uavhengig av helsetilstand, sa Torgersen. 

LIK TV 2 Nyhetene PÅ FACEBOOK