GÅR RETTENS VEI: Micah Clemence (41) tilbake ved turstiene rundt Sandviken sykehus. Han møter Pasientskadenemnda i Bergen tingrett, etter feilbehandling i psykiatrien i flere år. FOTO: ASLE BENTZEN / TV 2
GÅR RETTENS VEI: Micah Clemence (41) tilbake ved turstiene rundt Sandviken sykehus. Han møter Pasientskadenemnda i Bergen tingrett, etter feilbehandling i psykiatrien i flere år. FOTO: ASLE BENTZEN / TV 2

Micah (41) går til krig mot psykiatrien

BERGEN (TV 2): Feildiagnose, feilbehandling og tvangsbruk, er noe av det Micah Oliver Clemence vil sette søkelys på når han møter Pasientskadenemnda i rettssalen mandag.

I 2014 fortalte TV 2 om Micah Oliver Clemence fra Bergen. På 1990-tallet fikk han feilaktig diagnosen paranoid schizofreni.

Clemence ble i flere år behandlet med tunge medisiner. Først i 2007 ble han løst fra tvangsvedtaket av Bergen tingrett. Han søkte pasientskadeerstatning fra NPE, men fikk avslag. Årsaken var at NPE ikke kunne se at han hadde fått varige skader av feilbehandlingen og -diagnosen.

Tvang og medisinbruk

Pasientskadenemnda behandlet ankesaken, men ble stående på NPE-vedtaket. Mandag starter rettssaken mot nemnda i Bergen tingrett.

– Jeg håper å få tatt opp temaer som mange ikke liker. Det jeg vil oppnå har flere sider. Det er en privat side, som er selve erstatningen, og en større side, som er fokus på tvang, medisinbruk og mange aspekter av psyken, som mange kanskje ikke kjenner til, sier Clemence til TV 2. 

Han er kritisk til psykiatrien og behandlingsmetodene der. Men når partene møtes i retten, er konflikten kokt ned til spørsmålet om han har fått varige skader som følge av feildiagnose og -behandling. 

Mener han har varige skader

Med sakkyndige psykiatere og Espen Esther Pirelli Benestad på vitnelisten, vil han prøve å bevise dette overfor retten.

– I løpet av disse 16 årene har jeg vært flyttet frem og tilbake 26 ganger og bodd på 12 forskjellige avdelinger. Jeg har også vært lagt i belter og isolert i lange perioder. Jeg er blitt medisinert med rundt 30 forskjellige typer psykofarmaka i høye doser, mot diverse psykiske lidelser jeg har aldri hatt. Jeg har gått gjennom journalen og telt opp, sier Clemence.

Vekten hans var oppe i 140 kilo som bivirkning av medisinene.

– Jeg har masse overflødig hud etter overvekten. Den kan kun fjernes ved operasjon. I tillegg er jeg mye svimmel og føler tretthet i musklene. Kroppen og sinnet krever også mye forskjellige vedlikeholds arbeid og ekstra nøye hensyn, sier han.

– Jeg trenger også masse ro. Det går nok utover det sosiale og arbeidslivet. PTSD (posttraumatisk stress) er én av de varige skadene jeg lever med i hverdagen, sier Clemence.

– Hvordan vet du at dette kan knyttes til feildiagnosen og -behandlingen?

– Fordi en schizofrenidiagnose innebærer visse typer medikamenter og behandling, som er tilpasset den diagnosen. Når man har et menneske som ikke lider av schizofreni vil det innebære store psykiske og funksjon/fysiske skader av å bli behandlet som en som lider av schizofreni. Det er som å brekke et bein og gipse armen i stedet, sier Clemence. 

TV 2 har vært i kontakt med Pasientskadenemnda. Seksjonssjef for rettssaker, Kari Løchen, sier hun ikke vil kommentere denne saken ettersom det er en pågående rettssak.

Sakkyndig konkluderer med ettervirkninger

Psykiatrispesialist Terje Torgersen er oppnevnt som rettssakkyndig. I en rapport han skrev i sommer, underbygger han Clemences påstand om varige lidelser. Mens NPE konkluderer med at det ikke er årsakssammenheng mellom feilbehandling og plagene i dag, mener Torgersen dette er feil. 

