Sandefjords klage avvist av NFF

Sandefjord ville ha godkjent annullert scoring i kampen mot Tromsø, men avvises. – enkel og billig løsning av NFF, sier Lars Bohinen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kontroversen stammer fra tippeligakampen på Alfheim søndag 16. august, som endte 1-1.

Dommer Ola Hobber Nilsen godkjente først målet Kjell Rune Sellin scoret fra kloss hold tre minutter ut i andre omgang, men ombestemte seg og dømte offside etter å ha diskutert med sine assistenter.

Avgjørelsen ble klaget inn til NFF av Sandefjord, men forbundet har nå avvist den med begrunnelse i at den ble levert for sent. De legger også til at anken ville blitt avvist dersom den ble realitetsbehandlet, men erkjenner at situasjonen er uheldig. Les hele avgjørelsen nederst i artikkelen.

1-1-resultatet i kampen mellom de to bunnlagene blir dermed stående. Dersom NFF hadde tatt klagen til følge, ville det blitt omkamp.

Se situasjonen øverst i artikkelen

Sandefjord-trener Lars Bohinen er ikke imponert over NFFs arbeid i saken.

– Vi er selvfølgelig skuffet. Dette er den lettvinne løsningen. Å ta dette på formalia er billig, men selvfølgelig ikke overraskende.

– Hva mener du med det?

– Det er en enkel måte å komme seg unna på. I stedet for å bruke fornuft og skjønn. Det heter i regelverket at tvil skal komme angripende lag til gode. Dommeren innrømmer jo at det var tvil – både til meg og i media etterpå.

– Hvorfor varslet dere ikke om at det kom til å bli protest, slik dere burde gjort?

– Jeg sa fra til kampdelegat at vi ønsket å protestere her. Men jeg ble dratt i alle retninger etter kampen – både til dommer, delegat og media. Dessuten ble det jo et kaos der oppe etter kamp og vi skulle rekke et fly. Det er folk i mitt støtteapparat som kanskje ikke har samme oversikten som meg i kampens hete der, og ikke kjenner til prosedyren at man skal krysse av i en boks.

– Kommer dere til å anke nå?

Vi kan selvfølgelig gjøre det, men vi vet jo hva det ender på. Hvor mye energi skal vi gidde å bruke på det, er det jeg tenker. Og du leser jo den siste setningen om realitetsbehandling?

– Hva tenker du om den?

– Den reagerer jeg på. Det betyr at vi hadde tapt uansett om vi hadde gjort det rett eller galt. Igjen; den enkle og billige utveien.

NFF: – Reglene må følges

Øyvind Skaara, nestleder i doms- og sanksjonsutvalget, sier til TV 2 at de ikke har gått for en enkel og billig løsning, slik Bohinen mener.

– Reglementet er bestemt av forbundstinget. Det er strenge regler for frist på protester etter kamphendelser. Det må vi forholde oss til. Det vil skape usikkerhet om reglene ikke følges, sier Skaara, som legger til:

– Dersom Sandefjord er uenige, kan de anke avgjørelsen innen 24 timer.

– Hvorfor tok dere likevel en vurdering av protesten, når den likevel ble avvist?

– Vi synes det kunne ha en viss interesse og være opplysende om hvordan utvalget så på realitetene i saken. Det vil gi større forståelse hos aktørene og andre interesserte. Da kom vi til at selv om det er en uheldig situasjon, er det ikke imot reglene at dommeren gjør som han gjør.

– Er ikke dette uvanlig å gjøre?

– Nei, det hender at vi gjør slikt. Det er ikke så spesielt at vi gjør det.

 

– Sandefjord må ta selvkritikk

TV 2 Sportens juridiske ekspert, Randi Gustad, mener Sandefjord må ta selvkritikk for ikke å ha levert klagen i tide, samt at hun er forundret over at NFF forteller utfallet av klagen om den hadde blitt behandlet.

