Lensmannsbetjent provosert av Anundsen: – Så virkelighetsfjernt at jeg blir uvel

Håvard Skattum sier han sjelden har følt seg så uvel som etter at han så filmen fra vår justis- og beredskapsminister.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag lanserte justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sin egen video, «Trygghet i hverdagen», hvor han trekker frem positive resultater han mener departementet har oppnådd i hans tid som statsråd, og kommer med spark til media.

Kritikerne har stått i kø, men selv er Anundsen godt fornøyd med filmen sin.

Lensmannsbetjent Håvard Skattum i Voss lensmannsdistrikt føler seg imidlertid kraftig provosert av filmen til sin politiske sjef.

«Jeg har sjelden følt meg så uvel som etter at jeg så denne filmen fra vår justis- og beredskapsminister. Jeg inviterer deg herved Anders Anundsen til Politiet på Voss (Voss lensmannsdistrikt) for å møte virkeligheten utenfor dørterskelen din i Oslo. Har du i det hele tatt vært lengre unna Oslo enn Trandum noen gang?», skriver han på sin Facebook-profil.

– Jeg blir utrolig provosert av den virkeligheten han viser, det er helt virkelighetsfjernt i forhold til hvordan situasjonen ute i distriktene egentlig er, som her på Voss, utdyper Skattum til TV 2.

– Sannheten er at utviklingen de siste årene er svært negative for politiet på Voss. Anundsen skryter av at det er tilført stillinger, men virkeligheten er at det blir færre og færre i distriktene på bekostning av bemanningen i sentrale strøk, ser han.

– Dør i denne reformen din

«Vet du hva politidekningen er i Oslo? I Oslo er det 2,6 politifolk per tusen innbyggere (2013). På Voss er vi fra første september 0,73 politifolk per tusen innbyggere.
Her på Voss har vi ingen beredskapstropp. Vi har ingen helikopter. Vi har gamle og upraktiske lokaler. Vi blir færre og færre politifolk. Vi får mindre og mindre driftsmidler.
Det du kaller en «nærpolitireform» er faktisk det stikk motsatte: Stolte generaliser dør i denne reformen din. Snart må vi alle jobbe som spesialister i POD», skriver Skattum i sin kritikk.

Mindre og mindre ansatte

– Jeg er ikke imot at politiet skal ha spesialister, nå har vi jo sågar et eget dyrepoliti. Men det skjer på bekostning av distriktene. Vi har måtte redusere antall ansatte med 16,7 prosent. Fra september er vi 15 politi her på kontoret som skal dekke fire kommuner. Det går ut over arbeidsoppgavene og medfører for eksempel at vi må prioritere å henlegge saker på et altfor tidlig stadium, utdyper han.

Du inviterer Anundsen å besøke dere på Voss for å øke kunnskapsnivået hans?

– Ja, han er hjertelig velkommen til å se hvordan vi driver og hva som er våre problemer. Vi er ikke prioritert i nærpolitireformen og opplever å få mindre penger og mindre folk. For hver ekstra ansatt i beredskapstroppen, så uttarmes distriktene, sier Skattum.

– Filmen skulle aldri gi et fullstendig bilde

TV 2 har bedt Anundsen om en kommentar og fått følgende fra statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen:

– Det var ikke meningen at filmen skulle gi et fullstendig bilde av justissektoren. Den skulle først å fremst vise fram noe av det regjeringen har fått til på justissektoren så langt.

Vi vet at mye arbeid gjenstår. Vi er i gang med å gjennomføre en stor reform i politiet, og er godt i gang med arbeidet for å nå målet om to politifolk pr 1 000 innbyggere innen 2020. Et sterkere nærpoliti vil skape mer trygghet.

Jeg er klar over at politidistriktene opplever budsjettsituasjonen som stram. Politiet har store investeringsprosjekter og økte driftskostnader som finansieres sentralt, men som likevel kommer hele etaten til gode. Dette sammen med krav om effektivisering og øremerking av stillinger har gjort at budsjettsituasjonen oppleves stram.

Det er likevel viktig å huske at på våre to budsjett år har vi styrket politi- og påtale med 1,56 mrd. kroner.

Justis- og beredskapsministere har reist rundt i store deler av landet og besøkt politiet etter at han ble statsråd. Han er opptatt av å møte og lytte til de som jobber ute i etaten, nettopp for å kunne få innspill til å gjøre en enda bedre jobb som justis- og beredskapsminister. Det kommer til å bli flere reiser til politidistriktene for politisk ledelse i departementet i nærmeste framtid.