Tvang i psykiatri

* Analyser som Helsedirektoratet har gjort av data fra Norsk pasientregister, viser at rundt 5400 personer ble tvangsinnlagt til sammen 7700 ganger i 2013.

* I 2013 var 16 prosent av innleggelsene og 30 prosent av oppholdsdøgnene i psykisk helsevern for voksne basert på tvang.

* For fem prosent av innleggelsene der tvunget psykisk helsevern ble etablert i 2012, var pasienten tvangsinnlagt i mer enn seks måneder.

* Én prosent hadde også varighet utover ett år.

* Fylkesmennene behandlet i 2013 totalt 983 klager om behandling uten eget samtykke i det psykiske helsevernet. Fylkesmennene opphevet seks prosent av vedtakene på grunn av saksbehandlingsfeil. I 19 saker (to prosent) fikk klager helt eller delvis medhold

* Det er en målsetning både faglig og politisk at psykiske helsetjenester i størst mulig grad skal baseres på frivillighet.

* Norge er ifølge organisasjonen Mental helse blant landene som bruker mest tvang i psykiatrisk behandling.

Kilde: Helsedirektoratet og Mental helse

– I tillegg har man så langt i klageprosessen utelatt å drøfte et annet helt sentralt element i saken: de svært negative konsekvensene at han ikke fikk riktig behandling for sin personlighetsforstyrrelse, skriver Torgersen. 

Skadevirkning ved institusjonsliv

Torgersen kommenterer om behandlingen ved Sandviken sykehus at «det er et fullstendig fravær av tenkning rundt skadevirkningene av å la en pasient bli værende på sykehuset i måneder og år». 

Han viser videre til at det er en alminnelig oppfatning i internasjonal psykiatri at pasienter kan ta stor skade av lange institusjonsopphold.

Torgersen konkluderer med at feilbehandlingen mellom 1995 og 2005 fratok Micah Clemence mulighet til riktig behandling, og dermed mulighet for å bli frisk. 

– Institusjonaliseringen, den tunge medisineringen og omfattende tvangsbruk hemmet hans generelle utvikling og modning, og påførte ham varige psykologiske skader og varig funksjonsnedsettelse. 

TV 2 har kontaktet avdelingssjef Rune Kroken ved Sandviken sykehus for å få hans kommentar til synspunktene til Clemence. 

– Vi finner det ikke riktig å kommentere disse påstander i forkant av rettsaken, skriver Kroken i en e-post.

Engasjerer seg for alternativer til tvang

Nettopp bruk av tvang og medisiner er noe av det Micah Clemence ønsker å sette søkelys på i forbindelse med rettssaken. Forrige gang han sto frem i TV 2 fortalte han om beltelegging og tvangsmedisinering. Dette er behandlingsteknikker han er sterk motstander av. 

– Psyken vår kan ikke forstås fra samme vinkel som somatiske lidelser. Psyken tilhører en dimensjon som man kan kalle eterisk. Mye av det er «usynlig». Samtidig er det viktig å forstå de mange helt sentrale sammenhengene mellom det psykiske og det fysiske aspekt i et menneskes liv, sier han.

– Det er kun de siste årene av det lange oppholdet at jeg fikk tildelt en psykolog som så meg med andre briller. Han var profesjonell, og han hadde medfølelse, kjærlighet, respekt, ydmykhet og empati. Han kunne sette seg inn i pasientens perspektiv, dedikasjon, sier Clemence.

– Det skulle være en selvfølge, sier han.

– Hva tenker du om rettssaken?

– Da jeg kom til Norge i 1994 hadde jeg en rekke utfordringer, men hadde ingen schizofrenidiagnose. Å bli puttet i schizofreni-boksen har medført at jeg aldri fikk muligheten til et normalt liv. Det ønsker jeg at Staten skal gi meg en kompensasjon for, sier Clemence.

LIK TV 2 Nyhetene PÅ FACEBOOK