– Det er ikke overraskende at saken avgjøres på formaliteter. Slik er det også i domstolen. Når der er sagt, er det merkelig at klubbene ikke har en egen person som har ansvar for dette. Her må Sandefjord ta selvkritikk. Selv om det utad kan virke firkantet er det faktisk slik at det er klubbenes ansvar å følge reglene,sier hun.

– Det oppsiktsvekkende med utvalgets avgjørelse er at de likevel gir utrykk for hvordan utfallet av protesten ville vært selv om Sandefjord hadde protestert korrekt. Dette er uvanlig.

– En mulig forklaring kan likevel være at de ønsker å understreke og opplyse om at det kun er feil ved dommerens forståelse man kan klage på, ikke feil ved dommerens skjønnsutøvelse, som dommeren her har kalt magefølelse.

Dette skriver NFF i avgjørelsen:

Grunnlaget for protesten er reaksjonsreglementet § 5-3 som sier at protester kan fremmes dersom det foreligger ”grove feil ved dommerens forståelse av regelverket, men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse”.

Av Reaksjonsreglementet § 5-5 (2) fremkommer det at dersom protesten gjelder forhold under kampen, ”må lagets kaptein etter kampens slutt og innen dommeren har forlatt spillebanen eller dens område, varsle dommeren at protest vil bli nedlagt”.

Det er ut fra sakens dokumenter på det rene at dette vilkåret ikke er oppfylt. Kapteinen har ikke varslet om protest etter kampens slutt og innen dommeren har forlatt spillebanen eller dens område. I dommerens redegjørelse fremkommer at det var dialog med Lars Bohinen etter kampen, men at det ikke ble varslet om protest. Sandefjord bekrefter selv at det ikke ble oppført protest på kamprapporten, samt at tidspresset med flyavgang var medvirkende til dette.

For at utvalget skal kunne realitetsbehandle protesten er det derfor avgjørende om det på tross av dette foreligger ”særlige tilfeller” for å behandle protesten, jamfør reaksjonsreglementet.

Utvalget har under noe tvil funnet at det ikke foreligger et slikt særlig tilfelle som krevet i reaksjonsreglementet. Det vises til at det foreligger et klart brudd på kravet ved at protest ikke formelt er varslet i tide. Av § 5-7 (1) fremkommer at hovedregelen ved slike brudd er at protesten skal avvises. Frister er satt for at de skal holdes, hvis ikke skapes usikkerhet om regelverket og mindre forutberegnelighet for aktørene, og det skal derfor mye til for å fravike hovedregelen. Tidspress på grunn av flyavgang er etter utvalgets oppfatning ikke tilstrekkelig for at det skal foreligge et særlig tilfelle etter reglementet. Det pekes i den forbindelse også på at klubbenes representanter selv plikter å holde seg oppdatert om de formelle vilkår for protest, ikke minst i den øverste divisjonen der partene er mest profesjonelle.

Protesten avvises på formelt grunnlag ved at tidsfristen for varsling om protest ikke er overholdt og kampresultatet opprettholdes.

Utvalget vil for ordens skyld bemerke at Sandefjord heller ikke ville fått medhold ved en realitetsbehandling.

 Utvalget vil likevel bemerke at det er svært uheldig at en slik situasjon oppstår, og uttrykker forståelse for at Sandefjord var og er skuffet etter avgjørelsen, men i henhold til gjeldende regelverk har dommeren anledning til å foreta en slik annullering etter kommunikasjon med sine assistentdommere. Utvalget har heller ingen grunn til ikke å feste lit til dommerens forklaring hvor han sier at verken han eller noen andre i dommerteamet så reprisen på storskjerm før avgjørelsen ble fattet og at avgjørelsen skjedde sammen med assistentdommeren (AD1). Med andre ord har avgjørelsen om omgjøring blitt fattet som et resultat av at dommeren innså at han hadde gjort en feil og omgjøringen skjedde i tråd med gjeldende regelverk før spillet ble gjenopptatt.